labrador jelentése

 • állattan nagy testű, fekete vagy zsemleszínű vadászkutya
 • Labrador, félsziget Kanadában, a fajta őshazája ← spanyol labrador ‘földmíves’ ← labrar ‘megművel’ ← latin laborare ‘fáradozik, dolgozik’

További hasznos idegen szavak

misztikum

 • titokzatosság, sejtelmesség
 • latin semlegesnemű mysticum ‘misztikus dolog’, lásd még: misztikus

glandula pinealis

kiejtése: … pineálisz
 • anatómia tobozmirigy
 • tudományos latin, ‘ua.’: lásd még: glandula | pinealis ‘fenyőhöz tartozó’ ← pinea ‘fenyő’
A labrador és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

skicc

 • vázlat, tervezet, előtanulmány
 • irodalom karcolat
 • német Skizze ‘ua.’:VAGY ← olasz schizzo ‘festői vázlat, gyors ecsetvonásokkal feldobott kép’ ← schizzare ‘fröcsköl’, VAGY ← latin schedius ‘sietős, rögtönzött’ ← görög szkhediosz ‘alkalmi’ (ang sketch, ‘ua.’: lásd még: szkeccs)

poentíroz

 • kiemel, hangsúlyoz
 • német pointierenfrancia pointer ‘kihegyez, céloz, rámutat’ ← pointe ‘hegy, csúcs’, lásd még: poén1

lubrikáns

 • kémia, műszaki kenőanyag, kenőcs
 • latin lubricans, lubricantis ‘ua.’ ← lubricare ‘síkossá tesz’ ← lubricus ‘síkos, csúszós’

aszómaton

 • filozófia istenség, szellem
 • görög semlegesnemű, ‘testetlen lény’: a- ‘nem’ | szóma, szómatosz ‘test’

illativus

kiejtése: illatívusz
 • nyelvtan a hová? kérdésre felelő, belső helyviszonyt jelölő határozói eset, a magyarban -ba, -be ragot kap
 • tudományos latin (casus) illativus, tkp. in-lativus ‘belevivő (eset)’: in- ‘benne, bele’ | ferre, latum ‘visz’

meakulpázik

 • vétkét beismeri és szánja-bánja, mentegetődzik, mosakszik
 • latin mea culpa ‘én vétkem’ (a katolikus gyónási formula első két szava): meus ‘enyém’ birtokos névmás | culpa ‘vétség, hiba’

bioenergetika

 • biológia az élő szervezetek energiagazdálkodásával foglalkozó tudományág
 • lásd még: bio-, energetika

gasztroptózis

 • orvosi gyomorsüllyedés
 • tudományos latin gastroptosis ‘ua.’: lásd még: gasztro- | görög ptószisz ‘esés’ ← (pi)ptó ‘esik’

reprográfia

 • nyomdászat dokumentációs célú másoló eljárás (fénymásolás, mikrofilmezés)
 • lásd még: repro(dukció), -gráfia

lexika

 • nyelvtan szókészlet, szókincs
 • tudományos latin lexica (scientia) ‘szó(tudomány)’ ← görög lexikosz ‘a szóval kapcsolatos’ ← lexisz, tkp. leg-szisz ‘beszéd, szó’ ← legó ‘beszél’
 • lásd még: lexéma, lexikon, logaritmus, logika, logion, logisztika, logo-, logosz

bleu royal

kiejtése: blő roajál
 • művészet a nevers-i fajansz és a sčvres-i porcelán sötétkék színe
 • francia, ‘királyi kék’: bleu ← germán (ném blau, angol blue ‘ua.’) | royallatin regalis ‘királyi’ ← rex, regis ‘király’

analizátor

 • kémia vegyelemzést végző műszer
 • biológia az idegrendszernek a külvilágból érkezett ingereket elemző egysége
 • informatika nagyfrekvenciás adásból jeleket kiszűrő és azonosító berendezés
 • angol analysator ‘ua.’, lásd még: analizál

meiózis

 • genetika redukciós sejtosztódás, amelyben a kromoszómák száma megfeleződik, és haploid ivarsejt képződik
 • stilisztika a költői nagyítás ellentéte parodisztikus célzattal, mint pl. Petőfinél: "Pislogni fog a hír mécse síromnak / Koszorús halmán, / Mint éjjel a macska szeme"
 • újkori latin meiosisgörög meiószisz ‘csökkenés, kisebbítés’ ← meioó ‘csökken’ ← középfok meión ‘kevesebb’

inkorporáció

 • orvosi radioaktív anyag beépülése élő szervezetbe
 • bekebelezés, belefoglalás
 • csatlakozás vagy felvétel testületbe, társaságba
 • tudományos latin incorporatio ‘ua.’, lásd még: inkorporál