regiment szinonimái

főnév
 • hadsereg, sereg
 • ezred
 • sokaság, tömeg, sokadalom, raj, csapat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

becstelen

melléknév
 • aljas, alávaló, alantas, romlott, züllött, nemtelen (választékos), becsvesztes (régies), galád, gaz, hitvány, silány
 • infámis (régies), erkölcstelen, tisztességtelen, amorális, immorális, inkorrekt, jellemtelen, arzénos (szleng), geci (durva), simlis (szleng), sötét (bizalmas), sumák (szleng), unfrankó (szleng) Sz: akasztottak jobbat is nála (tájnyelvi)
 • szégyenletes, szégyenteljes, megszégyenítő, szégyellni való, gyalázatos, arcpirító, dicstelen, csúfos, lealázó, lealacsonyító, megalázó
 • (tájnyelvi): szemtelen, tolakodó
 • (tájnyelvi): értéktelen, hitvány, ócska
 • (tájnyelvi): idomtalan, otromba
 • utálatos, csúnya

alagcső

főnév
 • dréncső (szaknyelvi), talajcső, szivárgócső, levezetőcső, lefolyócső, csatorna
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a regiment szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rács

főnév
 • rostély, rácsozat, sodrony, háló, kerítés
 • gitter (szaknyelvi), raszter (szaknyelvi)

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

összetapad

ige
 • összeragad, összeáll, összecsomósodik, összeszigorosodik (tájnyelvi), összepogácsásodik (tájnyelvi)

nyújtózik

ige
 • nyújtózkodik, ágaskodik, lábujjhegyre ál, felmagasodik, pipiskedik (bizalmas)
 • terpeszkedik, nyuláng (tájnyelvi)

rapli

főnév
 • szeszély, rigolya, hóbort, hiszti (bizalmas), dili (bizalmas)

rum

főnév
 • cukorszesz (régies)

motiváció

főnév
 • indíték, indítóok, indok, hajtóerő, lökés, rugó
 • ösztönző, kiváltó

mintaszerű

melléknév
 • példás, példaszerű, eszményi, ideális, követendő, tökéletes, hibátlan, elsőrendű, klasszikus, példányos (régies), példamutató, kifogástalan, feddhetetlen, irányadó, kiváló

közbenjárás

főnév
 • közbelépés, pártfogás, pártfogolás, védelem, protekció, közvetítés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

nadrágtartó

főnév
 • hózentróger (idegen), kantár

sav

főnév
 • acidum (szaknyelvi), savany (régies)
 • (régies): só

suskus

főnév
 • ravaszság, csalafintaság, csíny
 • szabálytalanság

feszt

határozószó
 • (bizalmas): folyton, mindig, állandóan, szüntelenül, lépten-nyomon, télen-nyáron
 • kitartóan, szívósan
 • erősen, szilárdan

titkolódzik, titkoló

ige
 • alakoskodik, titokzatoskodik, konspirál (idegen), disszimulál (idegen), sugdolódzik Sz: van valami a füle mögött

szörnyszülött

főnév
 • torzszülött, korcs, szörnyszülemény

rejt

ige
 • dug, bújtat, eltemet, elvermel, dugdos, elás, rekkent (tájnyelvi), tüntet (tájnyelvi)
 • rejteget
 • eltakar, beletemet, elföd
 • titkol, leplez, palástol, álcáz, elfedez, álorcáz (régies)

püff

módosítószó
 • piff, puff, bumm

rohamos

melléknév
 • gyors, sebes, szapora, sietős, heves, vehemens

szomorkodik

ige
 • bánkódik, búsul, búslakodik, borong, búsong, búsolkodik (tájnyelvi), csügged, kesereg, emésztődik, emészti magát, szontyolog (tájnyelvi), szomorog (tájnyelvi), szívére vesz (valamit), gyötrődik, lógatja az orrát, lógatja a fejét

rendszerint

határozószó
 • nagyrészt, többnyire, gyakran, gyakorta, általában, szokásszerűen, rendszeresen, rendesen, ismételten

párduc

főnév
 • leopárd, panthera (idegen)
 • (régies): kacagány, mente

rovartan

főnév
 • entomológia (idegen), inszektológia (idegen)

szökés

főnév
 • menekülés, menekvés, elmenekülés, télak (bizalmas), dezertálás (idegen)
 • (régies): szökkenés, ugrás
 • (tájnyelvi): tánc, táncolás