elzár szinonimái

ige
 • bezár, elcsuk (bizalmas), elreteszel, berigliz, belakatol, ellakatol (régies), elrácsol (régies)
 • bebörtönöz, börtönbe vet, börtönbe zár, becsuk (bizalmas), lecsuk, leültet (bizalmas), bekasztliz (tájnyelvi), hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, rács mögé dug (bizalmas), kivon a forgalomból (bizalmas), besittel (szleng), sittre vág (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), bekopertáz (tájnyelvi)
 • (nyílást): eltöm, betöm, betapaszt, eldugaszol, eldugít
 • (utat): eltorlaszol, elbarikádoz, lezár, elrekeszt, elválaszt
 • (készüléket): kikapcsol, lezár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kielégít

ige
 • megfelel, eleget tesz, teljesít, begyőz (tájnyelvi)
 • megfizet, kártalanít, kifizet, kiegyenlít
 • kiél
 • kielégülést nyújt, elélveztet (szleng)

szétoszlik

ige
 • széjjeloszlik, feloszlik, eloszlik, szétszóródik, széjjelszóródik, elszállingózik, szétrebben, szétmegy, szétszéled, elszéled
 • eltűnik, elmúlik, szétfoszlik, szertefoszlik
 • felszáll
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elzár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

egyetem

főnév
 • főiskola, univerzitás (régies), akadémia
 • (régies): közösség
 • (régies): mindenség, világmindenség, világ, világegyetem, univerzum

durran

ige
 • dörren, dördül, elsül, eldördül, csattan, pukkan, puffan, robban, detonál, (jég) rian, rottyan (régies), roppan (régies)

csereügylet

főnév
 • csereakció, cserebere

eltikkad

ige
 • elfárad, ellankad, elbágyad, elernyed, kitikkad (bizalmas), lekókad, elpenyhed (tájnyelvi), elgyöngül, kimerül

exponál

ige
 • (szaknyelvi): megvilágít, kiold
 • fölvet, fölvázol (témát), kifejt, előad, előterjeszt

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

bolha

főnév
 • bósi (tájnyelvi), feketemarha (tájnyelvi), kukusz (tájnyelvi)

bíró

főnév
 • ítélőbíró, rendőrbíró, hadbíró, békebíró, ítélőmester (régies), törvénytevő (régies), igazlátó (régies), törvénylátó (régies), seriff (idegen), kádi (régies)
 • játékvezető, játékbíró, döntőbíró, mérkőzésvezető, célbíró, versenybíró, sípmester

bricska

főnév
 • homokfutó, cséza, kabriolet (régies)

falfehér

melléknév
 • hófehér, sápadt, halálsápadt, holtsápadt, krétafehér, halovány, vértelen, vérszegény Sz: fehér, mint a meszelt fal

fellobogóz, föllobog

ige
 • felzászlóz, zászlódíszbe öltöztet

hasonlatos

melléknév
 • hasonló, hasonszőrű, rokon

gázló

főnév
 • zátony, átkelő, átkelőhely

ember

főnév
 • halandó, teremtmény, emberi lény, emberpéldány, teremtés, egyén, illető, valaki, személy, lélek, fő, pára, portéka
 • férfi, emberfia, alak, fráter, figura, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pasinger (bizalmas), pali (szleng), krapek (bizalmas), pofa (szleng), pók (bizalmas), pacák (szleng), mókus, muki (szleng), ipse (bizalmas), tag (bizalmas), ürge (szleng), buksó (szleng), csóró (szleng), fej, gádzsó (szleng), hapsi (szleng), hapek (szleng), mandró (szleng), manusz (szleng), muksi (szleng), muksó (szleng), szivar (szleng)
 • (valakinek az embere): híve, segítőtársa, kiszolgálója

élősködő

főnév
 • élősdi, ingyenélő, kenyérpusztító, parazita, pióca

érzékeny

melléknév
 • érző, kifinomult, finom, ideges (régies), szenzibilis (szaknyelvi)
 • fogékony, hajlamos
 • sérülékeny, beteges, kényes, gyenge, szuszceptíbilis (szaknyelvi)(idegen)
 • finom, gyengéd, jóérzésű
 • sértődékeny, sértődős, sebezhető, mimóza, mimózalelkű, nebáncsvirág, ingerlékeny
 • kényes (valamire)
 • érzelmes, szentimentális, megható, meghatódott
 • érzelgős, szenvelgő
 • fájdalmas, súlyos, húsbavágó, kényes
 • precíziós, pontos

füvész

főnév
 • (régies): botanikus, növényész (régies)
 • füves, gyógyfüves ember, kuruzsló, javasasszony

enyészet

főnév
 • elmúlás, pusztulás, romlás, feloszlás, felbomlás, rothadás, kihalás, halál, vég, megsemmisülés

egyszóval

határozószó
 • tehát, szóval, eszerint, vagyis, azaz, következésképpen, röviden szólva, rövidre fogva, röviden, magyarán szólva, összefoglalva, dióhéjban Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége; elég az hozzá; summa summarum (idegen); kurz und gut (idegen)

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos

gaz I.

melléknév
 • gazember, alávaló, bitang, galád (választékos), tisztességtelen, csaló, elvetemült, szélhámos, rosszindulatú, elfajult (választékos), hitvány, becstelen, semmirekellő, gonosz, gyalázatos, átkozott, beste, cudar, vétkes, csalfa, alattomos, fondor (régies), bestye (régies), betyár (régies)