rothadás szinonimái

főnév
 • korhadás, odvasodás, poshadás
 • enyészet, szepszis (szaknyelvi), bomlás
 • aszúsodás, penész
 • senyvedés (régies), sínylődés, tespedés
 • romlottság, lealjasodás, romlás, pusztulás, züllöttség, feslettség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jóság

főnév
 • alkalmasság, hasznosság, minőség, érték, becs
 • szavatosság, felhasználhatóság, fogyaszthatóság
 • jóindulat, jószívűség, jólelkűség, szívjóság, kegyesség, nyájasság, szívélyesség, irgalom, könyörületesség, jámborság, részvét, emberség
 • erkölcsösség, erény, romlatlanság, tisztaság, tisztesség, becsületesség
 • adakozás, bőkezűség, jótékonyság, támogatás, nagylelkűség, szponzorálás, mecenatúra (idegen)

félárú

melléknév
 • kedvezményes, akciós, olcsó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rothadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

repked, röpköd

ige
 • kóvályog, szálldogál, szálldos, szállong, röpdös
 • ide-oda csapódik, lobog, hullámzik
 • kavarog, pereg
 • (tekintet, pillantás): ugrál, röppen, jár, csapong
 • (kéz): rángatózik, rángatódzik

pillangóvirág

főnév
 • kertike, lepkevirág, menyecskeszem, pille

pecsét

főnév
 • bélyegző, pecsétnyomó, stempli (bizalmas), stampiglia (régies), szigillum (idegen)
 • folt, szennyfolt, maszat, piszok, pötty, paca (bizalmas), pont, mocsok, plecsni (pejoratív), makula (régies), szeplő, hiba, szégyenfolt, flekk, stigma, bélyeg
 • (választékos): jel, ígéret, egyezség (régies), zálog, biztosíték

overall

főnév
 • kezeslábas, munkaruha, munkásruha, szerelőruha

rizsfelfújt

főnév
 • rizskoch (bizalmas)

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre

nekiindul

ige
 • nekivág, elindul, nekilódul, startol, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy, rajtol
 • (tájnyelvi): belefog, megkezd, nekikezd, nekilát, munkához lát(valamivel)
 • megindul, elindul, elkezdődik

nagyképűsködik

ige
 • nagyzol, feltűnősködik, fölényeskedik, felvág, megjátssza magát, pózol, felfújja magát, fontoskodik, tetszeleg Sz: adja a bankot

lamentál

ige
 • sopánkodik, siránkozik, kesereg, panaszkodik
 • lármázik
 • (tájnyelvi): morfondíroz, ellenkezik

nudli

főnév
 • krumplinudli, angyalbögyörő (tájnyelvi), angyalbögyöllő (tájnyelvi), cicinka (tájnyelvi)
 • (szleng): semmi, nulla (bizalmas), túró (szleng)

standard I.

főnév
 • szabvány, előírás, mérce, etalon
 • szinteredmény, teljesítményszint

szél2

főnév
 • szegély, bordűr, szegés
 • párkány, orom, él
 • margó
 • mezsgye, part, határ
 • perem, káva, karima, abroncs, koszorú, keret, pártázat (régies)
 • határvidék, végek
 • periféria (idegen)
 • (tájnyelvi): szélesség

franciakulcs

főnév
 • csavarkulcs, szorítókulcs

tudományszak

főnév
 • szaktudomány, tudományág, tudományterület, diszciplína

tárgysorozat

főnév
 • napirend, ügyrend, munkarend

rovó

főnév
 • megrovás, rovás, intő
 • (szaknyelvi): kádárkés
 • (régies): adókivető, adószedő

rendkívüli

melléknév
 • szokatlan, kivételes, rendhagyó, extra, extrém, fantasztikus, hallatlan, szenzációs (bizalmas), különleges, különös, páratlan, elsőrangú, egyedülálló, csodás, eget verő, kimagasló, kiemelkedő, párját ritkító, oltári (szleng), excepcionális (idegen), extraordinárius (idegen), roppantott (tájnyelvi)
 • váratlan, nem várt

serkentő I.

melléknév
 • buzdító, bátorító, biztató, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő
 • stimuláló, élénkítő, izgató, előmozdító, motiváló
 • doppingszer, ajzószer, izgatószer

tanítóképző

főnév
 • képző, képezde (régies), preparandia (régies)

saját

névmás
 • tulajdon, maga, önnön (választékos), ennen (régies), ten (régies), ön-
 • egyéni, magán, külön, privát, maszek (bizalmas)
 • szubjektív

pitypalatty

főnév
 • (tájnyelvi): fürj

sírdogál

ige
 • sírongál (tájnyelvi), pityereg, könnyezik, rídogál (tájnyelvi), szepeg, szipog, hüppög (bizalmas), picsog (tájnyelvi), piszeg (tájnyelvi), bunnyog (tájnyelvi), vacsarog (tájnyelvi)

tár1

ige
 • nyit, kiterjeszt
 • tát, kitát
 • megmutat, előad, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz