sül1 szinonimái

ige
 • pirul, pörkölődik, barnul
 • aszik
 • izzad, melege van

sül2 szinonimái

főnév
 • tarajos sün, sün, sündisznó, szőrdisznó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

idill

főnév
 • (szerelmi) kaland, jelenet, esemény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sivatag I.

főnév
 • pusztaság, puszta
 • (tájnyelvi): futóhomok, sívó homok (tájnyelvi)
 • kietlenség, elhagyottság

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

radír

főnév
 • törlőgumi, radírgumi, dörzsgumi, radesz (bizalmas), dörgölő (tájnyelvi)

paszomány

főnév
 • paszománt (régies), zsinór, zsinórozás, zsinórdísz, sujtás (régies), vitézkötés (régies), szalag

sportcsarnok

főnév
 • stadion, sportpálya
 • tornaterem

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

organizál

ige
 • szervez, létrehoz, megteremt, megalkot, megalakít
 • rendszerez, rendez, osztályoz, kategorizál, szisztematizál

odvas

melléknév
 • üreges, lyukas, vermes (régies), öblös, pudvás, szuvas (fog), reves (tájnyelvi), göthés (tájnyelvi), hézagos (régies)
 • korhadt, taplók, mállatag, pállott

lopótök

főnév
 • csíktök, jónástök, kobaktök, nyakastök, szívótök

önképzés

főnév
 • önművelés, autodidaxis (idegen)

szerény

melléknév
 • szolid, csendes, visszahúzódó, tartózkodó, modestus (idegen), mérsékelt, mértékletes
 • bátortalan, szégyenlős, szemérmes, szende Sz: szerény, mint az ibolya
 • igénytelen, takarékos Sz: kevéssel beéri; a kicsit is megbecsüli; meghúzza magát; kis helyen is megfér
 • egyszerű, mesterkéletlen
 • szegényes, gyér, gyenge, olcsó
 • kevés

szúr

ige
 • belemélyeszt, döf, beledöf, bök, csíp, mar, fullánkol, öklel
 • ölt
 • (szövegbe): beleiktat, beletűz, beszúr
 • fáj, szaggat, nyilall, hasogat
 • bánt, sért, keserít
 • tűz, süt, éget
 • (szleng): (kábítószert) befecskendez, felnyom (szleng), nyom (szleng), lő (szleng)

gyomlál

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

válaszol

ige
 • felel, választ ad, megválaszol (valamit), reflektál, felesel, visszapattog, visszavág, replikáz (választékos), riposztozik, megfelel, visszafelel (tájnyelvi)
 • viszonoz, reagál
 • visszaír, visszahív

tornác

főnév
 • veranda, gang (bizalmas), ámbitus (tájnyelvi), pitvar, gádor (tájnyelvi), házelő (tájnyelvi)
 • terasz

süllyesztő

főnév
 • feledés, elmúlás, megsemmisülés
 • (régies): csapóajtó

simítás

főnév
 • (szaknyelvi): egyengetés, glettelés
 • (szaknyelvi): finomítás
 • csiszolás
 • (tájnyelvi): vasalás, mángorlás

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás

titkosrendőr

főnév
 • detektív, nyomozó

szakács

főnév
 • konyhamester, ínyesmester, bukatár (tájnyelvi)
 • hadtápos (szaknyelvi), konyhás (szleng)
 • kukta

regiment

főnév
 • hadsereg, sereg
 • ezred
 • sokaság, tömeg, sokadalom, raj, csapat

szelídség

főnév
 • jámborság, jóság, kegyesség, nyájasság, gyengédség, galambepe

topánka

főnév
 • cipő, cipellő, cipőcske, saru, lábbeli