gyermekotthon szinonimái

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

környező

melléknév
 • körülvevő, körülzáró, szomszédos, határos, környéki, környezeti

kiszimatol

ige
 • felkutat, utánajár, kikutat, kikémlel, kinyomoz, kiderít, kipuhatol, kitudakol, kifürkész, felhajt, kiszaglász, kitud (tájnyelvi)
 • megtalál, rátalál, rálel, rábukkan, felfedez, rájön
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyermekotthon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gombol

ige
 • átbújtat, begombol
 • összekapcsol

fene I.

főnév
 • nyavalya, nyavalyakórság, kórság, frász (bizalmas), frászkarika, görcs (tájnyelvi), guta (tájnyelvi), ragya (tájnyelvi), rosseb, franc, ördög, pokol, patvar, manó, kánya, macska, szösz, nehézség
 • (régies): fekély, gennyes seb

félrehall

ige
 • félreért, elért, félremagyaráz, eltájolja magát (szleng)

észrevétlenül

határozószó
 • alattomban, titokban, suttyomban (bizalmas), stikában (bizalmas)

gyakorlatlan

melléknév
 • tapasztalatlan, járatlan, kezdő, újonc, ügyetlen, zöldfülű, hátulgombolós (pejoratív), mazsola (bizalmas)

hanyatlik

ige
 • dől, roskad, alél (választékos), bicsaklik, (nap) leáldozik (választékos), apad, esik, süllyed, fogy, csökken, alászáll, zuhan, bukik, megcsappan, fogyatkozik, lekókad, hervadozik, lekonyul, billen
 • romlik, tönkremegy, visszaesik, visszafejlődik, gyengül, devalválódik (szaknyelvi), degenerálódik (szaknyelvi), regrediál (szaknyelvi)

paradicsom1

főnév
 • paradicsomkert, édenkert, éden
 • mennyország, menny, túlvilág, eldorádó, elízium (idegen)
 • boldogság

előcsarnok

főnév
 • előtér, hall, társalgó, váróterem, foyer (idegen), vestibulum (régies), átrium (szaknyelvi), aula (idegen), előterem (régies)

ellenérték

főnév
 • ár, térítés, ellenszolgáltatás

beszeg

ige
 • körülszeg, szegélyez, körültűz, szélez, karimáz, korcoz, keretez, paszományoz (régies), endliz (szaknyelvi), elvarr

elszabadul

ige
 • elmenekül, elfut, megszökik, meglép (bizalmas), elszelel, elillan Sz: a távozás hímes mezejére lép
 • (indulat): kitör, kirobban, fellobban, felgerjed, felébred

használatlan

melléknév
 • új, vadonatúj, viseletlen, érintetlen, friss, tiszta

hívogató II.

főnév
 • (régies): vendéghívó, vőfély
 • (régies): köszöntő

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

jelzőszám

főnév
 • (szaknyelvi): mutatószám, mérőszám, viszonyszám, index, indikátor (szaknyelvi), paraméter (szaknyelvi)

gyilok

főnév
 • tőr, pika (idegen), szura (régies), dákos (régies), stilét (régies), handzsár (régies)

giliszta

főnév
 • kukac, pondró, földféreg, hernyó, cservík (tájnyelvi)
 • bélféreg, cérnagiliszta
 • (szleng): gebe, gizda (szleng), girnyó (szleng), keszeg, csontkollekció
 • (szleng): újonc, kopasz (szleng)

hálaadás

főnév
 • áldás (választékos), hálálkodás, köszönet
 • ima, imádság, istentisztelet, ájtatosság, szertartás

javít

ige
 • megcsinál, megszerel, rendbe hoz, foltoz, toldoz, bütyköl, reparál
 • helyesbít, helyreigazít, helyrehoz, lektorál, korrigál, orvosol
 • megújít, finomít, csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos), nemesít, nemesbít, művel, fejleszt, alakít, jobbít, feldob (szleng), feltupíroz (bizalmas), reformál
 • átdolgoz, ésszerűsít, igazít, módosít
 • (fizetést): felemel
 • (sorson): enyhít, könnyít

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

fertály

főnév
 • negyedóra, fertályóra (régies)
 • negyedév, évnegyed
 • negyed, városnegyed, lakónegyed
 • környék
 • negyed, negyedrész
 • (hátsó): fenék, alfél, hátsó fél

hamarjában

határozószó
 • gyorsan, sietve, sebtiben, rövid úton, ripsz-ropsz, egykettőre, teketória nélkül (bizalmas), hanyatt-homlok, villámsebesen, hevenyében, melegében, mindjártában (tájnyelvi), hamarocskán (tájnyelvi)
 • hirtelenjében, kapásból
 • nagyjából

jellemtelen

melléknév
 • gerinctelen, elvtelen, tisztességtelen, becstelen, lelkiismeretlen, állhatatlan, megbízhatatlan
 • alávaló, aljas, hitvány, sunyi, csalárd, alattomos, csúszó-mászó, puhány