progresszív szinonimái

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerekes

főnév
 • (régies): kerékgyártó, kerékács (régies), kollár (tájnyelvi), bognár

tartásdíj

főnév
 • gyermektartás
 • apanázs (régies), járadék, juttatás
 • nőtartás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a progresszív szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pitypang

főnév
 • pongyola pitypang, gyermekláncfű, lámpavirág (tájnyelvi), láncvirág, láncfű, májusivirág, pimpimpáré (tájnyelvi), kutyatej, cikória (tájnyelvi), kislányfű (tájnyelvi)
 • (szleng): ejtőernyős

önvád

főnév
 • lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, önmarcangolás, önkínzás, megbánás, töredelem (régies)

oson

ige
 • lopakodik, lopódzik, surran, elillan, ellábal (régies), sompolyog, oldalog, slisszol (bizalmas), settenkedik, somfordál

nejlon

főnév
 • műszál
 • (jelzőként): műszálas, műanyag

pótlás

főnév
 • kiegészítés, toldalék, ráadás, addenda (régies), toldás, appendix (régies), függelék, melléklet
 • helyettesítés, csere

rendelkezés

főnév
 • intézkedés, utasítás, parancs, rendelet, rendszabás (régies), határozat, diszpozíció (szaknyelvi), ediktum (régies), végzés, direktíva (idegen), meghagyás, előírás, instrukció (idegen), ukáz (régies)

mentes

melléknév
 • ment (régies), mentesített, szabad, tiszta, védett, immúnis (idegen), védelem alatt álló
 • felmentett, elbocsátott, nyugdíjazott

megvetendő

melléknév
 • megvetésre méltó, hitvány, alávaló, haszontalan, silány, gyalázatos, ócska, rongy

koncentrál

ige
 • (tőkét): felhalmoz
 • összevon, tömörít, összegyűjt
 • összpontosít
 • sűrít, töményít, telít

mindegy

módosítószó
 • közömbös, érdektelen, lényegtelen, egykutya, egyre megy, egyfene (tájnyelvi), nyolc (szleng), egál (bizalmas), gancegál (bizalmas) Sz: ahogy lesz, úgy lesz; akár ide, akár oda; akár zuhog, akár puhog; egy dolog, akár ég, akár pokol; akár túrják, akár gyúrják; az egyik kutya, a másik eb; eb vagy kutya, mind egy tatár; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; eben guba, mind egyforma, mind egykutya; nem tesz semmit; nem változtat a leányzó fekvésén; nem oszt, nem szoroz; olezánc, mint a német tánc; se nem árt, se nem használ
 • ugyanaz

részvényes

főnév
 • részvénytulajdonos, akcionárius (régies), résztulajdonos

sekélyes

melléknév
 • sekély, alacsony
 • felületes, felszínes, futólagos
 • üres, unalmas

félkegyelmű

melléknév, főnév
 • félbolond, félnótás, félcédulás, féleszű, esztelen, félkotyó (tájnyelvi), kótyagos, dilis, tökkelütött, gyengeelméjű, ütődött, hibbant, kretén, taszított eszű (régies), hülye, bárgyú, idióta, agyalágyult, imbecillis (szaknyelvi), tökéletlen, együgyű, fajankó, bamba, gügye, stupid, sügönye (bizalmas), gyagya, tabajdok (tájnyelvi), tüttyő (tájnyelvi), neszes (tájnyelvi), nettelke (tájnyelvi), bimbula (tájnyelvi), böszme (tájnyelvi), bedákos (tájnyelvi), bösztöhő (tájnyelvi), düddő (tájnyelvi)
 • bolond, eszelős, tébolyodott, szenilis

tejes II.

főnév
 • tejesember, tejárus, tejkihordó, tejszállító

szerencselovag

főnév
 • kalandor

propaganda

főnév
 • népszerűsítés, hangulatkeltés, hírverés, ismertetés, reklám, terjesztés
 • hirdetés, korteskedés, választási hadjárat, agitáció (idegen)

pirítós

főnév
 • cigányrostélyos (tájnyelvi), piritós kenyér, toast

ráró1

ige
 • rávés, rákarcol, rámetsz, belevés, belekarcol
 • kivet, kiszab, rászab

szempillantás

főnév
 • pillantás, blikk (idegen), hunyorítás (tájnyelvi)
 • pillanat, perc, másodperc
 • (régies): nézés, tekintet

pusztulás

főnév
 • enyészet, elmúlás, halál, megszűnés, kárhozat, szerencsétlenség, romlás, tönkremenés, katasztrófa, végveszély, kiveszés, vész, rombolás, megsemmisülés, korhadás, rothadás, szétesés, sorvadás, bukás, lerobbanás (szleng)

örvend

ige
 • örül, vigad, örvendezik, jubilál (idegen), ujjong, örömet érez

régente

határozószó
 • rég, régen, réges-rég, azelőtt, ezelőtt, hajdan, hajdanában, hajdanta, egykor, valamikor, valaha, régenében (tájnyelvi)

szer

főnév
 • eszköz, szerszám
 • tornaszer
 • orvosság, gyógyszer
 • vegyszer, kémszer (régies), reagens (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): oldal, sor, utca, falurész
 • (tájnyelvi): sor, sorrend
 • (régies): szövetség, szerződés
 • (régies): fajzat, szerzet
 • (tájnyelvi): szín, fészer
 • (szleng): kábítószer, drog, narkotikum (szaknyelvi), mákony (régies), kábszer (szleng)