sír1 szinonimái

ige
 • (pejoratív): panaszkodik, óbégat, kesereg, sopánkodik, sápítozik, lamentál (bizalmas), nyavalyog
 • könyörög, kunyerál, koldul, kéreget

sír2 szinonimái

főnév
 • sírverem, sírgödör
 • sírbolt, kripta, sírkamra
 • sírhant, sírdomb, sírhalom
 • (régies): temetőhely, temetőkert

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sorozatszám

főnév
 • szériaszám, gyártási szám

lecsap

ige
 • levág, lemetsz, leüt, lesújt, letaglóz
 • lever, ledob
 • támad, rácsap, ráront, rátör, rajtaüt
 • elhódít, lecsikkant (tájnyelvi), lecsillent (tájnyelvi), levillángzik (tájnyelvi)
 • (szleng): leüt, kifektet (szleng), megborít (szleng)
 • (szleng): megszerez, lenyúl (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajtótudósító

főnév
 • tudósító, kiküldött tudósító
 • hírlaptudósító

pszt

módosítószó
 • csend!, csöndet!, csendesen!, csitt!

portörlő

főnév
 • porrongy, törlőruha, törlőrongy, rongy

összevonás

főnév
 • egyesítés, egységesítés, összpontosítás, koncentráció (idegen), kontrakció (idegen), centralizáció (idegen)
 • egyszerűsítés, rövidítés, redukció, redukálás

semmis

melléknév
 • érvénytelen, hatálytalan, hatályon kívüli, hatályon kívül helyezett
 • semmitmondó, jelentéktelen

számadás

főnév
 • beszámoló, beszámolás
 • számonkérés, felelősségre vonás
 • feljegyzés, kimutatás, elszámolás, mérleg, összegzés, számvetés
 • (régies): számla

nyugtalankodik

ige
 • fészkelődik, mozgolódik, hánykolódik, izeg-mozog, sürög-forog, mocorog, bozsorog (tájnyelvi), fancsalog (tájnyelvi), rühelődik (tájnyelvi), fonyolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi)
 • aggódik, aggodalmaskodik, aggályoskodik, idegeskedik, tépelődik, szorong, izgul, gyötrődik, emészti magát, eszi magát, zsabrádik (tájnyelvi)
 • forrong, lázong, mozgolódik

nyámmog

ige
 • piszkálja az ételt, turkál, ímmel-ámmal eszik, kérődzik (bizalmas)

len

főnév
 • szösz (tájnyelvi)

oldószer

főnév
 • hígító, szolvens (szaknyelvi)

szavajárás

főnév
 • szófordulat

színleg

határozószó
 • színre, szemre, külsőleg, külszínre, látszólag, látszatra, színből, képleg (tájnyelvi)
 • tettetve, színlelve, képmutatóan

gondolat

főnév
 • vélekedés, vélemény, felfogás, hit, nézet
 • elgondolás, szándék, terv, ötlet, koncepció
 • ítélet
 • idea, eszme, teória
 • elképzelés, feltevés, meglátás
 • gondolkodás
 • hajszál, paraszthajszál

útonálló

főnév
 • rabló, zsivány (régies), martalóc (régies), haramia, betyár (régies), szegénylegény, bandita, briganti, bojnyik (régies), gengszter, útirossz (tájnyelvi), huszonnyolcas (szleng)

termelékeny

melléknév
 • eredményes, produktív, jövedelmező, rentábilis (szaknyelvi), hasznot hajtó, megtérülő, gyümölcsöző
 • eredménytelen, improduktív

sírbolt

főnév
 • sírkamra, sziklasír, kripta, sírcsarnok, sírhely, sír, cinterem (régies), temetkezési hely

rum

főnév
 • cukorszesz (régies)

sűrűség

főnév
 • fajsúly
 • gyakoriság
 • tömörség, tömöttség, vastagság, tömítettség, denzitás (szaknyelvi), konzisztencia (szaknyelvi), töménység
 • (régies): erdő
 • bozót, liget

tengődés

főnév
 • nyomorúság, ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szorultság, sanyarúság

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba

rabbi

főnév
 • zsidó pap, rabbinus (régies), (izraelita) lelkész, hittudós, mester (régies)

szakadatlan

melléknév
 • folytonos, folyamatos, éjjel-nappal, szünös-szüntelen, állandó, végtelen, véges-végtelen (választékos), vég nélküli, szüntelen, egyfolytában, megállás nélküli, soha el nem múló, éjjel-nappal tartó, megszakítás nélküli, permanens (választékos), kiapadhatatlan, örökös, kifogyhatatlan, kimeríthetetlen, szűnni nem akaró, határtalan, tartós, folytatólagos
 • gyakori, meg-megújuló, ismétlődő, rendszeres

terjed

ige
 • kiterjed, tért hódít, előretör
 • burjánzik, szaporodik, tenyészik, gyarapszik, gyarapodik, növekszik
 • tágul, szélesedik
 • árad, tódul, özönlik, dagad, halad
 • hódít, elhatalmasodik, erősödik, elharapózik, elharapódzik, elterjed, továbbgyűrűzik
 • ér, húzódik (valameddig), leér, terjeszkedik, elnyúlik, elhúzódik