szombat szinonimái

főnév
 • sábesz (bizalmas), sabbath (idegen)
 • vigilia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

értelmiségi

főnév
 • intellektuel (idegen), diplomás, lateiner (régies), kiművelt emberfő (választékos)

terepszemle

főnév
 • felderítés, terepbejárás (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szombat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szerző I.

melléknév
 • létrehozó, okozó
 • vagyongyűjtő, harácsoló
 • alkotó, megíró

sóder

főnév
 • kavics, folyami kavics
 • (szleng): szöveg (szleng), beszéd, fecsegés, locsogás, halandzsa (pejoratív), szájjártatás, blabla (bizalmas), duma (szleng), süketelés (szleng), karattyolás (bizalmas), mellébeszélés

selejtes

melléknév
 • selejt, elrontott, hibás, silány, ócska, dibdáb, gyenge, sófel (régies), vacak, bóvli, vicik-vacak, gyatra, használhatatlan, hasznavehetetlen, értéktelen, eladhatatlan

rászed

ige
 • becsap, félrevezet, megkárosít, megtéveszt, átejt (bizalmas), felültet (bizalmas), áthintáz (szleng), kijátszik, átvág (bizalmas), átver (bizalmas), beugrat, bebóvliz (szleng), befírol (szleng), belógat (szleng), csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), palira vesz (szleng), megcsal, lóvá tesz, bolonddá tart (régies), bolondját járatja (valakivel), túljár az eszén, lépre csal, tőrbe csal, cselt vet, orránál fogva vezet, áprilist csinál (valakiből) (tájnyelvi), bekormoz (tájnyelvi)

szipolyoz

ige
 • kizsákmányol, nyúz, kínoz, gyötör, uzsoráz (tájnyelvi)

tárgyatlan

melléknév
 • határozatlan, intranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

penicilus

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

párosul

ige
 • (választékos): társul, járul (valamihez), egybehangzik, összecseng
 • (régies): párosodik, egyesül, közösül, nemz, párzik

megolvad

ige
 • felolvad, elolvad, felenged, oldódik, cseppfolyóssá válik, folyik
 • (választékos): meghatódik, ellágyul

pityereg

ige
 • sír, sír-rí, sírdogál, itatja az egereket (tréfás), könnyezik, picsog (tájnyelvi), szepeg, szipog, vinnyog (tájnyelvi), koszog (tájnyelvi), nyifog-nyafog, szipákol, nyögdécsel, nyöszörög, zokog, bőg
 • siránkozik, kesereg, búslakodik, búsong, bánkódik, lógatja az orrát

tavirózsa

főnév
 • vízililiom, tündérrózsa, vízitök (tájnyelvi)
 • lótusz

tisztességtelen

melléknév
 • becstelen, erkölcstelen, immorális, inkorrekt, amorális, piszkos, aljas, alávaló, alantas, nemtelen (régies), csalárd, galád, gaz, gyalázatos, lelkiismeretlen, jellemtelen

hídfő

főnév
 • támpillér, hídpillér, hídláb, ellenfal, támfal, támoszlop
 • (szaknyelvi): hídfőállás, támaszpont, állás

vonatkozik

ige
 • érint, kapcsolatos, illet, összefügg, köze van, tartozik (valakire, valamire)
 • kiterjed (valamire)

vagdalkozik

ige
 • küzd, harcol, csatáz, csatarász (régies), hadaz (régies)
 • hadonászik, csapkod, kaszál
 • üt, sújt
 • sérteget, bántalmaz
 • vádaskodik, ócsárol

szomszédos

melléknév
 • határos, közeli, közellevő, környező, megyés (tájnyelvi)

szerez

ige
 • hozzájut, megkap, elér, elnyer, kerít, szed, szert tesz, akvirál (régies)
 • (tájnyelvi): gyarapít, gyűjt, gazdálkodik
 • kaparint, elcsíp, habzsol, szervál (szleng), tarhál (szleng), happol (szleng), harácsol, portyázik, suvaszt (tájnyelvi), elcsen, csen, csór, lop, bezsebel, szajréz (szleng), zabrál (szleng), megbuliz (szleng), megkártyáz (szleng), oroz, elemel
 • előidéz, okoz, elősegít, kivált, kelt
 • teremt, létrehoz, megformál, alkot, költ, ír, komponál
 • (régies): rendel, intéz, alapít, fundál (régies)

találékony

melléknév
 • ötletes, leleményes, fantáziadús, éles eszű, talpraesett, invenciózus, talentumos (régies)

üstök

főnév
 • (régies): hajzat, bozont
 • hajfonat, hajfonadék, csimbók, varkocs
 • grabanc
 • (üstökösé): csóva, fénycsóva

szösszenet

főnév
 • versike, mondóka

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad

taníttat

ige
 • iskoláztat, képeztet, csiszoltat, palléroztat

vádli

főnév
 • lábikra