unokafivér szinonimái

főnév
 • kuzin, unokabáty
 • unokaöcs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

impulzus

főnév
 • hatás, lökés
 • ösztönzés, indítás
 • (szaknyelvi): mozgásmennyiség

hóbort

főnév
 • bolondéria, szeszély, különcködés, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rigolya, hepp (szleng), fakszni (bizalmas), fixa idea (idegen), hangya (bizalmas), bogár (bizalmas), rapli (szleng), habók (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a unokafivér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tudott

melléknév
 • tudvalevő, ismert, közismert, ismeretes, nyilvános

távíróvezeték

főnév
 • sürgönydrót

tántoríthatatlan

melléknév
 • kitartó, szilárd, sziklaszilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, hajlíthatatlan, eltökélt, állhatatos, következetes, elszánt, határozott
 • csökönyös, konok, makacs, akaratos, hajthatatlan

szerelmes I.

melléknév
 • bámuló, csodáló, tisztelő, hódoló, szerető, szerelemittas, szerelmetes (régies)
 • szerelmi
 • rajongó, imádó, hódoló, tisztelő, híve (valakinek)
 • (régies): nagyon szeretett, tisztelt

tyúkszem

főnév
 • tikszem (tájnyelvi), fököny (régies), tyúksegg (tájnyelvi)
 • bőrkeményedés

vámbevallás

főnév
 • vámnyilatkozat, vámjegyzék

sokoldalú

melléknév
 • sokrétű, összetett, bonyolult, sokszínű, komplex (idegen), többsíkú, szövevényes
 • átfogó, egyetemes, univerzális, enciklopédikus, sokirányú

serleg

főnév
 • kehely, kupa, ivóedény, pohár, díszpohár, billikom (régies), bokály (régies), bratina (régies)

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

súrol

ige
 • sikál, tisztogat, csutakol
 • dörzsöl, horzsol, koptat (régies), váslat (régies), cseszer (tájnyelvi), karcol, dörgöl, csöszköl (tájnyelvi), koszorál (tájnyelvi)
 • érint
 • elér, megközelít

vátesz

főnév
 • (választékos): jós, látnok, próféta, jövendölő, igazlátó (régies), távolbalátó (régies)

violinkulcs

főnév
 • G-kulcs, hegedűkulcs

kérdőív

főnév
 • űrlap, kérdőlap, blanketta (idegen)

uradalom

főnév
 • nagybirtok, birtok, latifundium (szaknyelvi), domínium, földbirtok, magánbirtok, majorság (tájnyelvi), major (régies)

trópusi

melléknév
 • délszaki, tropikus (szaknyelvi), forró égövi, déli
 • forró, perzselő, tikkasztó

vadkacsa

főnév
 • vadréce, tőkés réce

utódlás

főnév
 • trónöröklés, öröklés, szukcesszió (idegen)

téka

főnév
 • (régies): könyvespolc, állvány, könyvszekrény
 • könyvtár
 • (régies): faliszekrény, falipolc
 • (tájnyelvi): írómappa
 • iskolatáska

valamint

kötőszó
 • továbbá, úgymint, szintén, úgyszintén, azonkívül, azonfelül, meg, ráadásul