pang szinonimái

ige
 • romlik, poshad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • áll, megreked, vesztegel, szünetel, stagnál, lankad, lanyhul, tesped

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lepecsétel

ige
 • lebélyegez, lestempliz (régies), leragaszt
 • (lakást, palackot) lezár, leplombál

zsivajog

ige
 • hangoskodik, kiabál, lármázik, zajong, ricsajozik, zsibong, zsinatol (tájnyelvi), rajcsúrozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pang szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összefér

ige
 • megfér, megegyezik
 • összeillik, harmonizál, összepasszol (bizalmas), stimmel

nono

módosítószó
 • (bizalmas): ejnye, mi a manó

nehezék

főnév
 • ellensúly, balansz, ballaszt, terhelés, kölönc (tájnyelvi), kolonc, holtsúly, holtteher, nyomaték, nyomtaték (régies), homokzsák, fenéksúly, cölönk (régies), súly, viharkötő
 • levélnyomó, levélnehezék

merészel

ige
 • bátorkodik, mer, merészkedik, vállalkozik, szándékozik, megkísérel, megpróbál, megreszkíroz (bizalmas), veszi magának a bátorságot, kockáztat

ösztönző

melléknév
 • bátorító, biztató, buzdító, lelkesítő, ösztökélő, serkentő, mozgató, stimuláló, sarkalló, előmozdító, motiváló, gyorsító

pityereg

ige
 • sír, sír-rí, sírdogál, itatja az egereket (tréfás), könnyezik, picsog (tájnyelvi), szepeg, szipog, vinnyog (tájnyelvi), koszog (tájnyelvi), nyifog-nyafog, szipákol, nyögdécsel, nyöszörög, zokog, bőg
 • siránkozik, kesereg, búslakodik, búsong, bánkódik, lógatja az orrát

megfeledkezik, megfe

ige
 • elfelejt, elfeled, elfeledkezik, elmulaszt (valamit), eligyekedik (tájnyelvi), kimegy az eszéből, nem emlékszik(valamire)
 • (megfeledkezik magáról): elragadtatja magát, heveskedik, indulatoskodik
 • (megfeledkezik magáról): illetlenkedik
 • szellent, fingik (durva)

megbecsülés

főnév
 • elismerés, megtiszteltetés, kitüntetés, tisztelet, tekintély, renomé, becsület, respektus (idegen), reputáció, méltatás, nagyrabecsülés, értékelés, becsü (tájnyelvi), becs, nimbusz, reverencia (idegen)
 • felbecsülés, taksálás, becslés

kiegészítő

melléknév
 • kibővítő, pótló, pótlólagos, utólagos, kisegítő, pót, szuplementer (idegen), akcesszórius (idegen), komplementer (idegen)
 • mellékes, járulékos, másodlagos, mellék-

megkopaszodik

ige
 • lekopaszodik, lecsupaszodik, elkoppad (régies), megkopad (tájnyelvi)

póráz

főnév
 • ebszíj, kutyaszíj, jártatószalag, járszalag
 • béklyó, gúzs

rárak

ige
 • ráhelyez, rátesz, feltesz, fölrak, rárakodik, ráhány (bizalmas)

érte

határozószó
 • érette (választékos), cserébe, fejében
 • érdekében, kedvéért
 • miatta, őmiatta
 • végette

szív1

ige
 • szí, belehel, belélegzik, szippant, beszív, felszív
 • szivattyúz, szívat
 • köpölyöz
 • szopik, szop
 • (bizalmas): iszik
 • dohányzik, pöfékel, füstöl (bizalmas)
 • (magába szív): felvesz, magába fogad, befogad

sóvár

melléknév
 • sóvárgó, mohó, epedő, epekedő, áhítozó, vágyakozó, vágyódó, esengő, epedező, leledző (régies), ácsingózó, esenkedő (tájnyelvi), kiéhezett (pejoratív)

panzió

főnév
 • fogadó, vendégfogadó, otthon, motel
 • (régies): nyugdíj, penzió (régies)

őszibarack

főnév
 • barack, szőrösbarack (tájnyelvi)
 • nektarin (idegen)

pénzzavar

főnév
 • pénzszűke, pénzhiány, pénztelenség, szorultság, szükség, ínség, szegénység

sláger

főnév
 • táncdal, dal, nóta (bizalmas), sikerszám
 • (bizalmas): divatcikk (bizalmas), kelendő áru
 • siker, bestseller (idegen)

parkol

ige
 • parkíroz, áll, állomásozik, vesztegel, várakozik

nyalizik

ige
 • hízeleg, hízelkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, helyezkedik, hajbókol, csúszik-mászik, alázatoskodik, nyal (szleng), pedálozik (szleng), simul (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas)

piktor

főnév
 • festő, festőművész
 • mázoló, szobafestő

sorrend

főnév
 • rend, sor, szer (tájnyelvi), időrend, sorrendiség, következés, egymásutániság, konszekúció (választékos)
 • rangsor, ranglétra, helyezés, besorolás
 • értékrend, hierarchia