felé szinonimái

névutó
 • iránt, irányában, számára
 • táján, tájékán, környékén
 • tájt, tájban, körül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

liktárium

főnév
 • (régies): lekvár, gyümölcsíz, íz, dzsem, marmelád (régies)
 • pép, pépes orvosság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

falfehér

melléknév
 • hófehér, sápadt, halálsápadt, holtsápadt, krétafehér, halovány, vértelen, vérszegény Sz: fehér, mint a meszelt fal

előtte

határozószó
 • ezelőtt, korábban, ezt megelőzően

elmés

melléknév
 • okos, szellemes, ötletes, értelmes, eszes, ügyes, velős, találékony, sziporkázó, invenciózus, szakszerű, tudós (régies), furfangos, ravasz, csalafinta, körmönfont, fortélyos, csavaros észjárású, agyafúrt
 • (szerkezet): ügyes, leleményes, ármányos, ördöngös

egybeesik

ige
 • megegyezik, azonos, egybevág, összevág, megfelel, összeillik, összetalálkozik, hasonlít, kongruens (idegen), koincidál (idegen)

fejmosás

főnév
 • hajmosás
 • (bizalmas): dorgálás, szidás, szidalom, feddés, regnálás (tájnyelvi), leckéztetés, intés, intelem, megrovás, korholás, pirongatás, szapulás, lehordás (bizalmas), letolás (bizalmas), prédikáció (bizalmas)

fennszóval

határozószó
 • fennhangon, hangosan, hangos szóval, nagy hangon, fennen (választékos), torkaszakadtából, teli torokkal, teli torokból

műegyetem

főnév
 • műszaki egyetem, politechnikum (régies)

csillapodik

ige
 • csillapul, csillapszik, csökken, mérséklődik, enyhül, tompul, lanyhul, alábbhagy, gyengül, gyaludik (tájnyelvi), szűnik, múlik, halkul
 • csendesedik, csitul, engesztelődik, juházik (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi), csiggad (tájnyelvi)(szleng)

csavargó I.

melléknév
 • kóborló, vándorló, csatangoló, lófráló (bizalmas), csellengő, kódorgó, kujtorgó

alany

főnév
 • lény, szubjektum (szaknyelvi), személy, egyén, páciens, jogalany, adóalany
 • facsemete, vadonc (szaknyelvi)

csúszik

ige
 • siklik, csuszamlik, csusszan, szánkázik, iszamodik (tájnyelvi), sikamodik (tájnyelvi), sikározik (tájnyelvi), szuvad (tájnyelvi), böcölézik (tájnyelvi), csesszen (tájnyelvi), (jégen) iringál (tájnyelvi)
 • (térden): kúszik, mászik
 • (kevésbé értékes helyre): visszacsúszik

fiatalság

főnév
 • fiatalkor, ifjúkor, kamaszkor
 • ifjúság, a fiatalok

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó

idomtalan

melléknév
 • ormótlan, dromedár, behemót, mahomet (régies), éktelen, formátlan, esetlen, otromba, torz, alaktalan, monstruózus (idegen), aránytalan, klumpak (tájnyelvi), irdatlan (tájnyelvi), dimatlan (tájnyelvi), böhönc (tájnyelvi)

hangzás

főnév
 • csengés, zengzet (választékos)

felekezet

főnév
 • hitközösség, hitfelekezet (régies), vallás, vallási közösség
 • szekta
 • pártfelekezet
 • (tájnyelvi): embercsoport
 • (tájnyelvi): rokonság

faiskola

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

felségsértés, fölség

főnév
 • felségbántás (régies), crimen laesae maiestatis (idegen), perduellió (régies)
 • pártütés, hazaárulás

halmoz

ige
 • összehord, felhalmoz, halomra gyűjt, tezaurál (szaknyelvi), kumulál (idegen)
 • eláraszt (valamivel)
 • tetéz, ont, ömleszt

felhasít, fölhasít

ige
 • felvág, fölmetsz, feltép, fölrepeszt, felszakít, felsért, megvág, felaprít, felszabdal, felhasogat, felrepít (tájnyelvi), szívol (tájnyelvi), szivatol (tájnyelvi)

elsodródik

ige
 • elúszik
 • elválik, eltávozik, különválik

feltűnő, föltűnő

melléknév
 • feltűnést keltő, észrevehető, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, felötlő, látszatós (tájnyelvi), kirívó, rikító, virító, harsány, hivalkodó
 • blikkfangos (bizalmas), eklatáns

hangosbemondó

főnév
 • hangosbeszélő, hangosanbeszélő, hangszóró, megafon, hangtölcsér, duda (tájnyelvi)