segélykérés szinonimái

főnév
 • könyörgés, esdeklés
 • invokáció (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bevétel

főnév
 • hozam, jövedelem, kereset, haszon, forgalom, kassza, nyereség, profit, javadalmazás, bér, fizetés, fizetség, keresmény (régies), income (idegen)(idegen)
 • megszállás, okkupáció (régies), meghódítás, leigázás

elront

ige
 • tönkretesz, megrongál, összecsap, megcsonkít, deformál, összekutyul (bizalmas), elfuserál (bizalmas), gajra tesz (szleng), eldringol (szleng), elbakaláz (tájnyelvi), elcseszterel (tájnyelvi), eldíbol (tájnyelvi), eldézmál (tájnyelvi), elhibáz, elhirtelenkedik, elkapkod, elfőz, elpuskáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), eltol (bizalmas), elszúr (bizalmas), elpaccol (bizalmas), pacsmagol (tájnyelvi), elpüffent (tájnyelvi), elsedrél (tájnyelvi), elcsesz (szleng), elbaszik (durva), elbaltáz (szleng) Sz: bead neki, mint János deák az isteni tiszteletnek
 • elkényeztet, félrenevel, elnevel
 • babusgat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a segélykérés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

roskad

ige
 • rogyadozik, roskadozik, omladozik, roggyan, mállik, dől, düledezik, pusztul
 • hanyatlik, omlik, rogy, hull, zuhan, rozzan (régies)
 • (magába roskad): elcsügged

pótlás

főnév
 • kiegészítés, toldalék, ráadás, addenda (régies), toldás, appendix (régies), függelék, melléklet
 • helyettesítés, csere

piszkozat

főnév
 • fogalmazvány, tervezet, vázlat, impúrum (idegen), konceptus (régies), rondítmány (régies)

összeegyeztet

ige
 • összhangba hoz, koordinál, összehangol, egybehangol, egységbe hoz, közös nevezőre hoz
 • korrigál, hozzáigazít, hozzáidomít, összehasonlít, egybevet
 • áthidal, kibékít, összebékéltet

salamonpecsét

melléknév
 • Salamon pecsétje, pecsétgyökér, soktérdű gyöngyvirág

szab

ige
 • vág, hasít, tép, szel, metsz, nyír, nyes, szeletel
 • alakít, alkalmazkodik, igazodik
 • mérsékel, gátat vet (valaminek), korlátoz
 • megállapít, meghatároz, kijelöl, kiköt, parancsol, meghagy, rendel
 • kiró, kivet, kimér, mér, ró

nyalogat

ige
 • nyaldos, kóstolgat, szopogat
 • tisztogat, mosogat

néptelen

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

légtornász

főnév
 • kötéltáncos, akrobata, artista, trapézművész

ócskapiac

főnév
 • zsibvásár, zsibogó (tájnyelvi), ószer (tájnyelvi), tangó (szleng), adjakendfel-piac (tájnyelvi), rongypiac (tájnyelvi), zsibpiac (tájnyelvi), bolhapiac

szaladgál

ige
 • futkos, lót-fut, futkározik, koslat, szaladoz, cikázik, rohangál
 • fáradozik, töri magát, utánajár

szervál1

ige
 • adogat
 • (szleng): szerez, vesz
 • lop, csen

gazdálkodó II.

főnév
 • gazda, paraszt, földműves, szántóvető (régies), termelő, pór (választékos), farmer, ökonómus (szaknyelvi)

ujjlenyomat

főnév
 • ujjnyom, zongora (szleng)

televízió

főnév
 • tévé, televíziókészülék, tévékészülék, képláda (tréfás), kaszni (bizalmas), kultúrdoboz (szleng)
 • televízióadás, tévéadás, műsorsugárzás, sugárzás
 • tévéműsor

sehonnai

melléknév
 • hazátlan, földönfutó, ágrólszakadt, jöttment, bitang (tájnyelvi), vízhajtotta (régies)
 • senkiházi, semmirekellő, mihaszna, haszontalan, csavargó

rokonszenves

melléknév
 • megnyerő, szimpatikus (választékos), szeretetre méltó, vonzó, bizalomkeltő, bizalomébresztő, bizalomgerjesztő

specialitás

főnév
 • jellegzetesség, sajátság
 • különlegesség, ételkülönlegesség, attrakció, főszám (bizalmas)
 • érdekesség, nevezetesség, furcsaság

tehénhús

főnév
 • (régies): marhahús

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

prizma

főnév
 • hasáb (szaknyelvi), macskaszem, fényvisszaverő

sugárzás

főnév
 • fény, világosság, ragyogás, tündöklés, csillogás, napsütés
 • derű, öröm
 • közvetítés, adás, műsorszórás
 • műsor
 • emisszió (szaknyelvi), kibocsátás, kilövellés, ömlés
 • radioaktivitás (szaknyelvi)

telefonszámla

főnév
 • távbeszélőszámla, számla