siheder szinonimái

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lovász

főnév
 • istállószolga, lóápoló, lógondozó, lovászlegény
 • zsoké

belül

határozószó
 • benn, bent, belsejében, bévül (tájnyelvi), belől (tájnyelvi)
 • lélekben, magában, titokban, rejtve, szíve mélyén, gondolatban
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a siheder szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ruhaanyag

főnév
 • kelme, szövet, anyag
 • matéria

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

pondró

főnév
 • lárva, nyű, pajor, kukac, féreg
 • álca

összeszokik

ige
 • összemelegedik, összeédesedik, összetörődik (tájnyelvi), összerázódik

segélykérés

főnév
 • könyörgés, esdeklés
 • invokáció (szaknyelvi)

szakszótár

főnév
 • műszótár, terminológiai szótár
 • szaklexikon

nyomdok

főnév
 • (régies): nyom, lábnyom, nyomjelzés, útvonal, csapás, csapa (tájnyelvi), kerékvágás, nyomvonal
 • emlék, maradvány, jel
 • (választékos): útmutatás, példamutatás, példa, tanítás

növényföldrajz

főnév
 • fitogeográfia (szaknyelvi), geobotanika (szaknyelvi)

lélektani

melléknév
 • pszichológiai, pszichikai

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

sziklás

melléknév
 • köves, szirtes (választékos)
 • (szleng): kemény, szigorú, kegyetlen

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)

utasítás

főnév
 • rendelkezés, rendelet, előírás, parancs, határozat, intézkedés, rendelés, rendelvény (szaknyelvi), diszpozíció (szaknyelvi), ordré (idegen), instrukció, ukáz (régies), meghagyás
 • (régies): eligazítás, útbaigazítás, útmutatás, tájékoztatás, felvilágosítás
 • küldés, utalás

terem1

ige
 • tenyészik, fejlődik, gyarapodik, nő, növekszik, sarjadzik, burjánzik, termést hoz
 • hoz, ad, szolgáltat, kifejleszt, megérlel
 • gyümölcsözik, jövedelmez
 • létrejön, keletkezik, születik
 • (valamire): alkalmas, megfelelő
 • odatoppan, becsöppen, megjelenik, beállít, ott terem, belép, eléugrik, eléáll

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

röntgenkészülék

főnév
 • röntgen, röntgenlámpa, röntgencső

súlypont

főnév
 • középpont, tömegközéppont (szaknyelvi)
 • metszéspont, baricentrum (idegen)
 • sarokpont (választékos)

teljesen

határozószó
 • egészen, teljességgel, hiánytalanul, százszázalékosan, totál (szleng), mindenestül, szőrén-szálán, minden ízében, testestül-lelkestül, ízig-vérig, szőröstül-bőröstül (bizalmas), tetőtől talpig, nyakig, gyökeresen, merőben, tisztára (bizalmas), abszolúte (bizalmas), állatjára (tájnyelvi)
 • fenékig, földig, csonkig
 • nyomtalanul, tökéletesen, végleg

soká

határozószó
 • sokáig, hosszú ideig, huzamosan, tartósan, orrvérzésig (szleng), időtlen időkig
 • sokára, nagy soká, későn, sokábban (régies), sok idő múlva

pumpál

ige
 • szivattyúz, felfúj, beletöm, feltölt

szabadúszó

főnév
 • szabadfoglalkozású

teper

ige
 • legyőz, legyűr, lever, leteper, lebír
 • (szleng): rohan, siet, pucol (szleng)