gyomlál szinonimái

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

súg-búg

ige
 • sugdolózik, összebeszél, összesúg, sugdos, súgdogál, susog, susog-pusog (tájnyelvi), sugdosódik (tájnyelvi), suttog-buttog, susmog (tájnyelvi), susmusol (bizalmas)
 • forral, pletykál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyomlál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gonosztett

főnév
 • gaztett, bűntett, bűn, bűntény, bűncselekmény, jogtiprás, gazemberség, gonoszság

fényes

melléknév
 • tükörfényes, fénylő, világító, ragyogó, csillogó, csillámló, szikrázó, sziporkázó, tündöklő, vakító, égő (tekintet), parázs (választékos), fényteli (régies), fényteljes (régies), sugárzó, luminózus (régies) Sz: fényes, mint a nap
 • kifényesedett, tükrös (tájnyelvi), fényezett
 • kivilágított, fényben úszó, fényárban úszó, fényben fürdő
 • pompás, díszes, pazar, fényűző, luxuriózus (régies), káprázatos, kápráztató
 • kiváló, kitűnő, jeles, briliáns, remek, felséges, láttatos (régies)

felsorolás, fölsorol

főnév
 • előszámlálás, számbavétel, felsorakoztatás, seregszemle, enumeráció (szaknyelvi), részletezés
 • jegyzék, gyűjtemény, lajstrom, lista, katalógus, litánia (idegen)

etnikum

főnév
 • népcsoport, nép, nemzetiség, kisebbség

gyanánt

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett

harapós

melléknév
 • vad, hamis
 • (bizalmas): ingerlékeny, dühös, haragos, mérges, rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, zsörtölődő, veszekedős, kötekedő, barátságtalan, tüskés, szúrós, agresszív, epés

parázs II.

melléknév
 • heves, égő, szenvedélyes, izzó
 • élénk, éles (vita)
 • (étel): puha, omlós, porhanyós, purzsás (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): silány, sovány

előképzettség

főnév
 • előképzés, alapismeret, megalapozottság

ellentmondás

főnév
 • tiltakozás, ellenvetés, cáfolat, óvatkozás (régies), feleselés, visszaszólás, szembeszegülés, szembenállás
 • ellentét, következetlenség, logikátlanság, antinómia (szaknyelvi), paradoxon, kontradikció (régies), diszparitás (szaknyelvi)

beteg II.

főnév
 • páciens, ápolt (választékos), kór (régies), ispotályos (régies), kriptaszökevény (tájnyelvi), mécsbélgergő (tájnyelvi)

elszíneződik

ige
 • színt vált, átszíneződik

határozatlanság

főnév
 • tétovaság, tétovázás, bizonytalanság, bizonytalankodás, tanácstalanság, ingadozás, habozás, döntésképtelenség, vacillálás (régies), vacilláció (régies), hezitálás, tehetetlenség

hogyisne II.

határozószó
 • hogyne

kifutópálya

főnév
 • leszállópálya, gurulópálya, kifutó

jogosult

melléknév
 • illetékes, szakértő, kompetens (szaknyelvi)
 • törvényes, jogos
 • meghatalmazott, megbízott
 • jogos, megokolt, megalapozott

gyón, gyónik

ige
 • megvall, beismer

golyva

főnév
 • strúma, görvély (régies), gelyva (régies), tálgyú (régies), guga (tájnyelvi), gusabegy (tájnyelvi)
 • begy

halhatatlan

melléknév
 • örök, örök életű, örökbecsű (választékos), isteni (lény), el nem múló, hervadhatatlan, elmúlhatatlan
 • klasszikus, utolérhetetlen, maradandó, időtálló

jegyzet

főnév
 • feljegyzés, emlékeztető, diktátum
 • megjegyzés, magyarázat, kiegészítés, utalás, észrevétel, annotáció (szaknyelvi)
 • kommentár, glossza, széljegyzet, lábjegyzet
 • kisokos (bizalmas), napló, diárium (régies), agenda (idegen), vademecum (idegen), notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb, blokk, tárca (régies)
 • (egyetemi, főiskolai): tankönyv

gyűszű

főnév
 • dedzsetár (tájnyelvi)

feszt

határozószó
 • (bizalmas): folyton, mindig, állandóan, szüntelenül, lépten-nyomon, télen-nyáron
 • kitartóan, szívósan
 • erősen, szilárdan

hanghordozás

főnév
 • akcentus, ejtésmód, hangsúly, hangszín, hangnem, tónus, hanglejtés, intonáció (szaknyelvi), hangvétel
 • beszédmód, beszédmodor, kiejtésmód

jobbra-balra

határozószó
 • erre-arra, ide-oda, itt-ott
 • mindenütt, mindenfelé, mindenhol, mindenhon (tájnyelvi)