ritkít szinonimái

ige
 • gyérít
 • kikapál, kigyomlál, egyel
 • kiszed, kitép, kiszaggat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

öltöztet

ige
 • csinosít, dekorál, felcicomáz, pampucol (tájnyelvi), beburkol(tájnyelvi)
 • ruház, ellát, gúnyáz, felruház

vízipók

főnév
 • búvárpók
 • molnárka (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ritkít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, titkos, titokteljes, kísérteties, miszteriózus (idegen), misztikus, okkult, enigmatikus (idegen), obskúrus (idegen), kriptikus (idegen), fantasztikus
 • megmagyarázhatatlan, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, érthetetlen, kifürkészhetetlen

penzió

főnév
 • panzió, vendégház, üdülő, motel, fogadó, vendégfogadó
 • (régies): nyugdíj, öregségi járadék

párnahuzat

főnév
 • párnahaj (tájnyelvi), vánkoshéj, vánkoshuzat, párnaciha (tájnyelvi), ciha (tájnyelvi)

orgazda

főnév
 • zugárus, félkézkalmár (régies), passzer (régies), nepper (bizalmas), kajfer (régies)

részleg

főnév
 • szekció, tagozat, szakosztály, osztály, munkabrigád, csapat, osztag, egység
 • ágazat

síkraszáll

ige
 • kiáll, harcol, fellép, szót emel, exponálja magát, védelmez, véd

nagyvállalat

főnév
 • nagyüzem, kombinát, tröszt, monopólium, konszern

muzsika

főnév
 • zene, dallam, melódia
 • (tájnyelvi): hangszer, zeneszerszám

külképviselet

főnév
 • nagykövetség, követség, diplomáciai szerv, konzulátus

néptelen

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

sopánkodik

ige
 • panaszkodik, jajgat, siránkozik, sápítozik, kesereg, sóhajtozik, lamentál, nyavalyog, sajnálkozik, sápog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), ájvékodik (tájnyelvi), leledezik (tájnyelvi), sepeleg (tájnyelvi), subákol (tájnyelvi), savajog (tájnyelvi), sír, nyafog

száraz II.

főnév
 • szárazföld
 • szárazkoszt, száraztakarmány

forma

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

tör-zúz

ige
 • dühöng, dúl-fúl, őrjöng, csapkod, tombol, pusztít, rombol, vagdalkozik
 • lármázik

rizsfelfújt

főnév
 • rizskoch (bizalmas)

redukál

ige
 • csökkent, kisebbít, mérsékel, megrövidít, megkurtít, egyszerűsít, lefarag, megnyirbál
 • leépít, megköt, korlátoz, szabályoz
 • csillapít, tompít, gyengít, enyhít, fékez, visszaszorít

sátortábor

főnév
 • tábor, táborhely, kemping, vászonváros (régies)

takarékoskodik

ige
 • félretesz, félrerak, gyűjt, összegyűjt, spórol (bizalmas), beoszt, gazdálkodik, összehúzza magát, kuporgat, megszorít (valamit), korlátoz Sz: összehúzza a nadrágszíjat; fogához veri a garast

rosszcsont

főnév
 • csibész, gézengúz, pernahajder, ördögadta, himpellér, lókötő, semmirekellő, rosszaság

petróleumlámpa

főnév
 • ligroinlámpa (régies)

semmiség

főnév
 • nemlét, semmi
 • világűr, űr, levegő
 • csekélység, apróság, csip-csup dolog, haszontalanság, jelentéktelenség, batagell (idegen), bliktri (régies), mütyürke, kacat, bizbasz (durva), kutyagumi
 • gyerekjáték, smafu (szleng)
 • (bizalmas): katonadolog (bizalmas) Sz: ebcsont beforr

támaszpont

főnév
 • alap, alapzat, talapzat
 • bázis, telep, támpont, állomás, kiindulópont