sajtótájékoztató szinonimái

főnév
 • sajtófogadás, sajtóértekezlet, sajtóbemutató, sajtókonferencia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyomornegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, munkásnegyed, slum (idegen)

realista

melléknév
 • reális, realisztikus (idegen), élethű, valósághű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sajtótájékoztató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rigolyás

melléknév
 • szeszélyes, bogaras, hóbortos, bolond, dilis, különc, raplis (bizalmas)
 • házsártos, zsémbes, veszekedős, összeférhetetlen

pogány

melléknév, főnév
 • bálványimádó
 • megkereszteletlen
 • (régies): mohamedán
 • hitetlen, vallástalan, istentelen, istentagadó, ateista (idegen), anyagelvű, szkeptikus (idegen)

persely

főnév
 • urna, pikszis (régies), lóduljkassza (tájnyelvi)

őrbódé

főnév
 • deszkabódé, faköpönyeg, őrház, őrhely

rózsafüzér

főnév
 • olvasó, szentolvasó, rozárium (régies), imádkozó (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs

stílus

főnév
 • irály (régies), stíl (régies), toll (régies), szófűzés
 • irálynem (régies)
 • jelleg, szokás, vonás
 • kifejezésmód, beszédmód, beszédmodor, előadásmód, hangnem, írásmód, dikció (régies), nyelvezet, nyelvhasználat
 • viselkedésmód, modor, magatartás
 • munkamódszer
 • (régies): íróvessző (régies)

nevezetesen

határozószó
 • úgymint, mégpedig, név szerint
 • főképp, kivált, elsősorban

négyüléses

főnév
 • kvadruplett (régies)
 • landauer (régies)

lebeg

ige
 • leng, libeg, libeg-lobog, imbolyog, himbálódzik, laffog (tájnyelvi)
 • úszik
 • repül, felleng (régies), bringallódzik (tájnyelvi), édez (tájnyelvi), himbeleg (tájnyelvi), palinkózik (tájnyelvi), szellengel (tájnyelvi)

nyivákol

ige
 • nyávog, miákol, vernyákol (tájnyelvi)
 • (pejoratív): nyafog, nyöszörög, nyüszít, vinnyog, sír, sopánkodik, óbégat

svábbogár

főnév
 • sváb, csótány (tájnyelvi), bűzbogár (választékos), ruszni (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), csótánybogár (tájnyelvi), csótányné (tájnyelvi)

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

fürdet

ige
 • tisztít, mos, füröszt
 • (szaknyelvi): nedvesít, áztat, kezel
 • eláraszt (választékos)

tüntető

melléknév, főnév
 • felvonuló, tiltakozó
 • demonstratív

taxiállomás

főnév
 • droszt, bérkocsi-állomás (régies)

salamonpecsét

melléknév
 • Salamon pecsétje, pecsétgyökér, soktérdű gyöngyvirág

revü

főnév
 • (régies): folyóirat, képeslap, magazin
 • operett

snassz

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, garasos, krajcároskodó, filléres, kicsinyes, kisszerű, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas)
 • (szleng): elhanyagolt, szegényes, rongyos, ütött-kopott, szedett-vedett, ócska
 • rossz, értéktelen, bóvli, hitvány, vacak, silány, tré (szleng), szar (durva)

társaskör

főnév
 • egylet, kaszinó, klub

segédcsapat

főnév
 • utánpótlás, erősítés

porol

ige
 • pall (tájnyelvi), portalanít, port töröl, üt, ver, páhol

sörfőzde

főnév
 • serfőzde (régies), sörfőző (régies), sörgyár

távíróvezeték

főnév
 • sürgönydrót