szédeleg szinonimái

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráadás

főnév
 • feladás, felsegítés, ráhúzás (bizalmas)
 • többlet, extra, pótlás, hozzátétel, megtoldás, megtetézés, kiegészítés, megszaporítás, növelés, hozzátevés, cók (régies), toldalékadomány (régies), szerzék (régies), nyomaték (régies)
 • ismétlés, újrázás, repeta (bizalmas)

pallérozatlan

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan
 • közönséges, durva, barbár, modortalan, bárdolatlan, faragatlan, bugris (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szédeleg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabadságszerető

melléknév
 • szabadságkedvelő, szabadságvágyó

rigolyás

melléknév
 • szeszélyes, bogaras, hóbortos, bolond, dilis, különc, raplis (bizalmas)
 • házsártos, zsémbes, veszekedős, összeférhetetlen

rendelvény

főnév
 • rendelkezés, utasítás, parancs, előírás
 • recept, vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), recefice (tájnyelvi)

pláne III.

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz

szít

ige
 • (tüzet): éleszt, gerjeszt, fellobbant, lángra lobbant
 • (indulatot, mozgalmat): kelt, élez, fokoz, gerjeszt, táplál Sz: olajat önt a tűzre
 • (régies): húz (valakihez), vonzódik, hajlik (valakihez)

őszintén

határozószó
 • igazán, szívből, kereken, kertelés nélkül, egyszerűen, egyenesen, nyíltan, magyarán, áperte (régies), feketén-fehéren, kerek perec

önbizalom

főnév
 • magabiztosság, nyugalom, büszkeség, határozottság, biztonságérzet, bátorság, magabírás (régies)

maszk

főnév
 • álarc, maszka (régies), álca (régies)
 • álruha, maskara, álöltözet, dominó (régies), jelmez, álcázás, kendőzés
 • pakolás
 • smink, kikészítés
 • védő álarc
 • vívóálarc

ötven

számnév
 • félszáz

szónoklattan

főnév
 • retorika, beszédművészet, ékesszólástan

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai

hallgatóság

főnév
 • közönség, vendégkoszorú, publikum, nyilvánosság, jelenlevők
 • diákság, diáksereg

vélt

melléknév
 • képzelt, kitalált, fiktív, valószerűtlen, látszólagos
 • sejtett, gyanított, állítólagos

túlerő

főnév
 • többség, fölény, majoritás
 • (választékos): hatalmasság, markosság, izmosság, főhatalom (régies)

szedőkanál

főnév
 • merőkanál, merítőkanál
 • leveseskanál

süt

ige
 • pirít, pörköl
 • barnít
 • aszal
 • megéget
 • (nap): tűz, ragyog, vakít, világít, sugárzik, melegít
 • éget, barnít
 • tüzel, lángol, perzsel, éget
 • (hajat): fodorít (régies), ondolál (szaknyelvi)
 • megbélyegez
 • rábizonyít

szerzetesnő

főnév
 • apáca, nővér

tréfa

főnév
 • móka, vidámság, csíny, csínytevés, bohóság, csel, ugratás, hecc, évődés, huncutság, húzás (bizalmas), ingerkedés, szórakozás, muri
 • vicc, élc (régies), humor, komikum

szembenéz

ige
 • szembefordul
 • farkasszemet néz
 • dacol, kihív, provokál

rokonszenv

főnév
 • szimpátia, vonzódás, vonzalom, szeretet, rokonérzet (régies)
 • barátság

sziklaszilárd

melléknév
 • rendíthetetlen, rendületlen, megingathatatlan, rettenthetetlen, tántoríthatatlan, kőkemény, acélos, elszánt, határozott

tudott

melléknév
 • tudvalevő, ismert, közismert, ismeretes, nyilvános