elfogult szinonimái

melléknév
 • részrehajló, szubjektív, pártos (régies), előítéletes, tendenciózus (választékos), kivételező, diszkriminatív (választékos), igazságtalan, szemellenzős, szűk látókörű, elvakult, korlátolt
 • (régies): elfogódott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

srác

főnév
 • fiú, kölyök, fickó, siheder, kiskrapek (szleng), klambó (szleng)
 • gyerek, gyermek, gyerkőc (bizalmas), csemete (bizalmas), lurkó, nebuló, taknyos (bizalmas), skac (szleng), nyikhaj (pejoratív), süvölvény

megkérd, megkérdez

ige
 • érdeklődik, tudakol, megtudakol, meginterjúvol, kérdez, kérdezősködik, kérdezget, faggatózik, puhatol, firtat, feszeget, tudakolózik (választékos), megtudakoz, appellál (régies), interpellál (szaknyelvi), elkérdez (tájnyelvi), felkérd (tájnyelvi), megtudokál (tájnyelvi)(valakinek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elfogult szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ékesség

főnév
 • ék, dísz, ékszer, cifraság, cifrázat, cicoma, pompa, fux (szleng), pipesség (tájnyelvi), ékítmény, díszítés, dekoráció, (zenében) cikornya, fioritura (szaknyelvi), (zenében) melizma (szaknyelvi), ornamentika (szaknyelvi)
 • büszkeség, kiválóság

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

csereberél

ige
 • cserél, kicserél, váltogat, cserébe ad, ad-vesz, kereskedik, nyerészkedik, csencsel (szleng), seftel (régies), csakliz (régies), cserebugál (tájnyelvi), sinkófál (tájnyelvi), tücsölődik (tájnyelvi)

bong

ige
 • (választékos): zúg, búg, bonog (tájnyelvi), döng, morajlik, zeng, cseng, visszhangzik, hangzik, szól

elektromérnök

főnév
 • villamosmérnök

elpártol

ige
 • cserbenhagy, elfordul (valakitől), hátat fordít (valakinek), elhagy, elszakad, eltávozik, szakít (valakivel), elvet, megtagad, elkortyan (tájnyelvi), elpártozik (tájnyelvi), átáll, dezertál Sz: fordít egyet a köpönyegén; faképnél hagy; forog, mint a szélkakas

martalóc

főnév
 • rabló, zsivány (régies), haramia, fosztogató, útonálló, bandita, briganti, mordályégető (régies), dulár (régies)

begyes, bögyös

melléknév
 • (tájnyelvi): melles, kebles, telt keblű, dús keblű, nagy mellű, csecses (tájnyelvi), telt, gömbölyded
 • (tájnyelvi): rátarti, hetyke, peckes, nyalka, kevély, büszke, önérzetes, dölyfös
 • (tájnyelvi): falánk

bármeddig

határozószó
 • akármeddig

beletörik

ige
 • beleszakad, bennmarad
 • (bizalmas): beletörődik, beleszokik, belenyugszik

elszíneződik

ige
 • színt vált, átszíneződik

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

grafológus

főnév
 • írásszakértő, íráselemző

fene I.

főnév
 • nyavalya, nyavalyakórság, kórság, frász (bizalmas), frászkarika, görcs (tájnyelvi), guta (tájnyelvi), ragya (tájnyelvi), rosseb, franc, ördög, pokol, patvar, manó, kánya, macska, szösz, nehézség
 • (régies): fekély, gennyes seb

elfúl

ige
 • (választékos): elfullad, bennreked, elakad

éhen

határozószó
 • éhesen, étlen, étlen-szomjan, étlen-itlan (tájnyelvi), üres hassal, korgó gyomorral, kopogó szemekkel

elnézeget

ige
 • elnéz, nézelődik, szemlélődik, nézdegél (tájnyelvi), elbámészkodik, elnézkel (tájnyelvi)

feltartóztat, föltar

ige
 • feltart, visszatart, hátráltat, hátratart, alkalmatlankodik, akadályoz, gátol, késleltet, visszahúz, megakaszt, megállít, késtet (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi), útját állja, felfog (támadást)

elintézés

főnév
 • elrendezés, lebonyolítás, megoldás, eligazítás, elsimítás, végrehajtás, véghezvitel, megvalósítás

csuhé

főnév
 • (tájnyelvi): csuha (tájnyelvi), suska (tájnyelvi), kukoricahaj (tájnyelvi)

előle

határozószó
 • tőle

felvirágoztat, fölvi

ige
 • fellendít, fejlődésnek indít, előrevisz, fejleszt