teper szinonimái

ige
 • legyőz, legyűr, lever, leteper, lebír
 • (szleng): rohan, siet, pucol (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

atyafiság

főnév
 • rokonság, család, komaság, pereputty (bizalmas), sógorság (régies), hozzátartozók, vérség (régies)

mészégető

főnév
 • mészkemence
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a teper szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tartozás

főnév
 • kötelezettség, adósság, kinnlévőség, hátralék, mínusz (bizalmas), sár (szleng)
 • obligo (idegen)
 • (valakihez): kapcsolat, viszony, kötelék

szer

főnév
 • eszköz, szerszám
 • tornaszer
 • orvosság, gyógyszer
 • vegyszer, kémszer (régies), reagens (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): oldal, sor, utca, falurész
 • (tájnyelvi): sor, sorrend
 • (régies): szövetség, szerződés
 • (régies): fajzat, szerzet
 • (tájnyelvi): szín, fészer
 • (szleng): kábítószer, drog, narkotikum (szaknyelvi), mákony (régies), kábszer (szleng)

szeletel

ige
 • szel, szeldel (tájnyelvi), vág, metél, szabdal, aprít, elvág, elmetsz, felvág, szétvág, koncol, felmetél, gerezdel (tájnyelvi), trancsíroz

sértődöttség

főnév
 • sértődés, sérelem, megbántottság, seb, fullánk
 • neheztelés, duzzogás

telefonszámla

főnév
 • távbeszélőszámla, számla

törekedik, törekszik

ige
 • igyekszik, iparkodik, fárad, akar (valamit), fáradozik, szepelkedik (tájnyelvi), gyúródik (tájnyelvi), aspirál, gravitál, pályázik (valamire), tendál (idegen), ambicionál (régies), szándékoskodik (tájnyelvi)

rátesz

ige
 • rárak, odatesz, odarak, ráhelyez, feltesz, felrak
 • (szerencsejátékban): feltesz, kockáztat, hozzátesz

rágalmaz

ige
 • vádol, vádaskodik, gyanúsít, leszól, becsmérel, befeketít, szájára vesz, ráfog, bevádol, áskál, becsületébe gázol, meghurcol, eláztat (bizalmas), gyaláz, bemárt (bizalmas), ráken, bemószerol, csármál (tájnyelvi), felmocskol (tájnyelvi), kárpátol (tájnyelvi), hercehurcál (tájnyelvi), diffamál (idegen) Sz: rossz hírét költi; veszett hírét költi; alaptalan vádakkal illet

morzsol

ige
 • szétdörzsöl, nyomkod, fogdos, gyűr, gyűröget, tördel, moncsol (tájnyelvi), moncsál (tájnyelvi), nancsikol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (olvasót) továbbcsúsztat, rózsafüzérrel imádkozik
 • tör, őröl, darál, aprít, porít, törmöl (tájnyelvi), zsurmol (tájnyelvi), granulál (idegen)
 • (kukoricát): lefejt, dörzsöl, dörgöl (tájnyelvi)

replikáz

ige
 • megfelel, visszavág, felesel, válaszol

tréfacsináló

főnév, melléknév
 • mókamester, mulattató, tréfamester, komédiás, humorista, bohóc, paprikajancsi, nevettető, ugrató, heccelődő

uzsgyi

módosítószó
 • uccu, rajta, nosza

írásbeli I.

melléknév
 • írott, írásos, leírt

visszahúzódik

ige
 • visszavonul, hátravonul, retirál, visszamegy, visszalép, visszatáncol, visszahőköl
 • visszatér
 • leköszön, felmond
 • hátrál, meghátrál, megfutamodik, elszökik, kitér (valami elől)
 • elhúzódik, félrevonul, elkülönül, elvonul, meglapul, begubózik

térdeplő

főnév
 • imazsámoly

társadalom

főnév
 • közösség, polgárzat (régies), szocietás (régies)
 • (bizalmas): lakosság

tollászkodik

ige
 • készülődik, szedelőzködik, cihelődik, kászálódik, vászkálódik (régies), csühődik (régies), csimpeszkedik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): henyél, lustálkodik, haszontalankodik

vincellér

főnév
 • szőlőműves, budár (tájnyelvi)

tervezet

főnév
 • terv, elképzelés, tervvázlat, tervjavaslat, javaslat, ajánlat, projektum (régies), elaborátum (idegen), fogalmazvány, piszkozat, vázlat, skicc (bizalmas), séma

szeszélyes

melléknév
 • rigolyás, bogaras, hóbortos, raplis (bizalmas), dilis, bolondos, bónás (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • változékony, szélsőséges, kiszámíthatatlan, labilis, következetlen
 • csapongó, ingatag, állhatatlan
 • rapszodikus, fegyelmezetlen
 • forgandó (szerencse)

többfelé

határozószó
 • több helyütt, több helyt (tájnyelvi), sokfelé, szerte

visszafejlődik

ige
 • hanyatlik, satnyul, korcsosodik, elfajul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), regresszál (szaknyelvi), visszaesik