disszonancia jelentése

 • zene rossz hangzás, össze nem illő hangok együttese
 • átvitt értelemben egyenetlenség, zavar
 • átvitt értelemben nézeteltérés, nézetkülönbség
 • tudományos latin dissonantia ‘ua.’, lásd még: disszonáns

További hasznos idegen szavak

atanatizmus

 • vallás a lélek halhatatlanságának tana
 • tudományos latin athanatismus görög athanatiszmosz ‘ua.’: athanatosz ‘halhatatlan’: a- ‘nem’ | thanatosz ‘halál’ ← thnészkó ‘meghal’ | lásd még: -izmus
A disszonancia és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

gneisz

 • geológia kvarcból, palából és csillámból összetett kőzetfajta
 • német Gneis ‘ua.’ ← ófelnémet gneista ‘szikra’

szubkultúra

 • szociológia egy elkülönülő, a többségi társadalom normáit elutasító társadalmi csoport vagy réteg jellegzetes életmódja
 • lásd még: szub-, kultúra

absztinencia

 • önmegtartóztatás, tartózkodás, mérséklet, lemondás (alkoholról, nemi élvezetről)
 • latin abstinentia ‘ua.’, lásd még: absztinens

rilasciando

kiejtése: rilasandó
 • zene lassítva (adandó elő)
 • olasz, ‘ua.’, tkp. ‘kiengedve, ellazulva’ ← rilasciare ‘elenged, elbocsát’: ri-latin re- ‘el’ | lasciare ‘enged’ ← latin laxare ‘lazít’ ← laxus ‘laza’
 • lásd még: relaxál, relé

politológus

 • tudomány a politológia kutatója, szakembere
 • német Politologe ‘ua.’, lásd még: politológia

impasszibilis

 • érzéketlen, részvétlen
 • közönyös, szenvtelen
 • francia impassible ← késő latin impassibilis ‘ua.’: in- ‘nem’ | passibilis ‘szenvedni képes’ ← pati, passus ‘szenved’

elmismásol

 • bizalmas elken, elsimít
 • elleplez, takargat
 • német Mischmasch ‘összevisszaság, zagyvalék’ ← mischen ‘kever’

immun- vagy immuno-

 • (tudományos szóösszetételek előtagjaként) a szervezetnek a kórokozókkal és idegen anyagokkal szembeni védekezőképességével kapcsolatos
 • latin, lásd még: immúnis

reverenda

 • vallás katolikus papi öltözet
 • latin reverenda (vestis) ’tiszteletre méltó (öltözet)’, lásd még: reverendus

cantonale

kiejtése: kantonále
 • bútor díszes velencei sarokszekrény a 18. századból
 • olasz, ‘ua.’, tkp. ‘sarokban álló’ ← cantone ‘szobasarok’ ← latin canthusgörög kanthosz ‘a szem sarka’
 • lásd még: canthus, kanton

fotel

 • párnázott, kárpitozott öblös karszék
 • francia fauteuil kiejtése: fotöj ‘ua.’ ← ófrancia faldestueil ← germán (frank) *faldistol ‘összehajtható szék’ (mint német falten ‘hajt’, Stuhl ‘szék’)

szisztrum

günz

 • geológia a földtörténet pleisztocén időszakának első eljegesedési korszaka
 • német, ‘ua.’ ← Günz, a Duna bajorországi mellékfolyója

congé

kiejtése: konzsé
 • irodalom búcsúvers, középkori francia lírai verstípus, melyben a költő hazájától, városától vagy szerelmétől vesz búcsút
 • francia, ‘búcsú’ ← latin commeatus ‘útnak indulás’, lásd még: commiato

pávián

 • állattan nagy testű, kutyafejű afrikai cerkófmajom
 • német Pavianholland baviaanfrancia babouin ‘ua.’ ← hangutánó szó babiller ‘fecseg’