életfogytiglan szinonimái

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

káva

főnév
 • perem, szél, karima, kámva (régies)
 • párkány, váz, kerítés
 • (szaknyelvi): ajtótok
 • ablaktok
 • (régies): gúzs, vessző

nacionalizmus

főnév
 • hazafiság, hazafiasság, hazafias érzés, nemzeti érzés
 • (pejoratív): sovinizmus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a életfogytiglan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyszóval

határozószó
 • tehát, szóval, eszerint, vagyis, azaz, következésképpen, röviden szólva, rövidre fogva, röviden, magyarán szólva, összefoglalva, dióhéjban Sz: egy szó, mint száz; száz szónak is egy a vége; elég az hozzá; summa summarum (idegen); kurz und gut (idegen)

csiszolópor

főnév
 • gyémántpor

cselekedik, cseleksz

ige
 • tesz, csinál, ténykedik, teszeget (régies), teszen (régies), tesz-vesz, működik, dolgozik, munkálkodik, igyekszik, fárad, robotol (bizalmas)
 • eljár (valamiben), véghezvisz, elvégez, kivitelez, művel, végez, elkövet, mível (régies), operál
 • (tájnyelvi): piszkít, csinál, becsinál

bokszmérkőzés

főnév
 • ökölvívó-mérkőzés, bokszmeccs, ökölharc, öklözés, bunyó (szleng), verekedés, viadal, harc, összecsapás, ütközet, összeütközés, mérkőzés, erőpróba

elcsen

ige
 • ellop, elidegenít, eltulajdonít, elsinkófál (bizalmas), kölcsönvesz (tréfás), elszed, eloroz, elcsór (szleng), elemel, meglógat (bizalmas), elcsízel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), meglovasít (szleng)

előrehajol

ige
 • előredől, előregörnyed, előregörbed, előregörbül, lehajol

manó

főnév
 • kobold, törpe, gnóm (idegen), dzsinn (idegen), mumus, bókuska (tájnyelvi)

bedől

ige
 • beomlik, leomlik, leborul, ledől, ledűl (tájnyelvi), berogy, berogyik, beszakad, beroskad, leszakad, összeszakad, beduvad (tájnyelvi)
 • beledől, befordul, belefordul, beesik, beleesik, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beleroskad, beborul, beleborul, bebükken (tájnyelvi)
 • beömlik, beözönlik, beárad, bezúdul, betódul, beáramlik, besereglik, becsődül, benyomul, betör
 • (tájnyelvi): átfordul, átdől
 • (tájnyelvi): benyúlik, lejt
 • beugrik (valakinek) (bizalmas), felül (bizalmas), bevesz (valamit), lépre megy, bekapja a horgot (bizalmas), bekapja a legyet (bizalmas), behidal (szleng), beül a hintába (szleng), beveszi a kefét (szleng)

bank

főnév
 • pénzintézet (szaknyelvi), takarékpénztár, takarék (bizalmas)
 • hitelintézet, hitelszervezet (szaknyelvi)
 • bankház, pénzcsarnok (régies)
 • (szerencsejátékban): játékalap, pénzalap

belekarol

ige
 • karját a karjába ölti, karon fog, belekapaszkodik, belefogódzik, belecsimpaszkodik (bizalmas)

elsodródik

ige
 • elúszik
 • elválik, eltávozik, különválik

erősítő

főnév
 • roboráns (szaknyelvi), erősítőszer
 • (tréfás): rövidital, tömény, szíverősítő (bizalmas)

gorombáskodik

ige
 • durváskodik, durván bánik (valakivel), durválkodik, otrombálkodik, ráförmed, ripőkösködik (régies), piszkolódik, kaffog (tájnyelvi), bombuckodik (tájnyelvi)

felüdül, fölüdül

ige
 • felfrissül, feléled, megújul, regenerálódik, rekreálja magát (szaknyelvi)
 • (régies): felébred, ocsúdik, serken

életlen

melléknév
 • tompa, kicsorbult, köszörületlen, buta (régies) Sz: Bécsben bot a bátyja; életlen, mint a bot
 • elmosódott, homályos, kivehetetlen, határozatlan, ködös, bizonytalan

egykettőre

határozószó
 • sebbel-lobbal, sebtében, sebtiben, rögvest, hamar, hamarjában, tüstént, azonnal, rögtön, haladéktalanul, üstöllést (tájnyelvi), hirtelen, gyorsan, ripsz-ropsz, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), ájucvájra (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

elmar

ige
 • elűz, elkerget, elzavar, elüldöz, eltávolít
 • (szleng): elvesz, ellop, megkaparint, elhajt, elidegenít

felsorolás, fölsorol

főnév
 • előszámlálás, számbavétel, felsorakoztatás, seregszemle, enumeráció (szaknyelvi), részletezés
 • jegyzék, gyűjtemény, lajstrom, lista, katalógus, litánia (idegen)

elhangzik

ige
 • elhallatszik, elhallik (régies)
 • (régies): elhalkul, elcsendesül, elül, lecsillapodik

csótány

főnév
 • svábbogár, sváb, ruszni (tájnyelvi), kakerlák (régies), géber (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), ruszli (tájnyelvi)

élő II.

főnév
 • élőlény, eleven

feltételezés, föltét

főnév
 • feltevés, elgondolás, vélekedés