róna szinonimái

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fél I.

főnév
 • oldal, rész, térfél
 • ügyfél, kliens
 • (régies): barát, rokon

pézsma

főnév
 • mósusz
 • (tájnyelvi): vérfű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a róna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

pata

főnév
 • köröm (patás állaté), szaru, lóköröm
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), futómű (szleng), küllő (szleng), alváz (szleng), mankó (szleng), virgács (szleng), léc (szleng), pipa (szleng), sonka (szleng), csülök (szleng)

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

riasztó II.

főnév
 • riasztóberendezés, riasztócsengő, vészcsengő, csengő

sóder

főnév
 • kavics, folyami kavics
 • (szleng): szöveg (szleng), beszéd, fecsegés, locsogás, halandzsa (pejoratív), szájjártatás, blabla (bizalmas), duma (szleng), süketelés (szleng), karattyolás (bizalmas), mellébeszélés

negédes

melléknév
 • (választékos): mesterkélt, finomkodó, szenvelgő, affektált, kényeskedő, magakellető, mézesmázos, modoros, különcködő, émelygős
 • (régies): büszke, dölyfös, rátarti, fennhéjázó, begyes (tájnyelvi), fennenköpő (tájnyelvi), fölényes

nádas

főnév
 • ingovány, mocsár, láp, turján (tájnyelvi), nádló (tájnyelvi), bringó (tájnyelvi), cseret (tájnyelvi)

láger

főnév
 • hadifogolytábor, fogolytábor, koncentrációs tábor, internálótábor, gyűjtőtábor, munkatábor
 • katonai tábor, lóger (régies)
 • (szaknyelvi): csapágy

nono

módosítószó
 • (bizalmas): ejnye, mi a manó

spártai

melléknév
 • edzett, kemény, szigorú, mértékletes, szerzetesi, aszkétikus, önmegtartóztató, igénytelen, aszketikus (idegen), puritán, egyszerű

szedő

főnév
 • gépíró
 • gépírónő
 • (tájnyelvi): begyűjtő
 • felvásárló

földöntúli

melléknév
 • földön kívüli, túlvilági, égi, mennyei, természetfölötti
 • transzcendens, metafizikus, megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, kísérteties, titokzatos, rejtélyes, valószínűtlen, csodás, mesés, kideríthetetlen, érthetetlen
 • átszellemült, könnyed, éteri, bájos, angyali, csodálatos, rendkívüli

trillázik

ige
 • énekel, dalol, fütyül, fütyörész, csicsereg, csivitel, csacsog, hangicsál (régies), dúdol

táp

főnév
 • abrak, takarmány, eleség, táplálék
 • eledel

rontás

főnév
 • rosszabbítás, rongálás, pusztítás
 • babonázás, boszorkányozás, igézet, átok, varázslat, tétemény (régies), szemmel verés, betegség (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): csúz, köszvény
 • (szleng): menstruáció (szaknyelvi), havibaj

remekíró

főnév
 • klasszikus

sem

kötőszó
 • se, nem, szintén nem, nem is

támaszkodik

ige
 • nehezedik, nehézkedik, dől, könyököl, tehénkedik (bizalmas), dülleszkedik (tájnyelvi)
 • alapszik, nyugszik
 • számít, épít, alapoz, bízik (valakiben), bazíroz (bizalmas)

rövidtávfutó

főnév
 • vágtázó, sprinter (idegen)

pipereszappan

főnév
 • mosdószappan, szagos szappan

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás