szőrén-szálán szinonimái

határozószó
 • nyomtalanul, észrevétlenül, teljesen, szőrén-lábán (tájnyelvi), kézen-közön, gyanúsan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alku

főnév
 • egyezkedés, alkudozás
 • megegyezés, megállapodás, egyezség, egyezmény, konszenzus, egyezés (régies)
 • szerződés, fogadás, tukma (régies), paktum (régies), üzlet, ügylet, tranzakció

lebilincselő

melléknév
 • érdekfeszítő, elragadó, elbűvölő, ellenállhatatlan, varázslatos, megragadó, megkapó, lenyűgöző, érdekes, impozáns
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőrén-szálán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sziklaszilárd

melléknév
 • rendíthetetlen, rendületlen, megingathatatlan, rettenthetetlen, tántoríthatatlan, kőkemény, acélos, elszánt, határozott

sörfőzde

főnév
 • serfőzde (régies), sörfőző (régies), sörgyár

sík I.

melléknév
 • sima, lapos, egyenletes, egyenes, lapályos (tájnyelvi)
 • kétdimenziós
 • (tájnyelvi): síkos, csúszós, csuszamlós, alföld, lapály, csuszamos (régies)

reggel II.

főnév
 • napkelte, napkelet

szólás

főnév
 • szólásmondás, szokásmondás (tájnyelvi), kifejezés, frázis, szójárás (régies)
 • szóláshasonlat
 • felszólalás

tatarozás

főnév
 • felújítás, rendbehozás, renoválás, helyreállítás, kijavítás, restaurálás, megújítás, újjáépítés

pete

főnév
 • petesejt, ovum (idegen)
 • (tájnyelvi): tojás

patyolat I.

melléknév
 • hófehér, fehér
 • tiszta, makulátlan

megsejt

ige
 • megjövendöl, megálmodik, megjósol, megérez, gyanít, megsejdít, kiszimatol, gyanút fog, kifürkész, kikövetkeztet
 • észrevesz, meglát, megneszel, kiszimatol, megszagol, szagot fog, megorront, megtapasztal, megtud Sz: szelét veszi; nyomát veszi; ha nem látta is magát, neszét veszi

póló

főnév
 • vízilabda, vízilabdajáték
 • lovaspóló
 • gyeplabda
 • trikó, atléta
 • pólóing

tekervény

főnév
 • görbület, kanyarulat, hajlat, kacskaringó

topog

ige
 • toporog, tipeg-topog, tapicskol (tájnyelvi), dobog, topogat (tájnyelvi)
 • tipeg, járkál

hitellevél

főnév
 • akkreditív (idegen), hitelvény

zárolt

melléknév
 • befagyasztott, hozzáférhetetlen, lefoglalt

vállalás

főnév
 • munka, feladat
 • fogadalom, eskü, ígéret

szőrös

melléknév
 • gyapjas, bolyhos, pelyhes, pihés, molyhos, borzas, bozontos, sörtés
 • borotválatlan, borostás
 • szúrós

széttép

ige
 • széjjeltép, összetép, szétszakít, széjjelszakít, széthasít, széjjelhasít, összeszaggat
 • szétszaggat, széjjelszaggat, szétmarcangol, széjjelmarcangol
 • (kapcsolatot): megszakít, megszüntet, felszámol

tanító II.

főnév
 • pedagógus, tanítómester, nevelő, iskolamester (régies), preceptor (régies), instruktor (régies), magiszter (régies)
 • tanítómester, mester

vágat

főnév
 • járat, üreg, folyosó, vájat, tárna
 • vágás, szelet
 • (régies): seb, sebhely, heg

szűkszavú

melléknév
 • szófukar, hallgatag, csöndes, szótlan, szótalan, kevés szavú, murmuly (tájnyelvi) Sz: úgy beszél, mintha pénzen venné a szót
 • rövid, tömör, velős, magvas, szabatos, lakonikus, lényegre törő

sterilizál

ige
 • csírátlanít, dezinficiál, kifőz, átgőzöl, csíramentesít, fertőtlenít, megtisztít
 • magtalanít, meddővé tesz, terméketlenné tesz

tárgymutató

főnév
 • regiszter, mutató, index, kereső (régies), appendix (régies)

valamint

kötőszó
 • továbbá, úgymint, szintén, úgyszintén, azonkívül, azonfelül, meg, ráadásul