palló szinonimái

főnév
 • híd, gyaloghíd, dobogóhíd (tájnyelvi), bürü (tájnyelvi), fahíd, hajóhíd, hídlás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): padló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenőrző II.

főnév
 • ellenőrző könyv, index, ellenem őrző (bizalmas), árulkodó (bizalmas), jegytár (bizalmas), szálkatartó (bizalmas), szamárpasszus (szleng), szamárkönyv (szleng)

pocak

főnév
 • has, pókhas, bendő (bizalmas), poci (bizalmas), haskó (bizalmas), tekintély (szleng), hasi (bizalmas), kappanháj, potroh
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a palló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őszintén

határozószó
 • igazán, szívből, kereken, kertelés nélkül, egyszerűen, egyenesen, nyíltan, magyarán, áperte (régies), feketén-fehéren, kerek perec

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

mentőcsónak

főnév
 • mentőladik, mentőhajó

összeül

ige
 • összejön, összegyűlik, ülésezik, tanácskozik

pipogya

melléknév
 • nyimnyám (bizalmas), tehetetlen, hitvány, puha, puhány, bátortalan, gyámoltalan, erélytelen, nyámnyila, alamuszi, katuska (tájnyelvi), tutyimutyi (bizalmas)
 • gyáva, beszari (szleng), majrés (szleng), szívbajos (szleng), kishitű

megér2

ige
 • ér (valamennyit), kerül (valamennyibe)
 • érdemes, megérdemel

megalapoz

ige
 • alátámaszt, indokol, megokol, magyarázatot ad, magyaráz, etablíroz (régies), kifejt, értelmez, megvilágít, kellő megvilágításba helyez

kicsattan

ige
 • kicsapódik, kinyílik
 • kipukkan, kihasad
 • (szleng): kimegy, kiugrik

megjósol

ige
 • megjövendöl, prognosztizál, megmond, jövendőt mond, előrevet, kártyát vet, kivet, elémond (tájnyelvi), anticipál (idegen)
 • kikövetkeztet, sejt, megsejdít, megérez, kiokoskodik
 • jelez

polgárság

főnév
 • (régies): burzsoázia, középosztály, harmadik rend (szaknyelvi), purgerség (tájnyelvi)
 • városlakók, lakosság
 • polgárjog

rámutat

ige
 • rábök
 • felhívja a figyelmet, rávilágít, utal (valamire), hangsúlyoz, kiemel, kidomborít

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

színpadi

melléknév
 • színi, színházi
 • színészi
 • színpadias, mesterkélt, színészkedő, őszintétlen, teátrális

sorakozik

ige
 • felsorakozik, sorba áll, vonalba áll
 • áll, található, van, sorjázik
 • csatlakozik, beáll

pályafutás

főnév
 • pálya, életpálya, életút, karrier, előmenetel

öröm

főnév
 • vidámság, jókedv, élvezet, kéj, gyönyör, boldogság, gyönyörűség, kedv, tetszés, kielégülés, elégtétel, eksztázis, ujjongás, örömrivalgás, ováció, eufória, derültség
 • örvendezés, vigasság, vígság, vigalom, örömmámor, mulatság

penget

ige
 • (húros hangszert): játszik (valamin), gitározik, citerázik (bizalmas), bizget (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megpendít, javasol, emleget, előhoz, felhoz

sír2

főnév
 • sírverem, sírgödör
 • sírbolt, kripta, sírkamra
 • sírhant, sírdomb, sírhalom
 • (régies): temetőhely, temetőkert

parasztember, parasz

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, szántóvető (régies), gazda, parasztgazda, gazdálkodó, farmer, csoszák (tájnyelvi)

nővér

főnév
 • leánytestvér, nőtestvér, néne (tájnyelvi)
 • nővérke, ápolónő, betegápolónő, gondozónő, asszisztensnő
 • apáca, szerzetesnő, soror (régies)

pete

főnév
 • petesejt, ovum (idegen)
 • (tájnyelvi): tojás

sokoldalú

melléknév
 • sokrétű, összetett, bonyolult, sokszínű, komplex (idegen), többsíkú, szövevényes
 • átfogó, egyetemes, univerzális, enciklopédikus, sokirányú