érsek szinonimái

főnév
 • főpüspök, archiepiscopus (idegen)
 • hercegprímás (régies), prímás, érsekprímás (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áthajt

ige
 • átfordít, lapoz

állapot

főnév
 • közérzet, hogylét, egészségi állapot, kondíció, erőnlét, kondi (bizalmas), forma (bizalmas)
 • helyzet, állás, státusz, körülmény, szituáció
 • stádium, fok, szakasz, fázis, fokozat, szint
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érsek szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elzár

ige
 • bezár, elcsuk (bizalmas), elreteszel, berigliz, belakatol, ellakatol (régies), elrácsol (régies)
 • bebörtönöz, börtönbe vet, börtönbe zár, becsuk (bizalmas), lecsuk, leültet (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, rács mögé dug (bizalmas), kivon a forgalomból (bizalmas), besittel (szleng), sittre vág (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), bekopertáz (tájnyelvi)
 • (nyílást): eltöm, betöm, betapaszt, eldugaszol, eldugít
 • (utat): eltorlaszol, elbarikádoz, lezár, elrekeszt, elválaszt
 • (készüléket): kikapcsol, lezár

eledel

főnév
 • ennivaló, élelem, étel, táplálék, étek (választékos), élemény (régies), élés (régies), elemózsia, harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), bakáta (tájnyelvi)

együttműködés

főnév
 • kooperáció, kollaboráció (idegen), összefogás, összedolgozás, szövetkezés, szövetség, társulás, egyesülés, összeműködés (tájnyelvi), összjáték, megegyezés, egyetértés, szinergia (szaknyelvi), közreműködés, hozzájárulás, segítség, támogatás

csúszda

főnév
 • csúszka, lejtő, lecsúszópálya, csúsztatópálya, csuszkapálya (régies), gurító, leeresztőakna (szaknyelvi), sólya (szaknyelvi), surrantó

érdekcsoport

főnév
 • érdekszövetség, érdekközösség, klikk, brancs (bizalmas), lobby

fejleszt

ige
 • növeszt, kibocsát
 • (energiát): termel, létrehoz
 • bővít, gyarapít, fellendít, felvirágoztat, gazdagít, növel, épít
 • csiszol, finomít, palléroz (választékos), alakít
 • korszerűsít, modernizál, forradalmasít, beruház, előrevisz, erősít

mélyreható

melléknév
 • alapos, gyökeres, radikális, totális, átható, beható, drasztikus, mély, lényegbevágó, fontos, erélyes, intenzív, sarkalatos, messzemenő

bukik

ige
 • esik, elesik, elvágódik, feldől, felborul, elterül
 • lemerül, merül, lebukik, alámerül, alábukik
 • (égitest): lenyugszik, lemegy, alászáll, letűnik, hanyatlik
 • megbukik, elhasal (bizalmas)
 • (üzleten): veszít, leég, befuccsol (szleng), rámegy a gatyája (szleng)
 • elbukik, elzüllik
 • (valakire): vágyik, kíván, szeret

borzong

ige
 • reszket, remeg, vacog, didereg, cidrizik (bizalmas), citerázik (bizalmas) Sz: rázza a hideg; a hideg leli; vacog a foga; futkos a hideg a hátán; lúdbőrzik a háta
 • irtózik, iszonyodik, viszolyog

cigányasszony

főnév
 • romaasszony

felé

névutó
 • iránt, irányában, számára
 • táján, tájékán, környékén
 • tájt, tájban, körül

fenn

határozószó
 • fent, felül, magasan, fennen (régies), magasban, odafent
 • előbb, előzőleg, korábban
 • ébren, felébredve, fölkelve
 • gyógyultan
 • (régies): hangosan, harsányan, fennhangon

henger

főnév
 • cilinder, hengerdob, dob, görgő, gurgula (régies)
 • tekercs, guriga

gumó

főnév
 • dudorodás, csomó, gümő (tájnyelvi), kinövés, bütyök, dudor, daganat

értekezlet

főnév
 • tanácskozás, megbeszélés, tárgyalás, eszmecsere, konferencia, ankét, találkozó, ülés, értekezés (tájnyelvi), szeánsz (bizalmas), konzílium

elvesz

ige
 • magához vesz, elhúz, elránt, átvesz, elszed, lecsíp
 • elkoboz, elragad, elrabol, megkaparint, csen, csór, elmarkol, elkarmol (tájnyelvi), elzsebel, elmar (szleng), elzabál (bizalmas), elcsikar (tájnyelvi), elhappol (szleng), elharácsol (régies), elbitorol (régies), eldúl (régies)
 • ellop, elemel, eltulajdonít, eloroz, megfúj (szleng), elcsakliz (bizalmas), hozzányúl (valamihez), lenyúl (szleng), megdézsmál, elsikkaszt
 • kivon, levon
 • igénybe vesz, elfoglal, kitölt
 • feleségül vesz, nőül vesz, beköti a fejét, oltárhoz vezet, feleséget vesz (tájnyelvi), asszonyt visz a házhoz, megfeleségesedik (tájnyelvi)

fakír

főnév
 • aszkéta, dervis, jógi
 • (jelzőként): érzéketlen, igénytelen
 • türelmes, tűrő

göböly

főnév
 • hizlalt ökör, hízómarha, sőre (tájnyelvi), csira (tájnyelvi)

észbontó

melléknév
 • észvesztő, észveszejtő, lélegzetelállító
 • hihetetlen, felháborító, hallatlan

életfogytiglan

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig

favorit

melléknév
 • (bizalmas): kegyelt (régies), kedvenc, szeretett, kitüntetett
 • esélyes, befutó (bizalmas), nyerő (bizalmas)

groteszk II.

főnév
 • (betű): lineáris antikva (szaknyelvi)