tanév szinonimái

főnév
 • iskolaév

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

malmozik

ige
 • tétlenkedik, lopja a napot, lustálkodik
 • unatkozik

sérelmez

ige
 • kifogásol, panaszol, felpanaszol, fájlal, nehezményez, gravámenez (régies), rosszall, diffikultál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanév szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szövőmunkás

főnév
 • takács

szakszókincs

főnév
 • terminológia (szaknyelvi), szakzsargon (pejoratív), nómenklatúra (szaknyelvi)

súly

főnév
 • nehezék, nyűg, béklyó, kolonc, cölönk (régies)
 • megterhelés, teher, terhelés, rakomány, szállítmány
 • súlyzó
 • súlygolyó
 • jelentőség, fontosság, horderő
 • presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), tekintély
 • erő, hatalom, befolyás
 • (régies): hangsúly, nyomaték

robogó II.

főnév
 • motorkerékpár, motor, moped, scooter (idegen)

takarékoskodik

ige
 • félretesz, félrerak, gyűjt, összegyűjt, spórol (bizalmas), beoszt, gazdálkodik, összehúzza magát, kuporgat, megszorít (valamit), korlátoz Sz: összehúzza a nadrágszíjat; fogához veri a garast

térköz

főnév
 • szünet, vakrész (szaknyelvi), spácium (szaknyelvi), hézag, köz, rés, hely
 • sorköz, szünet, szakadás
 • távolság, szélesség, fesztávolság
 • hatósugár (szaknyelvi)
 • mozgástér, biztonsági köz

pózol

ige
 • megjátssza magát, nagyképűsködik, színészkedik, affektál, kényeskedik, felfújja magát, adja a bankot (szleng), tetszeleg

pocsék

melléknév
 • rossz, kritikán aluli, utálatos, rettenetes, siralmas, csapnivaló, förtelmes, gyenge, kopott, rozoga, tré (bizalmas), kriminális (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)
 • ronda, ocsmány, csúnya, visszataszító
 • (tájnyelvi): pocsékoló, pazarló, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), préda (tájnyelvi)

mélységes

melléknév
 • feneketlen, mérhetetlen, mélyreható, végtelen, kifürkészhetetlen
 • nagyfokú, intenzív, erős, bőséges, hatalmas, óriási

ráadásul

határozószó
 • ráadásként, ráadásképpen, ráadásképp, azonkívül, azonfelül, amellett, ezenkívül, ezenfelül, méghozzá, még, mindehhez, sőt, továbbá, másfelől, mi több, valamint, tetejében, hegyibe (tájnyelvi), hegyébe (tájnyelvi), plusz (bizalmas)

tettetett

melléknév
 • színlelt, hamis, hazug, színes (régies), álszínű (régies), színleges (régies), megjátszott, mesterkélt, színpadias, csinált, műcsalárd (régies), csalfa, talmi

tucat

főnév
 • (jelzőként): jó néhány, sok, csomó

huszár

főnév
 • lovas, lovas katona, hajdú, vörös ördög
 • (sakkban)(bizalmas)

vékonyodik

ige
 • soványodik, fogy
 • apad, laposodik, aszik
 • elvékonyul, elkeskenyül

tanítóképző

főnév
 • képző, képezde (régies), preparandia (régies)

szőrén-szálán

határozószó
 • nyomtalanul, észrevétlenül, teljesen, szőrén-lábán (tájnyelvi), kézen-közön, gyanúsan

telefonál

ige
 • hív, felhív, feltárcsáz, csenget (bizalmas), távbeszél (bizalmas), odaszól (bizalmas), felcsörög (bizalmas), feldrótoz (szleng), televonyít (tréfás), távrecseg (szleng)

végbizonyítvány

főnév
 • abszolutórium (választékos), diploma, oklevél

tarkabarka

melléknév
 • színes, sokszínű, többszínű, színdús, színpompás, változatos
 • feltűnő, rikító, virító, kirívó, harsány, csiricsáré, bikavadító, kiáltó, ordító, csicsás (tájnyelvi), cifrakatás (tájnyelvi), tiritarka (tájnyelvi)

számozott

melléknév
 • megjelölt, besorolt
 • folyószámos (szaknyelvi), számmal ellátott

tengődik

ige
 • nyomorog, senyved, sínylődik, szűkölködik, nélkülöz, vegetál, gyötrődik, vesződik Sz: tengeti az életét; egyik napról a másikra él
 • betegeskedik, gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, kínlódik, sínylődik

vegyeskereskedés

főnév
 • vegyesbolt, kisbolt (bizalmas), szatócsbolt (régies), szatócsüzlet (régies), krájzleráj (régies), fűszerkereskedés