pumpál szinonimái

ige
 • szivattyúz, felfúj, beletöm, feltölt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mázsál

ige
 • mér, lemér, mérlegel

otthonka

főnév
 • háziruha
 • pongyola
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pumpál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

örvend

ige
 • örül, vigad, örvendezik, jubilál (idegen), ujjong, örömet érez

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

népfelkelés

főnév
 • lázadás, forradalom, revolúció (régies), rebellió (régies)

prizma

főnév
 • hasáb (szaknyelvi), macskaszem, fényvisszaverő

respektál

ige
 • tisztel, tiszteletben tart, becsül, felnéz (valakire), értékel, méltányol, nagyra tart, elismer, megbecsül(valakit)
 • tart (valakitől)

mérsékelt

melléknév
 • enyhe, lanyha, gyenge
 • mértékletes, moderált, mértéktartó, visszafogott, józan, megfontolt, jámbor
 • (ár): engedményes, leszállított, méltányos, csökkentett
 • méltányos, szerény, tűrhető, elviselhető, szolíd, csekély

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

koporsó

főnév
 • szarkofág (szaknyelvi), láda, sélye (régies)

misztikus

melléknév
 • titkos, titokzatos, rejtélyes, rejtelmes, obskúrus (régies), enigmatikus (idegen)

rím

főnév
 • egybecsengés
 • (tájnyelvi): rigmus, kádencia (régies)

séta

főnév
 • járás, gyaloglás, mozgás, testmozgás, levegőzés, kirándulás, kimozdulás, forduló (bizalmas)
 • sétálás, sétafikálás (bizalmas), korzózás (bizalmas), kószálás, kódorgás (bizalmas), őgyelgés (pejoratív), csatangolás, lődörgés (pejoratív), koslatás (szleng)

felolvasás

főnév
 • előadás, szónoklat, prédikáció, prelekció (régies)
 • (régies): megszámlálás, számbavevés, számvetés

télizöld II.

főnév
 • télizöld meténg
 • puszpáng

szétkapcsol

ige
 • kikapcsol, kiold, kioldoz, szétnyit, szétválaszt, széjjelválaszt, szétszed
 • (telefonösszeköttetést): szétbont, megszakít, megszüntet

puritán

melléknév
 • egyszerű, igénytelen, tiszta életű, aszketikus, spártai, romlatlan, feddhetetlen, erkölcsös, szemérmes, szégyellős, mértéktartó, mértékletes
 • prűd
 • szerény, dísztelen, sallangmentes, szegényes

pofázik

ige
 • fal, habzsol, zabál (szleng), két pofára eszik (durva)
 • (durva): szájal, felesel, szájaskodik, hangoskodik, jár a szája, fecseg, nagypofájúskodik, dumál (szleng), ugat (durva)
 • (szleng): beszél, dumcsizik (bizalmas), szövegel (szleng), süketel (szleng)(durva)

referátum

főnév
 • beszámoló, jelentés, jelentéstétel, előterjesztés, előadmány (régies), referáda (idegen)
 • kifejtés, kidolgozás

szerelmes I.

melléknév
 • bámuló, csodáló, tisztelő, hódoló, szerető, szerelemittas, szerelmetes (régies)
 • szerelmi
 • rajongó, imádó, hódoló, tisztelő, híve (valakinek)
 • (régies): nagyon szeretett, tisztelt

ragacsos

melléknév
 • ragadós, tapadós, mézgás, enyves, piszkos, trutymós (szleng), mázgás (tájnyelvi), maszatos
 • sületlen, összeragadt, csirizes, nyúlós, keletlen, szalonnás, nyers, gejmos (tájnyelvi), copákos (tájnyelvi), záklyás (tájnyelvi)

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

rendbontó

melléknév
 • rendzavaró, csendháborító, zavargó, engedetlen, renitens (idegen), rendetlenkedő, bujtogató, zavarkeltő, felforgató, zendülő, fölkelő, lázadó, rebellis (idegen)

szeszélyes

melléknév
 • rigolyás, bogaras, hóbortos, raplis (bizalmas), dilis, bolondos, bónás (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • változékony, szélsőséges, kiszámíthatatlan, labilis, következetlen
 • csapongó, ingatag, állhatatlan
 • rapszodikus, fegyelmezetlen
 • forgandó (szerencse)