redukcionizmus jelentése

 • filozófia tudományelméleti nézet, mely szerint az összetett jelenségek megmagyarázhatók, ha részfolyamatokra bontják őket, s ezeket egymástól függetlenül értelmezik
 • lásd még: redukció, -izmus

További hasznos idegen szavak

caliga

kiejtése: kaliga
 • öltözködés ókori római rövid katonacsizma, bakancs
 • latin, ‘ua.’

eritrozin

 • kémia a fluoreszcein narancssárga jódvegyülete, fotóanyagok színérzékenységét fokozza
 • görög erüthrosz ‘vörös’ | -in (vegyületre utaló toldalék)
A redukcionizmus és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

biszter

 • művészet bükkfakoromból vagy aszfaltból készült barnásfekete akvarellfesték
 • német Bister ‘ua.’ ← francia bistre ‘barnásfekete’

kredit

 • kereskedelem hitel
 • német Kreditfrancia crédit ‘ua.’ ← latin creditum ‘kölcsön, adósság’, tkp. ‘hit, hitel, bizalom’ ← credere, creditum ‘hisz’
 • lásd még: akkreditál, diszkreditál

in genere

 • általában
 • latin, ‘ua.’: in ‘-ban’ | genus, generis ‘nemzetség, nem’

rekreáció

 • üdülés, pihenés, felfrissülés
 • latin recreatio ‘ua.’, lásd még: rekreál

dipeptid

 • kémia két aminosav alkotta peptid
 • görög di(sz)- ‘kétszer’ | lásd még: peptid

reszekál vagy rezekál

 • orvosi kimetsz, eltávolít (beteg testrészt)
 • latin resecare, resectum ‘visszametsz, kivág’: re- ‘vissza’ | secare ‘vág, metsz’
 • lásd még: szekció

parerga

 • tudomány egy nagyobb mű kiegészítéseképpen alkotott, egymáshoz csak lazán kapcsolódó kisebb írások
 • görög többes szám, ‘mellékes művek’: lásd még: para- | ergon ‘munka, mű’

opportúnus

 • alkalmas, időszerű, célszerű
 • latin, tkp. ob-portunus ‘kedvező, alkalmas’, eredetileg ‘a kikötő felé segítő (szél)’: ob- ‘felé’ | portus ‘kikötő’

neuro-

 • (tudományos szóösszetételek előtagjaként) az idegekkel vagy az idegrendszerrel kapcsolatos
 • görög neuron ‘ideg’, eredetileg ‘íj húrja’

perigastritis

kiejtése: perigasztritisz
 • orvosi a gyomrot borító hashártya gyulladása
 • tudományos latin, ‘ua.’: perigaster ‘hashártya’: lásd még: peri- | görög gasztér ‘gyomor’ | -itis (gyulladásra utaló toldalék)

impresszum

 • nyomdászat a kiadásra vonatkozó adatokat tartalmazó szöveg nyomdai termék címlapjának hátoldalán
 • német Impressum ‘ua.’ ← latin impressum ‘rányomás, belenyomás’, lásd még: imprimál

florentiner

 • öltözködés florentinkalap, szalaggal és virággal díszített, széles karimájú női szalmakalap
 • német, ‘ua.’, tkp. ‘firenzei’ ← Florenz ‘Firenze’, korábbi nevén Fiorenza ← késő latin florentia ‘virágzás’ ← florens, florentis ‘virágzó’ ← flos, floris ‘virág’
 • magyar forint
 • lásd még: flóra

multivalens

 • melléknév kémia többértékű
 • főnév genetika kettőnél több kromoszómából álló asszociáció
 • angol multivalent ‘ua.’: lásd még: multi- | valere ‘ér valamennyit’

kulminál

 • tetőzik, tetőpontra hág, csúcsra ér
 • csillagászat (égitest) eléri pályája legmagasabb pontját
 • német kulminierenfrancia culminer ‘tetőpontra ér’ ← latin culmen, culminis ‘csúcs’