megavasodik szinonimái

ige
 • megromlik, megáporodik, megbüdösödik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ijeszt

ige
 • rettent, riaszt, rezzent, ijesztget, megdöbbent, borzaszt, borzongat, rémisztget, rémít, rémiszt, riogat, megfélemlít, fenyeget

kikapar

ige
 • kivakar, kiváj, kikotor, kitúr, kimélyít
 • kiürít, kitisztít
 • megszerez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megavasodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

major1

főnév
 • majorság (tájnyelvi), gazdaság, tanya, kisbirtok, porta, uradalom
 • (régies): községi bíró, falnagy (tájnyelvi), folnagy (tájnyelvi)

láger

főnév
 • hadifogolytábor, fogolytábor, koncentrációs tábor, internálótábor, gyűjtőtábor, munkatábor
 • katonai tábor, lóger (régies)
 • (szaknyelvi): csapágy

kubikos, kubikus

főnév
 • földmunkás, baráber (tájnyelvi)

kivezényel

ige
 • kirendel, kiparancsol, kiküld, felvonultat, kommandíroz (idegen)

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

megolvad

ige
 • felolvad, elolvad, felenged, oldódik, cseppfolyóssá válik, folyik
 • (választékos): meghatódik, ellágyul

versenypálya

főnév
 • stadion, versenytér (régies)

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

képlékeny

melléknév
 • gyúrható, alakítható, formálható, formázható, mintázható, idomítható, plasztikus, fogékony

gyengeség, gyöngeség

főnév
 • erőtlenség, tehetetlenség, levertség, munkaképtelenség, elesettség, fáradtság, zsibbadtság, kimerültség, bágyadtság, hasznavehetetlenség, aszténia (szaknyelvi)
 • határozatlanság, tökéletlenség, gyarlóság, esendőség, befolyásolhatóság, ingatagság
 • hiba, fogyatékosság, hiányosság

kiegészítő

melléknév
 • kibővítő, pótló, pótlólagos, utólagos, kisegítő, pót, szuplementer (idegen), akcesszórius (idegen), komplementer (idegen)
 • mellékes, járulékos, másodlagos, mellék-

megszáll

ige
 • elfoglal, bevesz, bekerít, birtokba vesz, meghódít, leigáz, okkupál (régies)
 • elözönöl, ellep
 • hatalmába ejt, hatalmába kerít, beleköltözik(valamiről)
 • elhelyezkedik, meghál, megalszik, megállapodik (régies), megtelepedik, megtelepszik, felüti tanyáját, tábort üt, tartózkodik, dekkol (szleng), meghúzódik, bevackol (bizalmas), befészkeli magát, időzik, tanyázik, hajlékra talál, meghúzza magát, betér (valahova)
 • (tájnyelvi): alászáll, megülepedik, megülepszik, leapad

mezőgazda

főnév
 • földműves, földművelő, agrárius (régies)
 • agronómus, agrármérnök, mezőgazdász

borzalom

főnév
 • borzadás, borzadály, borzadalom (régies), iszony, iszonyat, irtózat, undor, rettenet
 • szörnyűség, rémség, gazság, rémtett

papírsás

főnév
 • iszapsás, papiruszsás, papirusznövény

nyomott

melléknév
 • nyomtatott, nyomtatásos
 • lapos, laspadt (tájnyelvi)
 • sajtolt, préselt, lapított
 • (ár): alacsony
 • kedvetlen, levert, bősz, letört, depressziós, csüggedt, szomorú, gondterhelt, lehangolt, mísz, komor, lógó orrú, mélabús, deprimált, apatikus, morózus, le van törve, mint a bili füle (szleng), maga alatt van (szleng), lelombozódott (szleng), el van kenődve (bizalmas)
 • (szleng): féleszű, dilis (bizalmas), bolond
 • nyomasztó, fülledt, levegőtlen, dohos

megbecsülhetetlen

melléknév
 • nagyon becses, értékes, felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, drága

mágnás

főnév
 • főnemes, nagybirtokos, főúr, főrend, országnagy (régies), ország nagyja (régies), arisztokrata

megiszik

ige
 • kiiszik, felhajt, lecsúsztat a torkán, kihörpint, elfogyaszt, elkortyol, leönt (bizalmas), lehúz (bizalmas), bedob (bizalmas), bekap (bizalmas), benyakal (bizalmas), elnyel (bizalmas), bevedel, becselekszik (tájnyelvi), belök (tájnyelvi), belöttyint, bezökönt (tájnyelvi), betölt (tájnyelvi), betürköl (tájnyelvi)

nyelvészet

főnév
 • nyelvtudomány, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

megélhetés

főnév
 • kenyérkereset, kereset, életfenntartás, életlehetőség, létfenntartás, fennmaradás, egzisztencia (idegen), kenyér, jövedelem, foglalkozás

lap

főnév
 • papírlap, papír, oldal, pagina (idegen)
 • sajtóorgánum, közlöny, hírlap, újság, napilap, hetilap, folyóirat, hírlő (régies)
 • kártya, blatt (bizalmas)
 • levelezőlap, képeslap, levlap (bizalmas), anziksz (régies)

meglepő

melléknév
 • rendkívüli, rendhagyó, meglepetésszerű, szokatlan, furcsa, valószínűtlen, váratlan, hihetetlen, megfoghatatlan, újszerű, megdöbbentő, elképesztő, megragadó, csodálatos, hatásos, megkapó, meghökkentő, figyelemkeltő, sajátos, ámulatba ejtő, frappáns (régies), lepetős (tájnyelvi), bizarr

nyomatékos

melléknév
 • kiemelt, hangsúlyozott, fontos
 • világos, határozott, kifejezett, komoly
 • hangsúlyos, akcentuált (választékos), emfatikus
 • súlyos, fajsúlyos, nehéz, erőteljes
 • jelentős, jelentőségteljes, sokatmondó, jelentékeny, alapos, nyomós, hathatós, számba veendő, mellőzhetetlen, mértékadó, mérvadó, életbe vágó, létfontosságú, vitális (régies), sorsdöntő