szakács szinonimái

főnév
 • konyhamester, ínyesmester, bukatár (tájnyelvi)
 • hadtápos (szaknyelvi), konyhás (szleng)
 • kukta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

karperec

főnév
 • karkötő, karcsat (régies), karszorító (régies), karlánc, kargyűrű, kösöntyű (régies, választékos), bracelet (régies), brazléta (tájnyelvi)
 • (szleng): bilincs, mancsova (régies)

lélektelen

melléknév
 • érzéketlen, közömbös, közönyös, gépies, mechanikus (régies), szellemtelen, részvétlen, élettelen, sivár, száraz, unalmas, sablonos, lélekölő, lélekpusztító
 • rideg
 • művészietlen, kifejezéstelen
 • ájult, alélt
 • (régies): alávaló, gyalázatos, lelketlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakács szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

söpredék

főnév
 • csőcselék, plebs (pejoratív), csürhe, horda (pejoratív), népség, gyülevész, alja, bagázs (bizalmas)
 • (régies): szemét (durva), mocsok, hulladék

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

rálehel

ige
 • ráfúj, ráfuvall (régies), megfúj, meghuhukol (tájnyelvi)

penész

főnév
 • doh, guba (tájnyelvi), pimpó (tájnyelvi), penyvedtség (tájnyelvi, régies), rothadás, letyvedés (régies)
 • (régies): vénség, banya, szipirtyó
 • penészvirág

sül1

ige
 • pirul, pörkölődik, barnul
 • aszik
 • izzad, melege van

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás

otthonos

melléknév
 • otthonias, lakályos, kényelmes, fesztelen, családias, familiáris, meghitt, intim, szívélyes, kellemes, közvetlen, barátságos
 • (valamiben): jártas, jól informált, járatos, bennfentes, tapasztalt, tájékozott
 • bejáratos

ominózus

melléknév
 • (választékos): baljóslatú, baljós, balszerencsés, végzetes, végzetszerű, vészhozó, veszedelmes, vészterhes, fátumszerű, fatális, átkos, kárhozatos, tragikus, szerencsétlen

magas, magos

melléknév
 • toronymagas, óriási, nyurga, nyúlánk, égimeszelő, atlétatermetű, hosszú, colos (bizalmas), langaléta, hórihorgas, nyakigláb, létra, sudár, jegenye (szleng), szép szál, szálas (régies), száltermetű (régies), szálfa termetű (választékos), termetes, áklítom (tájnyelvi), mécsbél (tájnyelvi), tetszetes (tájnyelvi), lombrágó (szleng), zsiráfgondozó (szleng), villámhárító (szleng), toronypucoló (szleng) Sz: kinőtt az Isten markából; ülve nyalja a holdat; sokat állt az esőn; megnőtt, mint a csalán; akkora, mint a dióverő pózna; hosszú, mint a harangláb; fejével veri a mestergerendát
 • nagyfokú, nagymértékű, kimagasló
 • magasztos, emelkedett, fenséges, magasságos (régies), fölséges (régies), szárnyaló, fennkölt, magasröptű, magasrendű
 • érthetetlen, felfoghatatlan, kínai (szleng)

örv

főnév
 • sáv, csík, gallér
 • nyakörv
 • ürügy, ok, álca (régies)

szétválogat

ige
 • osztályoz, csoportosít, szortíroz (bizalmas)
 • kiválogat, elkülönít, megrostál

tahó

melléknév
 • faragatlan, bárdolatlan, fajankó, neveletlen, udvariatlan, közönséges, műveletlen, útszéli, parlagi, durva, nyers, primitív, mucsai (durva), bunkó, bumfordi, tuskó (bizalmas), surmó, suttyó (tájnyelvi)

gyűszű

főnév
 • dedzsetár (tájnyelvi)

varangy

főnév
 • varangyos béka, varas béka, göröngyösbéka (tájnyelvi), göröngyibéka (tájnyelvi), asszonybéka (tájnyelvi), banyabéka (tájnyelvi)
 • csúfság, rondaság

tömörül

ige
 • sűrűsödik, tömörödik, sűrűlködik (tájnyelvi)
 • csoportosul, gyülekezik, összejön, összesereglik
 • zsúfolódik
 • szövetkezik, egyesül, szövetségre lép, összefog, összeáll (bizalmas)

szakáll

főnév
 • legénytoll (tréfás), borosta (bizalmas), tokataréj (tréfás), pofaszőr (durva), bárba (tájnyelvi), burnyak (tájnyelvi)
 • (növényé): bajusz, toklász

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre

szélroham

főnév
 • széllökés, léglökés, szélfújás, fuvallat

torzonborz

melléknév
 • bozontos, fésületlen, borzas, boglyas, zilált, kusza, torzas-borzas (tájnyelvi), kócos

számlál

ige
 • számol, számba vesz, olvas (tájnyelvi), megolvas (tájnyelvi), megszámol
 • elsorol, megnevez, sorjáz, előszámlál
 • áll (valamiből)
 • (régies): tart (valaminek), tekint (valaminek), besorol (valahova), számít (valahova)

rendszerint

határozószó
 • nagyrészt, többnyire, gyakran, gyakorta, általában, szokásszerűen, rendszeresen, rendesen, ismételten

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

tömeges

melléknév
 • sereges (választékos), roppant, csoportos
 • sorozatos