örök I. szinonimái

melléknév
 • múlhatatlan, állandó, tartós, örök időre szóló, elévülhetetlen, változtathatatlan, maradandó, örök érvényű, örökkévaló, örökké tartó, örökös
 • halhatatlan, örökéletű, hervadhatatlan, időtálló
 • életre szóló, sírig tartó, életfogytig tartó
 • megszakítatlan, folytonos, permanens, szakadatlan, véget nem érő, szűnni nem akaró

örök II. szinonimái

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték, juss (tájnyelvi), osztályrész

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerékkötő

főnév
 • gát, akadály
 • (tájnyelvi): keréktalp, féksaru, csúszóvas, torlasz, fék
 • keréklánc

élhetetlen

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, lehetetlen, ügyetlen, mafla, együgyű, mulya, málé, bamba, pipogya, anyámasszony katonája, tutyimutyi (bizalmas), lepényszájú (tájnyelvi), bibasz (régies)
 • (régies): erőtlen, tehetetlen, nyurga, nyápic, vézna, vanyiga (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a örök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

orientáció

főnév
 • irány, irányzat, irányvonal, közeledés
 • beállítottság
 • tájékozódás, eligazodás, iránykeresés

nádas

főnév
 • ingovány, mocsár, láp, turján (tájnyelvi), nádló (tájnyelvi), bringó (tájnyelvi), cseret (tájnyelvi)

mozgalmas

melléknév
 • izgalmas, érdekfeszítő, eseménydús, kalandos, regényes, viharos, változatos, színes, tarka(bizalmas)
 • tevékeny, élénk, eleven, energikus fürge, friss, nyüzsgő
 • pezsgő, lüktető, forgalmas, zsúfolt

megszárad

ige
 • kiszárad, fölszárad, elszárad, megszikkad, elszikkad (régies), elcikkad (tájnyelvi), megszivalkodik (tájnyelvi), megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont

párosul

ige
 • (választékos): társul, járul (valamihez), egybehangzik, összecseng
 • (régies): párosodik, egyesül, közösül, nemz, párzik

maradék

főnév
 • ételmaradék, morzsa, fölösleg, reszli (bizalmas), resztli (bizalmas), faradék (régies), pöszlék (tájnyelvi), metélék (régies), hulladék, maradvány, reziduum (szaknyelvi), szuperplusz (régies), fogyaték (tájnyelvi), hulló (tájnyelvi)
 • (régies): ivadék, sarjadék, utód
 • utókor

madarász

főnév
 • madárfogó, foglár (régies)

képlékeny

melléknév
 • gyúrható, alakítható, formálható, formázható, mintázható, idomítható, plasztikus, fogékony

megbecsülés

főnév
 • elismerés, megtiszteltetés, kitüntetés, tisztelet, tekintély, renomé, becsület, respektus (idegen), reputáció, méltatás, nagyrabecsülés, értékelés, becsü (tájnyelvi), becs, nimbusz, reverencia (idegen)
 • felbecsülés, taksálás, becslés

pedálozik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik (bizalmas), bringázik (bizalmas), nyomja a pedált, teker, tapos (bizalmas)
 • (szleng): igyekszik, törekszik, gazsulál (szleng), hajt (bizalmas), törleszkedik, dörgölődzik, helyezkedik (bizalmas), dörgölőzik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), könyököl (szleng)

presszó

főnév
 • eszpresszó, kávézó, cukrászda

eltúloz

ige
 • felnagyít, kihegyez, kiélez, dramatizál, felfúj (bizalmas), kiszínez, feltupíroz (bizalmas) Sz: a bolhából elefántot csinál; a szúnyogból elefántot csinál
 • túlzásba visz, túlhangsúlyoz, túljátszik

szemernyi

melléknév
 • kevés, parányi, csipetnyi, szikrányi, hajszálnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, cseppnyi, jottányi, fikarcnyi

sárgarépa

főnév
 • karottarépa, karotta, murokrépa (tájnyelvi), murok (tájnyelvi), toparépa (tájnyelvi), pocokfarkú répa (tájnyelvi)

örökös I.

melléknév
 • örökkévaló, örökké tartó, állandó, örök, örök időkre szóló, maradandó, időtálló, perpetuális (idegen), permanens, szüntelen, szakadatlan, változatlan, folytonos, életfogytiglani
 • kiapadhatatlan

operatív

melléknév
 • műveleti
 • gyors, hatékony
 • gyakorlatias

pálinka

főnév
 • snapsz (bizalmas), égettbor, gugyi (tájnyelvi), papramorgó (tájnyelvi), tüzes víz (tréfás), ácskonyak (tájnyelvi), ákovita (tájnyelvi), nyakolaj (tájnyelvi), szíverősítő (bizalmas), szeszkó (szleng)

rugdalódzó

főnév
 • csecsemőruha, kezeslábas, totyogó, tipegő, rugi (bizalmas)

összefüggő

melléknév
 • folyamatos, egységes, logikus, kapcsolatos, rendszeres, koherens (szaknyelvi), egybefüggő, állandó, szakadatlan, megszakítatlan, folytonos, következetes

nagyúr

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)

parabola

főnév
 • példázat, példabeszéd, tanítómese, hasonlat
 • parabolaantenna

sansz

főnév
 • kilátás, esély, eshetőség, lehetőség, valószínűség, mód, alkalom, perspektíva