határozott szinonimái

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zivatar

főnév
 • vihar, zuhé, égiháború, förgeteg, ítéletidő

fasor

főnév
 • sétány, sétaút, korzó, allé (régies, választékos), sétasor (régies), fasikátor (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a határozott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hallgatóság

főnév
 • közönség, vendégkoszorú, publikum, nyilvánosság, jelenlevők
 • diákság, diáksereg

fürdet

ige
 • tisztít, mos, füröszt
 • (szaknyelvi): nedvesít, áztat, kezel
 • eláraszt (választékos)

földi I.

melléknév
 • földlakó, evilági, terresztrikus (szaknyelvi), földünkhöz tartozó(idegen)
 • alacsony (növény), kúszó, földben termő
 • tapasztalható, átélhető, elérhető, reális
 • prózai, anyagias, fizikai, banális, köznapi, közönséges, földhözragadt
 • mulandó (élet), világi

felkér, fölkér

ige
 • megkér, felszólít, megkeres
 • meghív, invitál

harcmező

főnév
 • csatamező, csatatér, harctér, front, hadszíntér, küzdőtér, küzdhely (régies), ütközethely (régies), vérmező (régies), csatasík (régies), vívótér (régies)

holdfény

főnév
 • holdvilág, holdsugár

pőre

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, öltözetlen, ruhátlan, pucér
 • félmeztelen
 • nincstelen, szegény
 • tiszta, valóságos, szépítetlen, meztelen, puszta

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

énekkar

főnév
 • kórus, énekegyüttes, dalegyüttes, kar, dalkör (régies), dalárda, dalkar (régies), kántus (régies), kornyikar (bizalmas)

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)

étterem

főnév
 • vendéglő, büfé, bisztró, étkezde, falatozó, resti (bizalmas), csámcsogda (tréfás), kajálda (szleng)
 • ebédlő, lordok háza (szleng), refektórium (régies)

hozzáférhetetlen

melléknév
 • megközelíthetetlen, elérhetetlen, magának való
 • zárolt, titkos
 • megvesztegethetetlen, becsületes, tisztességes

int

ige
 • jelt ad, mutat, jelez
 • bólint, biccent
 • szólít, hív, integet
 • serkent, buzdít
 • figyelmeztet
 • megfedd, fenyít, megró, megdorgál, lelkére beszél, lepisszent (tájnyelvi)
 • emlékeztet

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

kerékvágás

főnév
 • keréknyom, nyom, kerékróna, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

hatásos

melléknév
 • eredményes, sikeres, hathatós, hatékony, célravezető
 • találó, csattanós, frappáns, imponáló, impozáns, megkapó, megragadó, impresszív (idegen), kifejező

halálsápadt

melléknév
 • halotthalvány, halottsápadt, halálra vált, holtsápadt, hullaszínű, hamuszínű, hamuszürke, ólomszürke, fakó, falfehér

hidegvér

főnév
 • nyugalom, higgadtság, komolyság, rendületlenség, magabiztosság, erő, józanság, önuralom, béketűrés
 • flegma (bizalmas), közöny
 • lélekjelenlét, csigavér

kénsav

főnév
 • vitriol, hidrogén-szulfát (szaknyelvi)

házfőnök

főnév
 • gvárdián (régies), perjel, prior, apát

gáncsoskodik

ige
 • hibát keres, akadékoskodik, a kákán is csomót keres, akadályokat gördít az útjába (valakinek), kerékkötője (valaminek)
 • kötözködik, kötekedik, nehézségeket támaszt, aprólékoskodik, kukacoskodik, okvetetlenkedik, bakafántoskodik (régies), szarakodik (szleng)

hitellevél

főnév
 • akkreditív (idegen), hitelvény

kérdőív

főnév
 • űrlap, kérdőlap, blanketta (idegen)