csacsog szinonimái

ige
 • cseveg, cseverészik, diskurál, fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), pletykál, tereferél, trécsel, traccsol (bizalmas), csacskálkodik (régies), cserfel (tájnyelvi), csángál (tájnyelvi)
 • csicsereg, csiripel, csivitel
 • csobog, csörgedezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

trónörökös

főnév
 • királyi herceg, koronaherceg, koronaörökös, királyfi, várományos
 • cárevics
 • (bizalmas): fiúgyermek, fiú utód, elsőszülött

álruha

főnév
 • álöltözet, álöltözék, jelmez, maszk, maskara (bizalmas), álca (régies), bugyola (régies)
 • álarc, lepel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csacsog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

buzog

ige
 • pezseg, bugyog, erjed, zubog, forr, fortyog, fő, gyöngyözik, bugyborékol, habzik, örvénylik, buzgólkodik, szorgoskodik, lelkesedik, rajong, nyüzsög, igyekszik, iparkodik, serénykedik, bugyozik (tájnyelvi)
 • ömlik, árad, zúdul

beletörik

ige
 • beleszakad, bennmarad
 • (bizalmas): beletörődik, beleszokik, belenyugszik

behűt

ige
 • lehűt, jegel, bejegel, jégre tesz, befrissel (tájnyelvi)

áresés

főnév
 • árzuhanás, árcsökkenés

cilinder

főnév
 • fejfedő, kürtőkalap, kürtős kalap, cilinderkalap, klakk (régies), köcsögkalap (tréfás), figaró (régies), ködvágó (tájnyelvi), fenyővégkalap (tájnyelvi)
 • (régies): motorhenger
 • (régies): lámpaüveg
 • (tájnyelvi): palack, butélia

csűrés-csavarás

főnév
 • köntörfalazás, mellébeszélés, ötölés-hatolás, kertelés, magyarázgatás, csúsztatás, taktikázás, mesterkedés, ravaszkodás, furfangoskodás, fondorkodás, léguléjoskodás (régies), tergiverzáció (régies)

könyököl

ige
 • támaszkodik, megtámaszkodik, rátámaszkodik, nehezedik, dől, dülleszkedik (tájnyelvi), tehénkedik (bizalmas)
 • törtet, tolakodik, nyomul, nyomakodik, furakodik, furakszik, pedálozik (szleng), tülekedik, dúródik (tájnyelvi)

ablakmélyedés

főnév
 • ablakfülke

akárhova

határozószó
 • bárhova, bármerre, akármerre, ahova csak, akármibe

demonstráció

főnév
 • bemutatás, demonstrálás (idegen), szemléltetés, bizonyítás, igazolás, magyarázat
 • felvonulás, tüntetés, megmozdulás

egybevágó

melléknév
 • egyező, azonos, adekvát, identikus (idegen), kongruens (idegen), konkordáns (idegen), egyazon, egyforma, megkülönböztethetetlen, felcserélhető, csereszabatos (szaknyelvi), egyenlő, összeillő, egyenértékű, egybeeső, egybehangzó, harmonikus

feladat, föladat

főnév
 • tennivaló, teendő, dolog, munka, munkakör
 • kötelezettség, kötelesség, hivatás, megbízás, tiszt (régies), kötelem (régies), hivatal (régies)
 • szerep, rendeltetés, funkció
 • tananyag, lecke, penzum (régies)
 • gyakorlat, feladvány, példa, probléma, tétel

elszabadul

ige
 • elmenekül, elfut, megszökik, meglép (bizalmas), elszelel, elillan Sz: a távozás hímes mezejére lép
 • (indulat): kitör, kirobban, fellobban, felgerjed, felébred

csáklya

főnév
 • fordítókampó

burukkol

ige
 • (tájnyelvi): turbékol, búg

csitri II.

főnév
 • kislány, bakfis, kamasz lány, serdülő, gyereklány, fruska, süldő lány (régies), csirke (bizalmas), csibe (bizalmas), pipi (bizalmas), csetre (régies), sipsirica (idegen), pisis (pejoratív)

előzetes I.

melléknév
 • előző, megelőző, előlegezett, prelimináris (régies), előbbi, korábbi, előbbeni, eddigi, fent említett, előidejű, kiinduló, kezdeti, régi, hajdani, korai, a priori (idegen)

csavargó II.

főnév
 • vándor, tekergő, vagabund (régies), vagabundus (régies), országfutó (régies), hobó (szleng), bitang, flaszterkoptató (bizalmas), sehonnai, jöttment, naplopó, hajléktalan, csőlakó, csövező, csöves (szleng), csövi (szleng), utcagyerek, utcakölyök, lóti-futi (tájnyelvi), falukolonca (tájnyelvi), faluseprője, lőcsöngörcs (tájnyelvi)

benzin

főnév
 • üzemanyag, hajtóanyag, kakaó (szleng), motalkó (bizalmas), nafta (szleng), szaft (szleng), nyál (szleng)

csökkentés

főnév
 • kicsinyítés, kisebbítés, mérséklés, fékezés, levonás, leszállítás, leengedés, leeresztés, lefokozás, leszerelés, megnyirbálás, lefaragás, enyhítés, csillapítás, lelohasztás, leapasztás, tompítás, könnyítés, redukció, kontrakció (idegen), szűkítés, korlátozás

elsőbbség

főnév
 • előny, fölény, primátus (idegen), prioritás (idegen), anciennitás (régies)(bizalmas)