uraság szinonimái

főnév
 • úri mód, úri élet, gazdagság, jómód, jólét
 • úr, földbirtokos, földesúr, gazda

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átolvas

ige
 • átnéz, elolvas, átfut, átböngész, átlapoz, végignéz, végigolvas
 • (tájnyelvi): átszámol

továbbít

ige
 • továbbad, átad, odaad, passzol (bizalmas), továbbpasszol (bizalmas)
 • elküld, közvetít, kézbesít, expediál (szaknyelvi)
 • (árut): szállít, fuvaroz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a uraság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

túlerő

főnév
 • többség, fölény, majoritás
 • (választékos): hatalmasság, markosság, izmosság, főhatalom (régies)

taxiállomás

főnév
 • droszt, bérkocsi-állomás (régies)

tanúságtétel

főnév
 • bizonyságtétel, bizonyság, tanúságtevés (választékos), tanúvallomás, vallomás, tanúskodás

szerepel

ige
 • fellép, alakít, játszik, közreműködik, figurál (régies)
 • előad, bemutat
 • tevékenységet fejt ki, fungál (tájnyelvi), tisztet tölt be
 • benne van, benne foglaltatik, előfordul
 • közrejátszik

ugrándozik

ige
 • szökdécsel, fickándozik, hancúrozik, ficánkol, ugrabugrál, bickándik (régies), ugráncsol (tájnyelvi)
 • viháncol

vándormadár

főnév
 • költöző madár, égi madár (tájnyelvi)

sorakozik

ige
 • felsorakozik, sorba áll, vonalba áll
 • áll, található, van, sorjázik
 • csatlakozik, beáll

sértődöttség

főnév
 • sértődés, sérelem, megbántottság, seb, fullánk
 • neheztelés, duzzogás

odáz

ige
 • halaszt, halasztgat, halogat, haladékot ad, húz-halaszt, későbbre hagy, húz, felfüggeszt, kitol, hátráltat, késleltet, áttesz (időpontot)

sületlenség

főnév
 • ostobaság, idétlenség, értelmetlenség, helytelenség, hülyeség, badarság, szamárság, marhaság (bizalmas), zagyvaság, bárgyúság, bolondság, butaság, zöldség (bizalmas), dőreség, halandzsa (bizalmas), blabla (bizalmas), hadova

védenc

főnév
 • pártfogolt, kedvenc, védett (személy), kegyenc
 • kliens, ügyfél

virtuális

melléknév
 • (szaknyelvi): látszólagos, elképzelt
 • lehetséges, lehetőségként létező, várható

kerékvágás

főnév
 • keréknyom, nyom, kerékróna, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

úristen

főnév
 • Isten, Úr, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura

tudakozódik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, vizsgálódik, tudomást szerez, utánajár, tájékozódik, híreket szerez, informálódik, nyomoz, tudakol, tapogatózik, szétnéz, kutakodik, puhatolózik, szimatol, kémlelődik, káderez (régies)

vágat

főnév
 • járat, üreg, folyosó, vájat, tárna
 • vágás, szelet
 • (régies): seb, sebhely, heg

utóvizsga

főnév
 • javítóvizsga, pótvizsga, uvé (bizalmas)

tekintet

főnév
 • pillantás, nézés, szemvillanás, kacsintás, hunyorgás
 • ábrázat, arckifejezés
 • tekintetbevétel, figyelembevétel, figyelem
 • szempont, vonatkozás, nézőpont, aspektus, megvilágítás
 • (régies): tisztelet, tekintély

vállalás

főnév
 • munka, feladat
 • fogadalom, eskü, ígéret