hír szinonimái

főnév
 • értesülés, információ, újság, hallomás, tudomás, híresztelés
 • szóbeszéd, fáma, mendemonda, temonda (régies), pletyka, pletyi (bizalmas), pletyus (bizalmas), drót (szleng), füles (szleng)
 • koholmány, álhír, kacsa (bizalmas), rémhír
 • értesítés, üzenet, felvilágosítás, tájékoztatás, tudósítás, közlemény, közlés, kommüniké (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jeladás, beszámoló, riport, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés
 • hírnév, nevezetesség, tekintély, köztisztelet, elismertség, megbecsültség, közbecsülés, hódolat, dicsőség, presztízs, respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

középút

főnév
 • középszer (választékos)

hit

főnév
 • vélekedés, hiedelem, bizalom, hiszem (választékos), fides (idegen), meggyőződés, bizonyosság
 • vallás
 • eskü, esküvés, becsületszó, becsszó (bizalmas)
 • esküvő (régies)
 • (tájnyelvi): szavahihetőség, hitel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hazárd

melléknév
 • kockázatos, vakmerő, merész, rizikós

grafológus

főnév
 • írásszakértő, íráselemző

gépjárművezető

főnév
 • gépkocsivezető, sofőr, magánautós, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola

fércmunka, fércmű

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság

hesseget

ige
 • riogat, riaszt

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr

randevú

főnév
 • találkozó, találkozás, találka, légyott (régies), randi (bizalmas), drót (szleng), jelenés (szleng)
 • pásztoróra

fal2

főnév
 • főfal, közfal, válaszfal, alapfal
 • kerítés, sánc, palánk, sövény (régies)
 • gát, akadály, korlát, nehézség

étterem

főnév
 • vendéglő, büfé, bisztró, étkezde, falatozó, resti (bizalmas), csámcsogda (tréfás), kajálda (szleng)
 • ebédlő, lordok háza (szleng), refektórium (régies)

csálé

melléknév
 • (tájnyelvi): ferde, kajla, görbe, keszegoldalas (tájnyelvi)

feladat, föladat

főnév
 • tennivaló, teendő, dolog, munka, munkakör
 • kötelezettség, kötelesség, hivatás, megbízás, tiszt (régies), kötelem (régies), hivatal (régies)
 • szerep, rendeltetés, funkció
 • tananyag, lecke, penzum (régies)
 • gyakorlat, feladvány, példa, probléma, tétel

illúzió

főnév
 • látszat, érzékcsalódás, káprázat, tévedés, képzelgés, ábrándkép
 • alaptalan remény, hiú ábránd, önámítás, önáltatás

jelige

főnév
 • jelszó, jelmondat, szlogen, mottó
 • alapgondolat, maxima (régies)

körforgás

főnév
 • keringés, körforgalom, cirkuláció, pörgés, rotáció (szaknyelvi), forgómozgás (szaknyelvi), szpin (szaknyelvi), körfordulat
 • ismétlődés, váltakozás, periódus, ciklus

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

híres II.

főnév
 • (pejoratív): hírhedt alak
 • gazember, szélhámos, csirkefogó, akasztófáravaló

hátulsó

melléknév
 • hátsó, hátul levő, utolsó, legutolsó, posterior (idegen), hátrulsó (tájnyelvi)

hullámzik

ige
 • fodrozódik, gyűrűzik, kavarog, tajtékzik, ring, reng, háborog, tornyosul, buzog, hánykódik, ingadozik, fluktuál (szaknyelvi)

kicsavar

ige
 • kiteker, kihajt, kisrófol, kihúz, meglazít
 • kifacsar, kinyom, kiszorít, kiprésel, kisajtol, kicsur (tájnyelvi)
 • elferdít, félremagyaráz, eltorzít, kiforgat, meghamisít, megmásít (tájnyelvi), csúsztat (bizalmas)

hóesés

főnév
 • havazás, pilinkálás (tájnyelvi)

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)

idáig

határozószó
 • eddig, ez ideig, ez idáig

kiesés

főnév
 • kibukás, kipottyanás, kihullás, kiperdülés, kizuhanás
 • kizökkenés, kimaradás
 • veszteség, hiány, hátrány