szerénytelen szinonimái

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkeveredik

ige
 • elvegyül, elegyedik
 • egyesül, beleolvad
 • elvész, elhányódik, elkallódik
 • eltéved, elkóborol
 • (valakibe): eljut, elvetődik

kreol

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szerénytelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

sajtótájékoztató

főnév
 • sajtófogadás, sajtóértekezlet, sajtóbemutató, sajtókonferencia

romantikus

melléknév
 • regényes, vadregényes, kalandos, meseszerű, meglepő, délibábos
 • ábrándos, ábrándozó, álmodozó, érzelmes, szentimentális, fellegjáró, holdvilágos (régies)
 • érzelgős

prológus

főnév
 • bevezetés, bevezető, előhang, előszó, előjáték

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

szuszék

főnév
 • láda, hombár (tájnyelvi), gabonatározó

palló

főnév
 • híd, gyaloghíd, dobogóhíd (tájnyelvi), bürü (tájnyelvi), fahíd, hajóhíd, hídlás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): padló

összeráz

ige
 • felkavar, megráz
 • (bizalmas): összehoz (bizalmas), összekapcsol

megfenyít

ige
 • megbüntet, megabriktol (tájnyelvi), megver, megkásztigál (régies), megikkant (tájnyelvi), büntet, elpáhol, elfenekel, elagyabugyál, eltángál, megfedd, megró, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol
 • megfegyelmez, megreguláz, ráncba szed

passzió

főnév
 • időtöltés, kedvtelés, élvezet, szenvedély, szeszély, hóbort, hobbi, szórakozás(bizalmas)(pejoratív)

takarék

főnév
 • (bizalmas): takarékpénztár, bank
 • kis láng, takarékláng
 • (régies): boríték

teljesül

ige
 • megvalósul, beteljesedik, bekövetkezik, valóra válik, megigazodik (tájnyelvi)

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

világbajnokság

főnév
 • mundial (idegen)

uraság

főnév
 • úri mód, úri élet, gazdagság, jómód, jólét
 • úr, földbirtokos, földesúr, gazda

szerető II.

főnév
 • partner, barátnő, csaja (valakinek) (szleng), babája (valakinek), nője (valakinek) (szleng), maca (szleng), ágyas, metresz
 • barát, gavallér, udvarló, hapsi
 • (tájnyelvi): mátka, szerelmese (valakinek), kedvese (valakinek)

szarvasgomba

főnév
 • trifla, trüffel (idegen)

szóló

főnév
 • magánszám, énekszóló, ária, szólójáték, hangszerszóló

ugyanolyan

névmás
 • ugyanoly (választékos), éppen olyan, pontosan olyan, egészen olyan, egyforma, épp olyan, azonos, egyező, megegyező, identikus (idegen), oly, olyanfajta, olyanféle, olyasfajta, olyasféle, olyanforma, olyasforma

szétvet

ige
 • robbant, felrobbant, levegőbe repít, szétszaggat, széjjelszaggat
 • széttár, kitár

savanyít

ige
 • erjeszt, megkovászol (régies), megéleszt (régies), poshaszt (tájnyelvi), poshajt (tájnyelvi)
 • tartósít

szőrén-szálán

határozószó
 • nyomtalanul, észrevétlenül, teljesen, szőrén-lábán (tájnyelvi), kézen-közön, gyanúsan

unokafivér

főnév
 • kuzin, unokabáty
 • unokaöcs