jadeit jelentése

 • ásványtan a Távol-Keleten kedvelt, almazöld vagy fehér selyemfényű féldrágakő
 • angol jadeit ‘ua.’: lásd még: jáde | -it (ásványra utaló toldalék)

További hasznos idegen szavak

devaporáció

 • fizika gőzök visszaalakulása folyadékcseppekké
 • tudományos latin devaporatio ‘ua.’: de- ‘le, el’ | vapor ‘pára, gőz’

pointillista

kiejtése: poentilista
 • művészet a pointillizmus technikáját alkalmazó művész
 • francia pointilliste ‘ua.’, lásd még: pointillizmus
A jadeit és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

diakusztika

 • fizika a hangterjedés jelenségével foglalkozó tudományág
 • német Diakustik ‘ua.’: görög dia- ‘át’ | akusztikosz ‘hallási’ ← akuó ‘hall’

szkandium

noktürn

hipnoterápia

 • orvosi gyógyaltatás, gyógyítás hosszú altatással
 • tudományos latin hypnotherapia ‘ua.’: görög hüpnosz ‘alvás’ | lásd még: terápia

frankofób

 • franciaellenes, franciagyűlölő
 • francia francophobe ‘ua.’, lásd még: frankofóbia

konfokális

 • fizika közös gyújtópontú
 • német konfokal ‘ua.’: latin con- ‘együtt, össze’ | lásd még: fókusz

pin-up girl

kiejtése: pinap görl
 • meztelen fiatal nő szexmagazinból kivágott és falra tűzött képe
 • angol, ‘ua.’: pin up ‘feltűz’: pin ‘tű’ | up ‘fel’ | girl ‘lány’

furgon

 • közlekedés zárt szekrényű kis teherkocsi személygépkocsi alvázon
 • francia fourgon ‘ua.’, eredetileg ‘ponyvával fedett hosszú szekér’

piscicultura

kiejtése: piszcikultúra
 • tudomány haltenyésztés
 • tudományos latin, ‘ua.’: piscis ‘hal’ | lásd még: kultúra

hard copy

kiejtése: hard kopi
 • számítástechnika kinyomtatott, alfanumerikus vagy grafikus számítógépes információ
 • angol, ‘ua.’, tkp. ‘kemény másolat’: hard ‘kemény’ | copy ‘másolat’, lásd még: kópia

szofisztika

 • álokoskodás, álbölcselet, szóbűvészkedés
 • filozófia megtévesztő, látszatra és formailag helyes, valójában téves következtetésre vezető érvelés
 • német Sophistik ‘ua.’, lásd még: szofisztikus

lambéria

 • építészet a szoba falát védő díszburkolat fából, gipszből, márványból
 • belső falburkolathoz használt hornyolt faanyag
 • olasz, ← francia lambrisközépkori latin lambruscum ‘ua.’ ← latin labrusca ‘vadszőlő’

mikrofon

 • műszaki hangrezgéseket elektromos rezgéssé alakító szerkezet
 • német Mikrophon angol microphone ‘ua.’: lásd még: mikro- | phóné ‘hang’ (a megafon mintájára)