alkalmaz szinonimái

ige
 • használ, felhasznál, igénybe vesz, bánik (valamivel), boldogul (valamivel), él (valamivel)
 • gyakorol, űz, folytat
 • foglalkoztat, szerződtet, fogad, felfogad, fölvesz, megbíz, kenyeret ad (valakinek) (régies), fizet, bérel, felbérel, szegődtet (tájnyelvi)
 • vonatkoztat, foganatosít, átvisz, átfordít, lefordít, ráhúz (valamit valamire) (bizalmas)
 • átdolgoz, adaptál, átültet, hangszerel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rovartan

főnév
 • entomológia (idegen), inszektológia (idegen)

szakkönyv

főnév
 • kézikönyv, szakkiadvány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alkalmaz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

agyonver

ige
 • összever, agyoncsépel, agyoncsap, agyonüt, agyonvág, megöl, meggyilkol, fűbe ver (tájnyelvi), agyonpáhol (tájnyelvi), kiloccsantja az agyvelejét, kikészít (szleng), kinyír (szleng), kicsinál (szleng)

alant II.

melléknév
 • (régies): alantas, közönséges, alpári, pórias

ásatag

melléknév
 • ősi, ódon, ósdi, elavult, divatjamúlt, régi, régimódi, korszerűtlen, idejétmúlt, avatag, begyepesedett, avítt, özönvíz előtti
 • fosszilis

iktató I.

melléknév
 • bevezető, besoroló, befogadó, betoldó, bejegyző, lajstromozó (régies), sorszámozó, kodifikáló (idegen)

áthallatszik

ige
 • keresztülhallatszik, áthallik (tájnyelvi), átszivárog, átszüremlik, átszűrődik

beérkezett

melléknév
 • elismert, hírneves, híres, híres-neves, híres-nevezetes, elhíresedett (régies), világhíres, világhírű, befutott, sikeres, tekintélyes, jó nevű, nagynevű, menő (szleng)

démon

főnév
 • ördög, sátán, gonosz, szellem, jelenés, dzsinn (idegen), rém, fantom
 • vamp (idegen), vámpír (idegen)

brit

melléknév, főnév
 • angol, nagy-britanniai

alkalmilag

határozószó
 • alkalomadtán, ritkán, véletlenül, időnként, átmenetileg, esetenként, esetlegesen, egyszer-egyszer, hébe-hóba, néha, néhanapján, kivételesen

agilis

melléknév
 • buzgó, ügybuzgó, serény, dinamikus, szorgos, szorgalmas, vállalkozó szellemű, lendületes, tevékeny, erőteljes, aktív, tetterős, mozgékony, élelmes, életrevaló, fürge, eleven, élénk, igyekvő

apu, apuka

főnév
 • apa, édesapa, apuci (bizalmas), apus (bizalmas), apuska, papa, papi (bizalmas)

bosszúálló

melléknév
 • bosszúszomjas, bosszúvágyó, engesztelhetetlen, kíméletlen, könyörtelen, kérlelhetetlen

állomásozik

ige
 • tartózkodik, marad, stacionál (régies), táborozik, állomásol (régies), tanyázik (bizalmas), megszáll

arisztokrata I.

főnév
 • főnemes, főrend, főúr, nagybirtokos, nemes, mágnás

brácsa

főnév
 • mélyhegedű, viola (szaknyelvi), nagyhegedű (régies), öreghegedű (régies)