megfenyít szinonimái

ige
 • megbüntet, megabriktol (tájnyelvi), megver, megkásztigál (régies), megikkant (tájnyelvi), büntet, elpáhol, elfenekel, elagyabugyál, eltángál, megfedd, megró, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol
 • megfegyelmez, megreguláz, ráncba szed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

folyomány

főnév
 • következmény, eredmény, konzekvencia (szaknyelvi), konklúzió, tanulság, fejlemény, gyümölcse (valaminek), hatás, foganat, kihatás, okozat, kimenet, rezultátum (régies)

vállalkozó I.

melléknév
 • lendületes, dinamikus, agilis (választékos), elszánt, törekvő, szorgalmas, buzgólkodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfenyít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

maszk

főnév
 • álarc, maszka (régies), álca (régies)
 • álruha, maskara, álöltözet, dominó (régies), jelmez, álcázás, kendőzés
 • pakolás
 • smink, kikészítés
 • védő álarc
 • vívóálarc

lebeg

ige
 • leng, libeg, libeg-lobog, imbolyog, himbálódzik, laffog (tájnyelvi)
 • úszik
 • repül, felleng (régies), bringallódzik (tájnyelvi), édez (tájnyelvi), himbeleg (tájnyelvi), palinkózik (tájnyelvi), szellengel (tájnyelvi)

lábjegyzet

főnév
 • lapalji jegyzet
 • kommentár, interpretáció

kondíció

főnév
 • erőnlét, kondi (bizalmas), forma, egészségi állapot, állóképesség
 • feltétel, kikötés
 • (régies): társadalmi helyzet, körülmény

megcsapol

ige
 • csapra ver, csapra üt, meglékel, kilyukaszt
 • kiereszt, kienged
 • megkatéterez
 • (szleng): megkopaszt, kiforgat, megzsarol, megvág (szleng), megpumpol (szleng)

megtakarít

ige
 • félretesz, összegyűjt, összerak, összespórol, felhalmoz, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összegüzül (bizalmas), félrerak, tartalékol, eltesz, megspórol (bizalmas), rezervál (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megtisztít, megpucol (bizalmas)

víkend

főnév
 • hétvége, munkaszünet
 • üdülés, szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés, pihenés

kicsattan

ige
 • kicsapódik, kinyílik
 • kipukkan, kihasad
 • (szleng): kimegy, kiugrik

kétéltű I.

melléknév
 • kétlaki, kétéletű

habar

ige
 • kever, kavar, kotyvaszt, készít
 • (sebtében) főz
 • (tájnyelvi): hadar

kikerics

főnév
 • kérics (tájnyelvi), ebvirág (régies), őszike, kökörcs (régies), kökörcsin (régies), guzsalyülő, guzsalyütő, guzsalyvirág, vetővirág

megvetemedik

ige
 • meggörbül, meghajlik, elferdül, deformálódik, megereszkedik, elfintul (tájnyelvi), elvetemül (tájnyelvi)

mogyoró

főnév
 • csunga (régies), arachis (szaknyelvi)
 • (szleng): here, orchis (szaknyelvi), testis (szaknyelvi), hím ivarmirigy (szaknyelvi), tök (szleng), tojás (szleng)

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)

patkány

főnév
 • buckány (tájnyelvi), bizgány (tájnyelvi), gugán (tájnyelvi), kaptányféreg (tájnyelvi), heréc (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vakond
 • (tájnyelvi): pocok
 • (szleng): mocsok, szemét (durva), szemétláda, gané (szleng), rohadék (durva), tetű, gazember, gazfickó, csirkefogó, semmirekellő

odáz

ige
 • halaszt, halasztgat, halogat, haladékot ad, húz-halaszt, későbbre hagy, húz, felfüggeszt, kitol, hátráltat, késleltet, áttesz (időpontot)

megfigyelés

főnév
 • megnézés, szemügyre vétel, szemlélés, szemrevételezés, obszerváció (régies), empíria (választékos)
 • vizsgálódás, vizsgálat, búvárkodás, tanulmányozás
 • törődés, felügyelet, inspekció (idegen)

máshogyan

határozószó
 • másképpen, másképp, másként, eltérően, különbözően, máskülönben, másformán, alias (idegen), aliter (idegen)

megoldódik

ige
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik, kicsomózódik, kibogozódik, eloldozódik (tájnyelvi)
 • tisztázódik, kiderül, érthetővé válik, világossá válik
 • elrendeződik, elhárul (nehézség)
 • feloldódik, megenyhül

obsitos II.

főnév
 • hadastyán (régies), kiszolgált katona, veterán

meghódol

ige
 • behódol, megadja magát, leteszi a fegyvert, kapitulál (szaknyelvi)
 • enged, engedelmeskedik, elfogad, meghátrál, beletörődik, fejet hajt, beadja a derekát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, lefekszik (valakinek) (szleng)

legátus

főnév
 • követ, küldött, parlamenter (régies)
 • mendikáns (idegen)

megsejt

ige
 • megjövendöl, megálmodik, megjósol, megérez, gyanít, megsejdít, kiszimatol, gyanút fog, kifürkész, kikövetkeztet
 • észrevesz, meglát, megneszel, kiszimatol, megszagol, szagot fog, megorront, megtapasztal, megtud Sz: szelét veszi; nyomát veszi; ha nem látta is magát, neszét veszi

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál