sereghajtó szinonimái

főnév
 • utolsó, legutolsó, legrosszabb, utóvéd (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdekeltség

főnév
 • elfogultság, érintettség, érdek
 • részvétel, részesedés
 • (régies): érdeklődés

tüsző

főnév
 • erszény
 • bőrtarisznya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sereghajtó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

röhög

ige
 • vihog, hahotázik, rötyög (tájnyelvi), höcsörít (tájnyelvi), hinnyog (tájnyelvi)
 • kikacag
 • (tájnyelvi): nyerít (pejoratív), nyikog

preventív

melléknév
 • megelőző, elhárító, óvó, előzetes

poggyászkocsi

főnév
 • málhakocsi, társzekér

összekeveredik

ige
 • összevegyül, összeelegyedik (választékos)
 • összebomlik (régies)
 • összekavarodik, összekutyulódik, összezagyválódik
 • elkeveredik, elvegyül, egybeolvad, összeolvad, eggyé válik
 • megbomlik, megbolondul, összezavarodik

sátortábor

főnév
 • tábor, táborhely, kemping, vászonváros (régies)

szak

főnév
 • darab, rész
 • szakasz
 • (régies): évszak
 • (régies): versszak
 • ág, terület, egység, tagozat, diszciplína (választékos), tárgy, reszort (idegen)
 • szakma

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

nívótlan

melléknév
 • színvonaltalan, silány, ócska, rossz

lejátszódik

ige
 • végbemegy, megtörténik, lefolyik, lezajlik, lefut (bizalmas), lepereg

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

szamóca

főnév
 • eper
 • földieper

szétszakít

ige
 • elszakít, eltép, széttép, széjjeltép, szétszaggat, széjjelszaggat, kettészakít, kettétép
 • (kapcsolatot): megszüntet, felszámol, megszakít

géplakatos

főnév
 • lakatos, gépszerelő, szerelő, mechanikus (régies)

úriszoba

főnév
 • férfiszoba, férfiszalon

tengődik

ige
 • nyomorog, senyved, sínylődik, szűkölködik, nélkülöz, vegetál, gyötrődik, vesződik Sz: tengeti az életét; egyik napról a másikra él
 • betegeskedik, gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, kínlódik, sínylődik

serkentő I.

melléknév
 • buzdító, bátorító, biztató, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő
 • stimuláló, élénkítő, izgató, előmozdító, motiváló
 • doppingszer, ajzószer, izgatószer

rothad

ige
 • korhad, poshad, erjed, pállik, redvesedik, zápul, tesped, bűzlik, áporodik, oszlik, pusztul, mállik, romlik, kaslad (tájnyelvi), peshed (tájnyelvi)
 • senyved (régies), sínylődik, tesped, sorvad
 • felbomlóban van, pusztul, hanyatlik

strand

főnév
 • strandfürdő, fürdő
 • vízpart, szabad strand

telefonál

ige
 • hív, felhív, feltárcsáz, csenget (bizalmas), távbeszél (bizalmas), odaszól (bizalmas), felcsörög (bizalmas), feldrótoz (szleng), televonyít (tréfás), távrecseg (szleng)

sistereg

ige
 • serceg, sustorog, süstörög (tájnyelvi), sustorékol (tájnyelvi), bizseg (tájnyelvi), zsizseg (tájnyelvi)
 • pattog, ropog, zizeg, zörög

prózai

melléknév
 • kötetlen (stílus), folyóbeszédbeli
 • száraz, hétköznapi, köznapi, mindennapi, profán, kicsinyes, fantázia nélküli, fantáziátlan, jellegtelen, földhözragadt, lapos, szürke, banális, közönséges, rideg, unalmas, sivár

sűrűsödik

ige
 • tömörül, gyülekezik, sokasodik
 • szaporodik, gyakorodik

ténfereg

ige
 • cselleng, lődörög, tévelyeg, teng-leng, botorkál, bóklászik, csavarog, csámborog, kószál, őgyeleg, ődöng, sétálgat, csatangol, lézeng, császkál, szédeleg, lötyög (bizalmas), líg-lóg (bizalmas), kujtorog, lófrál (bizalmas), ámbolyog (tájnyelvi), csalinkázik, csötönődik (tájnyelvi), kocsmorog (tájnyelvi), köcölődik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lábatlankodik, alkalmatlankodik, okvetetlenkedik, zavar