szelídség szinonimái

főnév
 • jámborság, jóság, kegyesség, nyájasság, gyengédség, galambepe

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szardella

főnév
 • ajóka, ajókagyűrű, szardellagyűrű, ringli (idegen)
 • szardellapaszta

időzít

ige
 • beállít, tempíroz (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szelídség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szakma

főnév
 • iparág, szak, szakterület, szakipar, fach (szleng)
 • foglalkozás, mesterség, hivatás (választékos), életpálya, szolgálat, professzió (régies), szakmány (régies)
 • hivatal, tisztség

rokka

főnév
 • guzsaly (tájnyelvi), pergő (tájnyelvi)

repülőtér

főnév
 • légikikötő, reptér, aerodrom (idegen), madártér (szleng)

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

szarvastehén

főnév
 • szarvasgím, gímszarvas, szarvasünő

szókincs

főnév
 • szókészlet (szaknyelvi), lexika (szaknyelvi), szóanyag, szótár (választékos)
 • szóismeret, szóbőség

összehív

ige
 • egybehív, összeharangoz, összetrombitál, összekürtöl, összekolompol, összeverbuvál, összedobol, összetoboroz, összegyűjt, összeszed, összecsődít

öregapa

főnév
 • nagyapa, szépapa, másikapa (tájnyelvi), papóka (tájnyelvi), peszeapika (tájnyelvi)

megalapoz

ige
 • alátámaszt, indokol, megokol, magyarázatot ad, magyaráz, etablíroz (régies), kifejt, értelmez, megvilágít, kellő megvilágításba helyez

pályadíj

főnév
 • (régies): jutalom, elismerés, pályabér (régies)
 • bérleti díj, kölcsönzési díj, használati díj

szőnyeg

főnév
 • birkózószőnyeg
 • tatami (szaknyelvi)
 • (régies): pokróc, kárpit
 • (választékos): napirend, teríték

tartóztat

ige
 • marasztal, visszatart, visszafog
 • akadályoz, gátol, fékez, korlátoz, mérsékel, késleltet, hátráltat

hanghordozás

főnév
 • akcentus, ejtésmód, hangsúly, hangszín, hangnem, tónus, hanglejtés, intonáció (szaknyelvi), hangvétel
 • beszédmód, beszédmodor, kiejtésmód

vermut

főnév
 • ürmösbor, ürmös

tutyimutyi

melléknév
 • (bizalmas): tehetetlen, gyámoltalan, mamlasz, pipogya, ügyetlen, élhetetlen, kulumutyu (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi), molopotyi (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi), totola (tájnyelvi)

szellentés

főnév
 • fing (durva), szellet (régies), alszél (bizalmas), pú (bizalmas), puki (bizalmas), szél, bélgáz (választékos), alfarhang (tréfás), pörcintés (tájnyelvi), poszogás (tájnyelvi)

szájaskodik

ige
 • szájal, felesel, nyelvel, ágál, handabandázik, követelődzik, vitatkozik, pofázik (durva), jártatja a pofáját, csahog (tájnyelvi), cselleg (tájnyelvi), kárál, lepcseskedik (tájnyelvi), lefetyel (tájnyelvi), pampuláz (tájnyelvi)
 • hősködik, hőzöng

szidás

főnév
 • szidalom, szidalmazás, szemrehányás, dorgálás, pirongatás, korholás, lelkifröccs (bizalmas), szapulás, feddés, fejmosás (bizalmas), megrovás, dörgedelem, ócsárlás, ledorongolás (bizalmas), kiosztás (bizalmas), leszúrás (szleng), letolás (bizalmas), lebaszás (durva)

tudott

melléknév
 • tudvalevő, ismert, közismert, ismeretes, nyilvános

szemtanú

főnév
 • tanú, testis (szaknyelvi), jelenlevő, néző, nézelődő, bámészkodó

rovartan

főnév
 • entomológia (idegen), inszektológia (idegen)

szipka

főnév
 • szopóka
 • (szleng): láb, virgács (szleng)

turpis1

melléknév
 • (bizalmas): bűnös, ludas