paszomány szinonimái

főnév
 • paszománt (régies), zsinór, zsinórozás, zsinórdísz, sujtás (régies), vitézkötés (régies), szalag

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kicsinál

ige
 • (bizalmas): kieszközöl, kijár, elintéz, kiszorít
 • kitervel, előkészít
 • (szleng): elbánik (valakivel), kikészít (szleng), kimerít, elfáraszt
 • megöl, hidegre tesz (bizalmas)

szagtalan

melléknév
 • szagmentes
 • (bizalmas): jellegtelen, érdektelen, színtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a paszomány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ötszáz

számnév
 • félezer

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

nimbusz

főnév
 • (választékos): megbecsülés, nagyrabecsülés, közmegbecsülés, köztisztelet, hírnév, tekintély, renomé (bizalmas), reputáció (idegen), respektus (idegen), presztízs, auktoritás (régies), ázsió (régies)
 • dicsfény, glória, fénykoszorú, sugárkorona, aureola (szaknyelvi)

mindenáron

határozószó
 • mindenképpen, ha törik, ha szakad, okvetlenül, föltétlenül, tűzzel-vassal, inde-unde (tájnyelvi) Sz: ha mindjárt az agya hajtja is; ha a fene fenét eszik is

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

pótlás

főnév
 • kiegészítés, toldalék, ráadás, addenda (régies), toldás, appendix (régies), függelék, melléklet
 • helyettesítés, csere

megjelenít

ige
 • megelevenít, bemutat, ábrázol, formál, szemléltet, megszemélyesít, leír, visszaad, éreztet, kifejez, mutat, tükröz, érzékeltet, felidéz, jellemez, előad, láthatóvá tesz, elénk állít, kivetít (választékos)
 • alakít, megtestesít, játszik, eljátszik, domborít (régies)

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

kikerekedik

ige
 • kigömbölyödik, megpofásodik, kitelik
 • kialakul, megformálódik
 • kiderül, kisül

megrázó

melléknév
 • megrendítő, megdöbbentő, fájdalmas, szomorú, megindító, megható, megkapó, szívhez szóló, gyászos, tragikus

proletárdiktatúra

főnév
 • munkásuralom, proletáruralom

rémül

ige
 • megijed, megretten, riad

etnikum

főnév
 • népcsoport, nép, nemzetiség, kisebbség

szökés

főnév
 • menekülés, menekvés, elmenekülés, télak (bizalmas), dezertálás (idegen)
 • (régies): szökkenés, ugrás
 • (tájnyelvi): tánc, táncolás

süldő I.

melléknév
 • serdülő, kamasz, siheder
 • bakfis, csitri (bizalmas)
 • fiatal, kezdő, tapasztalatlan

pásztáz

ige
 • tekinget, figyel, végignéz, végigmér
 • cirkál, bejár, végigjár
 • (szaknyelvi): tüzel

összevarr

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

stafírung

főnév
 • kelengye, hozomány

penész

főnév
 • doh, guba (tájnyelvi), pimpó (tájnyelvi), penyvedtség (tájnyelvi, régies), rothadás, letyvedés (régies)
 • (régies): vénség, banya, szipirtyó
 • penészvirág

nyújtózik

ige
 • nyújtózkodik, ágaskodik, lábujjhegyre ál, felmagasodik, pipiskedik (bizalmas)
 • terpeszkedik, nyuláng (tájnyelvi)

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

summáz

ige
 • összefoglal, összegez, összesít
 • összead