simítás szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): egyengetés, glettelés
 • (szaknyelvi): finomítás
 • csiszolás
 • (tájnyelvi): vasalás, mángorlás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kalandozik

ige
 • kóborol, kószál, vándorol, barangol, bolyong, csavarog
 • portyázik, zsákmányol, csapong

irodalmár

főnév
 • irodalomtudós, irodalomkutató, irodalomtörténész, filológus (idegen), irodalombúvár (választékos)
 • író, tollforgató, literátor (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a simítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajgó

melléknév
 • égő, éles, heves, maró, erős, intenzív, langallós (régies)
 • fájó, fájós, fájdalmas, kínzó, gyötrelmes, gyötrő
 • (régies): fénylő, ragyogó, csillogó, csillámló

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság

pormentes

melléknév
 • porálló
 • portalan

összevarr

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

semennyi

névmás
 • sehány, semmi Sz: annyi se, mint egy leesett mákszem

szalmakalap

főnév
 • takarmánykalap (tréfás)

nyugalmazott

melléknév
 • nyugdíjas, nyugállományú, nyugállományban levő
 • hivatalviselt, leszerelt, kiszolgált, kiérdemesült

nyaklik

ige
 • billen, csuklik, bicsaklik
 • ide-oda mozog

leltároz

ige
 • leltárba vesz, leltárt készít, jegyzékbe vesz, számba vesz, összeszámlál, lajstromoz, összeír, rovancsol (szaknyelvi)

old

ige
 • bont, lazít, oldoz, kifűz, bogoz, felfejt, elválaszt
 • hígít, felereszt, vizez
 • felenged, felolvaszt
 • feloldoz

szarvasbika

főnév
 • hímszarvas

színészet

főnév
 • színjátszás, színművészet, játékszín (régies), színészkedés, komédiázás

golyva

főnév
 • strúma, görvély (régies), gelyva (régies), tálgyú (régies), guga (tájnyelvi), gusabegy (tájnyelvi)
 • begy

útmutató I.

melléknév
 • iránymutató, útjelző
 • útbaigazító, felvilágosító, eligazító, tanácsadó

terjengős

melléknév
 • hosszadalmas, hosszas, részletező, terpeszkedő, szószátyár, elkalandozó, csapongó, széteső, zavaros, dagályos, bőbeszédű, elnyújtott, szétfolyó, hosszú lélegzetű, hosszúra nyújtott, nyakatekert, ömlengő
 • megszerkesztetlen, megkomponálatlan

síp

főnév
 • fisztula (szaknyelvi), tilinkó (tájnyelvi), furulya, fütyülő (bizalmas), csirip (tájnyelvi), fütyürűtyű (tájnyelvi)

rugdos

ige
 • rugdal, rugdoz (tájnyelvi)
 • rugdalódzik, rúgkapál, rúg

süllyeszt

ige
 • alámerít, lemerít
 • csökkent, apaszt, leszállít, ereszt, leereszt
 • mélyeszt, dug

tengelykapcsoló

főnév
 • kuplung, kapcsolószerkezet, csatolószerkezet

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre

püff

módosítószó
 • piff, puff, bumm

szájaskodik

ige
 • szájal, felesel, nyelvel, ágál, handabandázik, követelődzik, vitatkozik, pofázik (durva), jártatja a pofáját, csahog (tájnyelvi), cselleg (tájnyelvi), kárál, lepcseskedik (tájnyelvi), lefetyel (tájnyelvi), pampuláz (tájnyelvi)
 • hősködik, hőzöng

térhatású

melléknév
 • háromdimenziós, térláttató, plasztikus
 • sztereofonikus (idegen), sztereó
 • életszerű, szemléletes, érzékletes, kézzelfogható