tükröződés szinonimái

főnév
 • kifejeződés
 • visszaverődés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pallér

főnév
 • építőmester, kőműves, építésvezető, felvigyázó, felügyelő, előmunkás, munkavezető

zagyva

melléknév
 • (régies): felkevert, zavaros, iszapos, sáros
 • szedett-vedett, gyülevész, elegyes (tájnyelvi)
 • összefüggéstelen, értelmetlen, rendezetlen, ködös, kusza, összevissza, logikátlan
 • képtelen, sületlen, ostoba, halandzsaszerű, badar, konfúzus (régies) Sz: se füle, se farka; se eleje, se veleje
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tükröződés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

törmelék

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, forgács, málladék, omladék, aprólék (tájnyelvi), csörmelék (tájnyelvi), ramaty (tájnyelvi)
 • sitt (bizalmas)

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás

tagad

ige
 • negál (választékos), elutasít, ellenez, tiltakozik, meghazudtol, cáfol, kétségbe von

szellet

főnév
 • szellő, fuvallat
 • lehelet, lélegzet, pára, szusz
 • (régies): szellem, lélek
 • sugallat, ihlet
 • szellentés

tudományos

melléknév
 • tudós
 • tervszerű, szabályszerű, módszeres, rendszeres, szakszerű, szakavatott, oknyomozó, pragmatikus
 • kritikai (kiadás)

vádli

főnév
 • lábikra

seprőcirok

főnév
 • szerecsenköles

sansz

főnév
 • kilátás, esély, eshetőség, lehetőség, valószínűség, mód, alkalom, perspektíva

nyomatékos

melléknév
 • kiemelt, hangsúlyozott, fontos
 • világos, határozott, kifejezett, komoly
 • hangsúlyos, akcentuált (választékos), emfatikus
 • súlyos, fajsúlyos, nehéz, erőteljes
 • jelentős, jelentőségteljes, sokatmondó, jelentékeny, alapos, nyomós, hathatós, számba veendő, mellőzhetetlen, mértékadó, mérvadó, életbe vágó, létfontosságú, vitális (régies), sorsdöntő

sorrend

főnév
 • rend, sor, szer (tájnyelvi), időrend, sorrendiség, következés, egymásutániság, konszekúció (választékos)
 • rangsor, ranglétra, helyezés, besorolás
 • értékrend, hierarchia

vallás

főnév
 • hit, religio (régies), meggyőződés, hitvallás, krédó (választékos), konfesszió (idegen)
 • felekezet, vallásfelekezet, hitfelekezet (régies)
 • vallási közösség
 • vallástan
 • (régies): vallomás, tanúságtétel, kinyilatkozás, kijelentés

vét

ige
 • hibázik, vétkezik, megszeg, félrelép, botlik, megtéved, téved
 • elír

kedélytelen

melléknév
 • barátságtalan, fanyar, kedvetlen, letört, morózus, gyomorbajos (bizalmas), fatökű (durva)
 • savanyú, száraz, sótlan, szikkadt, unalmas
 • rideg, érzéketlen, sivár, fád

tünékeny

melléknév
 • elmúló, futó, röpke, tiszavirág-életű, mulandó, tünelgő (régies), változékony, efemer (idegen)
 • szertefoszló, tovatűnő, eltűnő

tömörül

ige
 • sűrűsödik, tömörödik, sűrűlködik (tájnyelvi)
 • csoportosul, gyülekezik, összejön, összesereglik
 • zsúfolódik
 • szövetkezik, egyesül, szövetségre lép, összefog, összeáll (bizalmas)

üdül

ige
 • pihen, nyaral, kikapcsolódik, vakációzik, táborozik
 • (régies): felfrissül, felépül, gyógyul
 • (szleng): ül, börtönbüntetését tölti

úgysem

kötőszó
 • hiszen nem, mert nem
 • bizony nem, semmiképpen sem, mégsem, mégse, egyáltalán nem
 • különben sem, amúgy sem

tárna

főnév
 • táró, vágat, folyosó, járat
 • akna

űrméret

főnév
 • kaliber (szaknyelvi), térfogat