rosszcsont szinonimái

főnév
 • csibész, gézengúz, pernahajder, ördögadta, himpellér, lókötő, semmirekellő, rosszaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfőz

ige
 • párol, puhít, kifőz
 • köveszt (tájnyelvi), megabál (tájnyelvi)
 • elkészít
 • (bizalmas): rávesz, rábír, rábeszél, megpuhít, meggyúr, megdolgoz (bizalmas)
 • (szleng): elcsavarja a fejét, meghódít, behálóz

házirend

főnév
 • rendtartás, regula (régies), házi szabályok, házi előírások
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rosszcsont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

répa

főnév
 • burgundirépa, burgi (tájnyelvi), mangold, takarmányrépa, marharépa
 • sárgarépa, karotta

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás

pazar

melléknév
 • fényűző, díszes, kápráztató, gazdag, dús, pompás, fényes, briliáns, csillogó, ragyogó
 • kitűnő, felséges, isteni, kiváló, elsőrendű, fantasztikus, remek, pipec (szleng), bőséges, kiadós, lukulluszi
 • (régies): pazarló, tékozló

ottlét

főnév
 • ott-tartózkodás, jelenlét, időzés, látogatás, vizit (idegen), maradás

ritkít

ige
 • gyérít
 • kikapál, kigyomlál, egyel
 • kiszed, kitép, kiszaggat

som

főnév
 • somfa

neki

határozószó
 • néki, számára, hasznára, előnyére, felé, részére

nagyít

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

lakonikus

melléknév
 • kimért, szűkszavú, szófukar, szótlan, hallgatag, csendes
 • rövid, tömör, velős, magvas, szabatos, lapidáris (idegen), summás

növényföldrajz

főnév
 • fitogeográfia (szaknyelvi), geobotanika (szaknyelvi)

sróf

főnév
 • csavar

székház

főnév
 • központ, rezidencia

főz

ige
 • párol, puhít, abál, köveszt (tájnyelvi)
 • szakácskodik, főzőcskézik, kotyvaszt (pejoratív), buktatárkodik (tájnyelvi), korficol (tájnyelvi)
 • kifőz, fertőtlenít, megtisztít, desztillál
 • kivon, előállít (szeszt)
 • (titokban): tervez, forral, kiagyal, kimódol, szándékában áll
 • kér, kérlel, udvarol, fűz (bizalmas)
 • rábeszél, puhít, győzköd, gyúr (bizalmas)

tudás

főnév
 • ismeret, tájékozottság, tapasztalat, bölcsesség
 • tanultság, alapismeret, képzettség, szakértelem, gógyi (szleng)
 • tudomás
 • tudomány

tárgyal

ige
 • tanácskozik, értekezik, gyűlésezik, ülésezik
 • megbeszél (valamit), foglalkozik (valamivel)
 • fejteget, vitat, előad
 • alkudozik, egyezkedik

rothadás

főnév
 • korhadás, odvasodás, poshadás
 • enyészet, szepszis (szaknyelvi), bomlás
 • aszúsodás, penész
 • senyvedés (régies), sínylődés, tespedés
 • romlottság, lealjasodás, romlás, pusztulás, züllöttség, feslettség

rendezget

ige
 • rakosgat, rámol, igazgat

sereghajtó

főnév
 • utolsó, legutolsó, legrosszabb, utóvéd (bizalmas)

tanév

főnév
 • iskolaév

rüh

főnév
 • viszketeg (régies), var (tájnyelvi), sennyedék (régies)
 • (régies): himlő

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

sír2

főnév
 • sírverem, sírgödör
 • sírbolt, kripta, sírkamra
 • sírhant, sírdomb, sírhalom
 • (régies): temetőhely, temetőkert

tapló

főnév
 • taplógomba, fagomba
 • (szleng) (jelzőként): neveletlen, bárdolatlan, goromba, közönséges, faragatlan, bunkó