nagyít szinonimái

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tojásszén

főnév
 • brikett

kemence

főnév
 • tüzelő (régies), kuptor (tájnyelvi), fűtő (tájnyelvi), gocik (régies), kucik (tájnyelvi), pucik (tájnyelvi)
 • kohó, huta (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

morózus

melléknév
 • kedélytelen, kedvetlen, örömtelen, sótlan, savanyú, levert, csüggedt, lehangolt, deprimált, melankolikus, mísz (bizalmas)
 • mogorva, rosszkedvű, barátságtalan, zord, rideg, hűvös, fagyos, durcás, morcos, morgós, haragos, harapós, mérges, zsémbes, zsörtölődő, házsártos, tüskés, szúrós

meglop

ige
 • megkárosít, kizsebel (bizalmas), kirabol, megzilál (tájnyelvi), megvág (szleng), levág (szleng), megkopaszt (bizalmas) Sz: megfeji az erszényét

meggyűlöl

ige
 • megutál, megundorodik, utálat fogja el, undor fogja el, utálkozás fogja el

lezajlik

ige
 • végbemegy, lefolyik, lejátszódik, bekövetkezik, megtörténik, lepereg, befejeződik
 • lebonyolódik

muzsika

főnév
 • zene, dallam, melódia
 • (tájnyelvi): hangszer, zeneszerszám

nyit

ige
 • tár, kiterjeszt
 • tát
 • bont
 • megkezd, megindít, felállít, alapít, létesít, létrehoz
 • lehetőséget nyújt
 • (választékos): nyílik, feslik

kukta

főnév
 • szakácssegéd, szakácsinas, segédszakács
 • kuktafazék, gyorsfőző fazék, sípolófazék, gőzfőzőedény

középkorú

melléknév
 • javakorabeli

ijesztő

melléknév
 • félelmetes, kísérteties, borzasztó, borzongató, hátborzongató, rémséges, félelmes (régies), rémületes, rémületbe ejtő, rettentő, rettenetes, borzalmas, szörnyű, rémítő, rémes, rémisztő, riasztó, aggodalmat keltő, iszonyatos, iszonytató, vészes, vészterhes, baljós, baljóslatú, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies)

láma2

főnév
 • (buddhista) szerzetes

obsit

főnév
 • (régies): elbocsátás, elbocsátó levél, szabaduló levél

öntöde

főnév
 • öntőműhely, öntő, olvasztóüzem

egyéb

melléknév
 • más, másik, többi, további, másféle, másmilyen, hátralevő, távolabbi, másminemű, elütő, eltérő

rög

főnév
 • göröngy, földdarab, hant, gerengyó (tájnyelvi), hoporcs (tájnyelvi), bucka, bucok (tájnyelvi), gaj (régies)
 • szántóföld, talaj, termőtalaj, termőföld, mező
 • szülőföld, anyaföld
 • sírhalom, sírhant

porlaszt

ige
 • légneműsít (szaknyelvi), elgázosít, elpárologtat, permetez
 • porít, porrá zúz, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít

nagyképűsködik

ige
 • nagyzol, feltűnősködik, fölényeskedik, felvág, megjátssza magát, pózol, felfújja magát, fontoskodik, tetszeleg Sz: adja a bankot

mondattan

főnév
 • szintaxis (szaknyelvi)

nívótlan

melléknév
 • színvonaltalan, silány, ócska, rossz

pocsék

melléknév
 • rossz, kritikán aluli, utálatos, rettenetes, siralmas, csapnivaló, förtelmes, gyenge, kopott, rozoga, tré (bizalmas), kriminális (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)
 • ronda, ocsmány, csúnya, visszataszító
 • (tájnyelvi): pocsékoló, pazarló, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), préda (tájnyelvi)

nebáncsvirág

főnév
 • fájvirág, nenyúljhozzám, mimóza

megorront

ige
 • megszimatol, megsejt, megérez, kiszimatol, megszagol, kiszagol (bizalmas), megneszel(valamiről)

nyámnyila

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, elpuhult, pipogya, mamlasz, nyálasszájú, lekvár (bizalmas)

ponyva

főnév
 • sátorlap, sátor, kanavász
 • iromány, fércmű, ponyvaregény
 • ponyvairodalom