okoz szinonimái

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nagybetű

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a okoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyerészkedik

ige
 • üzérkedik, ügyeskedik, üzletel, kufárkodik (pejoratív), kalmárkodik, spekulál, seftel (bizalmas), feketézik (szleng)
 • csereberél

mindegy

módosítószó
 • közömbös, érdektelen, lényegtelen, egykutya, egyre megy, egyfene (tájnyelvi), nyolc (szleng), egál (bizalmas), gancegál (bizalmas) Sz: ahogy lesz, úgy lesz; akár ide, akár oda; akár zuhog, akár puhog; egy dolog, akár ég, akár pokol; akár túrják, akár gyúrják; az egyik kutya, a másik eb; eb vagy kutya, mind egy tatár; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; eben guba, mind egyforma, mind egykutya; nem tesz semmit; nem változtat a leányzó fekvésén; nem oszt, nem szoroz; olezánc, mint a német tánc; se nem árt, se nem használ
 • ugyanaz

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

megfontolt

melléknév
 • meggondolt, céltudatos, ésszerű, átgondolt, higgadt, bölcs, józan, komoly, előrelátó, körültekintő, érett, alapos, óvatos, elővigyázatos, fontolva haladó, kiszámított, kimért, éber, okos, értelmes, belátó, eszélyes (régies), józan ítéletű Sz: kétszer mér, egyszer vág; méri a vizet maga előtt

ócskapiac

főnév
 • zsibvásár, zsibogó (tájnyelvi), ószer (tájnyelvi), tangó (szleng), adjakendfel-piac (tájnyelvi), rongypiac (tájnyelvi), zsibpiac (tájnyelvi), bolhapiac

összecsuk

ige
 • összezár
 • összeszorít, bezár, behuny, összenyom
 • összehajt

letaglóz

ige
 • leüt, leterít, lebunkóz, agyonüt, lecsap, mészárol (régies)
 • lesújt, megdöbbent, elképeszt, megdermeszt, letör, ledöbbent (szleng)

lelkes

melléknév
 • ambiciózus, ügybuzgó, igyekvő, törekvő, buzgó
 • rajongó, szenvedélyes, lánglelkű, elragadtatott, egzaltált, harsogó, tüzes, tomboló, lelkesült, heves, lángoló, lendületes, égő, mohó
 • eksztatikus (idegen), animált (idegen), passzionátus (régies), frenetikus
 • (valamennyi): lakosú, lélekszámú, lelket számláló
 • lélekkel bíró (élőlény), élő

kajüt

főnév
 • hajókabin, kabin, hajófülke, utasfülke, hálófülke

lösz

főnév
 • sárgaföld

összeszólalkozás

ige
 • szóváltás, vita, perpatvar, csetepaté, civódás, civakodás, veszekedés, összetűzés, összezördülés, összekoccanás, nézeteltérés, konfliktus, disputa (régies)

pénztárca

főnév
 • tárca, erszény, buksza (bizalmas), tarsoly (régies), bugyelláris (régies), bugyesz (tájnyelvi), tüsző (tájnyelvi), levéltárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

elmaradott

melléknév
 • tudatlan, műveletlen, maradi, tájékozatlan, sötét (szleng), primitív, ősi, kezdeti, fejletlen, provinciális (régies)
 • régimódi, korszerűtlen, kezdetleges, idejétmúlt, avas, hátramaradt, maradi, szűk látókörű, kisszerű, korlátolt

szabados II.

főnév
 • libertinus (választékos)
 • (régies): őrvezető

rest I.

melléknév
 • lusta, tunya, henye, renyhe, tétlen, dologtalan, léha, tünye (tájnyelvi), lajha (tájnyelvi) Sz: arra is rest, hogy ágyát megvesse; olyan lusta, hogy restell még restellni is; rest, mint a herélt bika; rest, mint a metszett bika; rest, mint a bivaly; rest, mint az ördög a jóra; rest, mint a papok szolgája; egy zsák alá valót egy hétig szánt; egy sült máléért elalszik egész nap; fekve vizel; hiába szarja a gyöpöt; körmét sem vágja, hanem rágja; lábát is a vállára venné, ha úgy mehetne; legnagyobb haszna két oldala; mindig fekszik, mint a kígyó; nekidűlt a fának, tán ki akar dűlni; szőrszálat talált a dologban, megundorodott tőle
 • lomha, lassú, komótos (bizalmas)

október

főnév
 • tizedhó (régies), mindszenthó (régies), mindszent hava (régies), Skorpió hava (régies)

nyaralás

főnév
 • üdülés, pihenés, vakáció, szabadság(bizalmas)(szleng)

önellátás

főnév
 • önélelmezés, autarkia (idegen)

rémség

főnév
 • rémtett, gaztett, szörnyűség, rettenet
 • (régies): rémület, borzalom, irtózat
 • rémalak (régies), rém, rémkép, rémlátás, kísértet, látomás, fantom, szörny, szellem, démon

opponens

főnév
 • bíráló, szakértő
 • ellenfél, ellenlábas, rivális, konkurens, vetélytárs, versenytárs

misztikus

melléknév
 • titkos, titokzatos, rejtélyes, rejtelmes, obskúrus (régies), enigmatikus (idegen)

őrláng

főnév
 • gyújtóláng

replikáz

ige
 • megfelel, visszavág, felesel, válaszol