descr- jelentése

További hasznos idegen szavak

gemináta

 • nyelvtan ikerített hang, kettős képzésű hang
 • tudományos latin (vox) geminata ‘kettőzött (hang)’ ← geminare, lásd még: gemináció

hemotorax

 • orvosi a mellüregben keletkezett vérömleny
 • tudományos latin haemothorax ‘ua.’: görög haima ‘vér’ | thórax ‘mell’
A descr- és még több tízezer szóban és írásban is használt idegen szó jelentése megtalálható a topszótár – idegen szavak szótárában. Az idegen szavak értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök szerinti magyarázatok, jelentések.

pinocitózis

 • biológia oldott anyagok felvétele a sejtbe
 • tudományos latin pinocytosis ‘ua.’: lásd még: pinocita | -ózis (folyamatra utaló toldalék)

lupinin

 • kémia a sárga csillagfürt fehér kristályos, kesernyés ízű, mérgező alkaloidja
 • német, ‘ua.’ ← latin lupinus ‘csillagfürt vagy farkasbab nevű virág’, eredetileg ‘ farkassal kapcsolatos’ ← lupus ‘farkas’ | -in (vegyületre utaló toldalék)

excisio

indemnitás

 • jogtudomány büntetlenség, mentesítés a felelősségrevonás alól, felmentvény
 • latin indemnitas ‘ua.’ ← indemnis ‘büntetlen, kártalan’: in- ‘nem’ | damnum ‘büntetés, kár, károsodás’ ← damnare ‘kárhoztat, elítél’

periféria

 • külső rész, szél, határ
 • külváros, külterület
 • + matematika kör kerülete
 • számítástechnika végkészülék, a központi géphez kapcsolható hardvereszköz (billentyűzet, egér, monitor, nyomtató stb.)
 • tudományos latin peripheria ‘ua.’ ← görög periphereia ‘kerület’ ← peripheró ‘körbevisz’: lásd még: peri- | pheró ‘visz’

adultérium

 • jogtudomány házasságtörés, hűtlenség
 • latin adulterium ‘ua.’ ← adulter ‘hamis, hűtlen, parázna’, tkp. ‘máshoz pártoló’: ad- ‘hozzá’ | alter ‘más’
 • lásd még: alterál, alteregó, alternatív

kognitív

 • filozófia megismerő, a megismerésre vonatkozó
 • középkori latin cognitivus ‘ua.’ ← cognoscere, lásd még: kogníció

szomatikus

 • orvosi testi, a testre vonatkozó (a lelkivel szembeállítva)
 • orvosi a test élő anyagát károsító (sugárzás)
 • biológia testi (és nem szaporító) sejt
 • tudományos latin somaticus ‘ua.’ ← görög szómatikosz ‘testi’ ← szóma, szómatosz ‘test’

szemikonduktív

 • villamosság melléknév félvezető
 • angol semiconductive ‘ua.’, lásd még: szemi-, konduktív

demi-vierge

kiejtése: dömivjerzs
 • fizikailag érintetlen, de erkölcsileg romlott fiatal lány
 • francia, ‘félszűz’: demilatin dimidius ‘fél’: di(s)- ‘félre’ | medius ‘közép’ | viergelatin virgo ‘szűz’

rádzsa

 • indiai herceg, fejedelem
 • angol rajah ‘ua.’ ← hindi rádzsá ‘herceg’ (indoeurópai rokona: latin rex, regis ‘király’)
 • lásd még: regále

axiomatikus

 • tudomány magyarázatra, igazolásra nem szoruló
 • valamely axiómarendszeren alapuló
 • német axiomatisch ‘ua.’, lásd még: axióma

reprodukál

 • az eredetihez híven előad, felidéz
 • művészet festményt, grafikát nyomdai úton sokszorosít
 • elismétel, visszaad
 • biológia újrateremt, szaporít
 • német reproduzieren ‘ua.’: latin re- ‘újra’ | lásd még: produkál