szemközt szinonimái

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felvonás

főnév
 • aktus (régies), rész

meghatároz

ige
 • megállapít, rögzít, leír, részletez, értékel, felállít
 • megbecsül, kikalkulál, precizíroz (régies), fixál, körülmér (régies)
 • rendszerez, besorol, elhatárol, definiál, értelmez, körülír, megnevez, kifejez, körvonalaz, megjelöl, jellemez, érteményez (régies)
 • befolyásol, minősít, eldönt, megalapoz, leszögez, megerősít, predesztinál (régies), determinál
 • megad, megszab, előír, előirányoz, kijelöl, kiköt, kitűz, szabályoz, utasít, elrendel, kiszemel (régies), fixíroz (régies), preliminál (régies), értélyez (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemközt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz

rózsafüzér

főnév
 • olvasó, szentolvasó, rozárium (régies), imádkozó (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs

rezsó

főnév
 • főző, főzőlap, melegítő
 • villanyfőző, villanymelegítő
 • gázrezsó, gáztűzhely

pótszék

főnév
 • pótülés

szel

ige
 • szeg, vág, kanyarít, nyes, szeletel, darabol, metsz, nyiszál, szab, repeszt, irrizál (tájnyelvi)
 • hasít
 • átszel, átkel

sző

ige
 • stoppol, beledolgoz, belesző
 • (beszédbe): belesző, beiktat, közbeiktat
 • (cselekményt): kialakít, alakít, formál, bonyolít, összebonyolít, összefűz
 • (tájnyelvi): (kavicsot) szöktet, kacsázik

összeül

ige
 • összejön, összegyűlik, ülésezik, tanácskozik

összeaszik

ige
 • összezsugorodik, összeszárad, kiszárad, megfonnyad, megtöpped (tájnyelvi), összetöpörödik, összesömörödik (tájnyelvi)

megcsapol

ige
 • csapra ver, csapra üt, meglékel, kilyukaszt
 • kiereszt, kienged
 • megkatéterez
 • (szleng): megkopaszt, kiforgat, megzsarol, megvág (szleng), megpumpol (szleng)

parancsnokság

főnév
 • vezetés, irányítás, dirigálás (pejoratív), vezérlet, rendelkezés
 • vezetőség, törzskar, vezérkar
 • főhadiszállás

szutyongat

ige
 • noszogat, szorongat, sürget, nyaggat
 • zaklat

teherautó

főnév
 • tehergépkocsi, teherkocsi
 • furgon, kamion

harcmező

főnév
 • csatamező, csatatér, harctér, front, hadszíntér, küzdőtér, küzdhely (régies), ütközethely (régies), vérmező (régies), csatasík (régies), vívótér (régies)

vet

ige
 • dob, lök, hány, hajít, taszít, lódít, repít, lendít
 • (magot): szór, hint, ültet
 • (szikrát): kibocsát, lövell
 • (adót): kiszab, elrendel, kiró, kivet, rávet
 • (tájnyelvi): ellik, világra hoz
 • szül
 • (tájnyelvi): hajt, (rügyet) hoz

ugrándozik

ige
 • szökdécsel, fickándozik, hancúrozik, ficánkol, ugrabugrál, bickándik (régies), ugráncsol (tájnyelvi)
 • viháncol

szemölcs

főnév
 • bibircsók (tájnyelvi), lencse, verruca (szaknyelvi), bibircsó (tájnyelvi), borsóka (tájnyelvi)

szalonna

főnév
 • zsírszövet, zsírréteg, háj, rántó (tájnyelvi), zsírnakvaló, zsiradék
 • (tájnyelvi): dinnyebél
 • tökbél
 • kenyérbél

szipka

főnév
 • szopóka
 • (szleng): láb, virgács (szleng)

tutyimutyi

melléknév
 • (bizalmas): tehetetlen, gyámoltalan, mamlasz, pipogya, ügyetlen, élhetetlen, kulumutyu (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi), molopotyi (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi), totola (tájnyelvi)

szerénytelen

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű

rücskös

melléknév
 • göcsörtös, görcsös, ripacsos (tájnyelvi), himlőhelyes, pattanásos, ragyás, bibircsos (régies), bütykös, zökörcsös (tájnyelvi)
 • göröngyös, repedezett, hepehupás
 • (tájnyelvi): gyatra, hitvány, alávaló

szólás

főnév
 • szólásmondás, szokásmondás (tájnyelvi), kifejezés, frázis, szójárás (régies)
 • szóláshasonlat
 • felszólalás

tyúkszem

főnév
 • tikszem (tájnyelvi), fököny (régies), tyúksegg (tájnyelvi)
 • bőrkeményedés